Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Nasza radość trwała krótko" - 30.07.2013

"Z radością przyjąłem informację, że w pracach Podkomisji projektem wiodącym będzie projekt obywatelski. Radość moja trwała krótko, ponieważ wraz ze zgłoszonymi przez PO poprawkami ustawa przestała przypominać projekt pod którym złożyłem swój podpis" - pisze w liscie do premiera Tomasz Wołek z ROD Rydla w Krakowie.

czytaj więcej

PZD po raz kolejny pomaga pszczołom - 30.07.2013

8 sierpnia w całej Polsce obchodzony będzie Wielki Dzień Pszczół. Polski Związek Działkowców po raz kolejny przyłącza się do akcji, która ma na celu zwrócenie uwagi jak ważna rolę w naszym środowisku odgrywają właśnie te owady zapylające. Tym razem robimy to w ramach letniej Akademii Przyjaciół Pszczół, do której przyłączyło się ponad 100 placówek edukacyjnych z całego kraju.

czytaj więcej

"Milion obywateli zostało zlekceważonych" - 30.07.2013

"Milion obywateli, którzy  poparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostało zlekceważonych i okłamanych przez posłów PO. Nie jest jeszcze za późno.  Jest szansa aby  jeszcze odwrócić fatalną sytuację w jakiej obecnie pozostawili nas posłowie PO i poseł z SP – członkowie Podkomisji Sejmowej, jeśli zechce Pan osobiście przypilnować debaty  w poszczególnych komisjach sejmowych nad projektem „ sprezentowanym” działkowcom  prze posłów PO" - pisze w liscie do premiera Edward Drozda, działkowiec z Wałbrzycha.

czytaj więcej

Analiza i omówienie zmian, które zostały wprowadzone przez PO do projektu obywatelskiego - 29.07.2013

Czy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest jeszcze projektem obywatelskim, pod którym swe podpisy złożyło blisko 925 tysięcy obywateli?- pyta członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jan Stańczyk z Kielc. Zachęcamy do zapoznania się z gruntowną analizą i omówieniem tych propozycji zapisów PO, które zostały wprowadzone do tekstu obywatelskiego, którą zamieszczamy w dziale "Publicystyka związkowa" (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Zgłaszamy nasz sprzeciw oraz naszą dezaprobatę!" - 29.07.2013

"Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, popierany przez działkowców, nagle stał się przedmiotem wielu radykalnych cieć i przeróbek, że jest wykorzystywany do wkomponowywania w nim szeregu niekorzystnych rozwiązań proponowanych wcześniej w odrębnym projekcie posłów PO" - czytamy w stanowisku Prezydium OZ we Wrocławiu.

czytaj więcej

,,Dziś Wy nam - my jutro Wam” - 29.07.2013

"Działkowcy zdają sobie sprawę, że brak nowej ustawy w styczniu 2014r, to ogrody zostaną zlikwidowane a tereny te przekazane zostaną gminie sprzedane na dowolny cel. (...) Nasze hasło jest aktualne,,Dziś Wy nam - my jutro Wam” - piszą działkowcy iławscy z ROD "Podleśny".

czytaj więcej

Projekt obywatelski coraz mniej obywatelski - 29.07.2013

Po każdym posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu projekt obywatelski stawał się coraz mniej obywatelskim, a bardziej projektem Platformy Obywatelskiej. Konsekwentnie wykreślane były z niego i zmieniane ważne i istotne z punktu funkcjonowania ogrodów i zachowania idei ogrodnictwa działkowego zapisy. Na niewiele zdawały się dyskusje poprzedzające głosowanie, bo i tak za każdym razem przechodziła ta poprawka, za którą opowiadali się posłowie PO i SP tworzący większość. Nie inaczej było podczas piątkowego posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej, które zakończyło jej prace. Teraz projekt trafi do kolejnych komisji sejmowych. Jedno jest jednak pewne – projekt obywatelski z pewnością nie jest już tym samym dokumentem, pod którym podpisało się blisko milion obywateli.

czytaj więcej

"Jesteśmy rozczarowani pracami podkomsji" - 29.07.2013

"Jesteśmy rozczarowani zarówno przebiegiem prac podkomisji, jak i jej efektami. Chcemy dobrego prawa, które pozwoli nam spokojnie korzystać z dobrodziejstw ogrodów" - napisali w liscie do premiera działkowcy ze Środy Wielkopolskiej.

czytaj więcej

"Panie Premierze, dla nas ważne są czyny, nie słowa" - 26.07.2013

"Jest  jeszcze czas,  aby  powstrzymać  ignorantów  idei ruchu działkowego i jego  tradycji , którzy  mają za nic  wolę  milionowej rzeszy działkowców. Wolę  która została  wyrażona prawie milionem  podpisów poparcia obywatelskiego  projektu ustawy o rod. Proces legislacyjny  jeszcze nie został  zakończony" - pisze w liście do premiera  Henryk  Ziomek, dzialkowiec z Wałbrzycha.

czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 26.07.2013

W dniach 25 i 26 lipca br. odbyło się posiedzenie zespołu Kontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, który działając na podstawie $13 ust.2 pkt.3 Regulaminu Kontroli Komisji Rewizyjnej  PZD przedłożył wnioski dotyczące Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach organowi sprawującemu nadzór, celem podjęcia działań przewidzianych Statutem PZD. W wyniku dokonania szczegółowej analizy protokołu przeprowadzonej kontroli na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD przez zespół kontrolny KR PZD w dniach 18-12 i 17.19 lipca sformułowano wnioski.

czytaj więcej

55 – lecie ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu - 25.07.2013

W sobotę 20 lipca br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu, odbył się festyn z okazji 55-lecia powstania tego ogrodu połączony z dorocznie organizowanym Dniem Działkowca.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD ws. uwłaszczenia działkowców - 25.07.2013

W nawiązaniu do przyjętej przez podkomisję treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz odbytej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. „uwłaszczenia działkowców”, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oświadcza, iż nie jest przeciwna samej idei uwłaszczenia działkowców. Jednakże rozwiązanie przegłosowane w pracach podkomisji jest nie do zaakceptowania

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD dotyczące niekontrolowanego obrotu działkami - 25.07.2013

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 45 normował kwestię przenoszenia praw do działki. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miałoby dwa miesiące na podjęcie decyzji w tym względzie.

czytaj więcej

Stanowisko w sprawie poprawek PO do przepisów przejściowych - 25.07.2013

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do  przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD.

czytaj więcej

Działkowcy apelują do posłów o zachowanie projektu obywatelskiego w niezmienionym kształcie - 25.07.2013

"Apelujemy do Posłów o zachowanie tradycji ogrodów działkowych, o nie przekształcanie ogrodów w instytucje o charakterze komercyjnym. W całej Europie ogrody działkowe znajdują się na gruntach publicznych, bo tylko wtedy działka w ogrodzie działkowym ma charakter świadczenia socjalnego Państwa na rzecz obywatela..." - napisali członkowie OZ PZD w Poznaniu (czytaj wiecej).

czytaj więcej

Najnowszy numer "Informatora działkowca" - 25.07.2013

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został lipcowy numer "Informatora działkowca". Można w nim znależć m.in. informacje na temat przebiegu prac w Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, Relację ze spotkania działkowców z premierem Donaldem Tuskiem oraz wiele porad ogrodniczych, które mogą okazać się niezwykle przydatne w miesiącu sierpniu.

czytaj więcej

Apel działkowców o zachowanie projektu obywatelskiego w obecnym kształcie - 25.07.2013

"Uporczywe mniemanie posłów PO o swojej jedynie słusznej przyszłości ogrodów działkowych stoją w jawnej sprzeczności z 924 tysiącami podpisów obywateli złożonych pod obywatelskim projektem.  Teraz już wiemy, jaki mają stosunek do zdania członków polskiego społeczeństwa, którzy najwyraźniej są im potrzebni raz na cztery lata podczas wyborów parlamentarnych" - napisali działkowcy z ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni. 

czytaj więcej

Pikieta przed biurem posła Andrzeja Kani (PO) - 25.07.2013

22 lipca br. grupa działkowców z terenu Ostrołęki oraz Makowa Mazowieckiego zorganizowała pikietę przed biurem posła Andrzeja Kani ( PO ), członka podkomisji nadzwyczajnej opracowującej zapisy nowej ustawy działkowej.

czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 24.07.2013

Aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku, a także trwające w Podkomisji Nadzwyczajnej prace nad wprowadzeniem poprawek do projektu obywatelskiego, były najważniejszymi tematami kolejnego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 24 lipca br. w Warszawie.

czytaj więcej

Przebieg prac w Podkomisji w dniu 23 lipca br. - 23.07.2013

Kolejne zmiany i wykreślenia istotnych dla funkcjonowania ogrodów artykułów i ustępów z projektu obywatelskiego powodują, że projekt ten z każdym posiedzeniem staje się coraz mniej obywatelskim. Mimo sprzeciwu opozycji i wątpliwości natury konstytucyjnej zgłaszanych przez eksperta Podkomisji dr hab. Wojciecha Orłowskiego większość, która tworzą PO wspólnie z SP, przegłosowuje większość, jeśli nie wszystkie wnoszone przez PO propozycje zmian.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio