Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Wielki Dzień w ROD "Dolinka" w Kozienicach" - 20.10.2014

                                                                                           Kozienice 18.10.2014

  W dniu 18 października 2014 roku  ROD ,,Dolinka” w Kozienicach obchodził swój wielki jubileusz 50-lecia istnienia.

  Na uroczystość tą zaproszono władze PZD, władze miasta i gminy. Spotkanie otworzył prezes Zarządu pan Stanisław Kręgiel, który przywitał przybyłego na jubileusz pana Zygmunta Kacprzaka prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie. Delegaturę Radomską reprezentował pan Ryszard Staniak. Władze miasta reprezentował pan Tomasz Śmietanka burmistrz miasta i gminy Kozienice i przewodniczący Rady Miasta pan Mariusz Gwarda. Starostwo Kozienice reprezentował pan starosta Janusz Stąpór.

Na wstępie Prezes Kręgiel zapoznał zebranych z historią ogrodu , która owocowała wieloma sukcesami. Głos zabrał pan Prezes Kacprzak, który mówił o złożeniu 704 tysięcy podpisów pod projektem ustawy budowlanej. Mówił również o poczynaniach pani Rzecznik Spraw Obywatelskich, która nie kryje zaskarżenia naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. W swoim wystąpieniu namawiał działkowiczów do wzięcia udziału w wyborach i głosować na tych kandydatów, którzy są przychylni dla działkowiczów i sprawdzonymi przyjaciółmi działkowców. Następnie pan Prezes Kacprzak wręczył okolicznościowy puchar przyznany ogrodowi przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Poinformował zebranych, że zaproszony pan Prezes Eugeniusz Kondracki, nie mógł przyjechać ze względu na ważne sprawy ale przesyła im najserdeczniejsze życzenia z okazji  jubileuszu.

  Dwunastu działkowiczów odznaczono, odznaczeniami związkowymi. Były dyplomy i nagrody książkowe.

  Zaproszeni goście pan burmistrz i starosta z uznaniem mówili o pracy działkowców i współpracy działkowców z władzami miasta i gminy. Zapewnili, że tereny działkowe w Kozienicach jeszcze długo będą służyć działkowcom. A pan starosta stwierdził, że znalazły by się tereny gdyby działkowcy chcieli uprawiać. A więc nie ma mowy o zagrożeniu terenów. Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie, na którym bawiono się przy muzyce i suto zastawionych stołach.

 

DM

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.