Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

" W Bazylei, Szwajcaria " - 20.10.2014

Ogrody działkowe i tereny zielone zostają!

 Szwajcaria, dn. 13 października 2014 r.

„NIE” dla planów rozbudowy miasta na południowych i wschodnich obrzeżach miasta: szansa na rozwój miasta, bez utraty terenów zielonych.

Komitet "2 X NIE dla planów likwidacji terenów zielonych w Bazylei" jest zadowolony z odrzucenia dwóch planów budowlanych. 5 hektarów terenów rolnych w podbazylejskiej miejscowości Bruderholz oraz obszary zielone we wschodniej części Bazylei byłyby zlikwidowane pod budowę dwunastu budynków mieszkalnych sięgających do wysokości 75 metrów.

Po raz kolejny zatem wyborcy powiedzieli NIE  projektom budowy na obszarze między Bruderholz, Bazyleą i Riehen. Ten werdykt powinien być respektowany w przyszłości dla zachowania obrzeży miejskich w obecnym stanie. Powodem tego odrzucenia było nie tylko pragnienie społeczeństwa, aby zachować naturalny i rekreacyjny zielony pas wokół miasta, ale również zaprotestowanie przeciwko planom wykluczenia społeczeństwa z udziału w procesie decydowania o przyszłości miasta. Głosowanie jest wyraźnym znakiem dla Wielkiej Rady, że demokratyczny głos społeczeństwa musi być respektowany.

Konsekwencją głosowania jest to, że wygasły dalsze plany budowy na południu i wschodzie Bazylei. Wraz z wejściem w życie obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, dotknięte obszary zostały już sklasyfikowane jako tereny rolne lub zielone. Tutaj nic się nie zmienia.

W każdym razie "NIE" powiedziane przez społeczeństwo jest znakiem dla władz w sprawie planów budowy kolejnych osiedli mieszkalnych na obszarach zielonych.

 

Źródło: Strona internetowa Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu

 

Tłumaczyła:

Zofia Rut-Skórzyńska

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.