Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Zmiany spowodują, że ustawa ta będzie dla uprzywilejowanych" - 13.08.2013

"Apelujemy o usunięcie w dalszych pracach nad ustawą wprowadzonej przez Podkomisję Sejmową  zmiany do obywatelskiego projektu ustawy,która jest niebezpieczna dla przyszłości ogrodów działkowych. Projekt ustawy po wniesionych poprawkach podzieli działkowców na lepszych i gorszych" - piszą uczestnicy obchodów 75-lecia ROD "Dębinka" w Poznaniu.

czytaj więcej

"Rzucone ziarno już kiełkuje i wywołuje spory" - 13.08.2013

"Zachodzi  pytanie,  po  co  to  wszystko,  po  co  ta  walka,  komu  ona  ma  służyć?    Odpowiedź  wydaje  się  prosta.  Po  to  by  tak  skonstruowany  projekt  ustawy  o ROD  nie  wszedł  w  życie,  bo  albo  zostanie  zawetowany  przez  Prezydenta  RP,  albo  uznany  przez   Trybunał  Konstytucyjny  za  niezgodny  z Konstytucją   RP,  co  jest  wysoce  prawdopodobne,  wręcz  pewne" - napisali działkowcy z Wrocławia.

czytaj więcej

"Działki staną się towarem luksusowym" - 13.08.2013

"Dotychczasowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych normowała kwestie przenoszenia praw do działki i obywatelski projekt ustawy o ROD art. 45 jednoznacznie to określił. Podjęte przez Podkomisję Sejmowa propozycje całkowicie wypaczyły sens tego przepisu" - piszą działkowcy oraz członkowie OZ PZD w Gorzowie Wlkp. w sprawie niekontrolowanego obrotu działkami.

czytaj więcej

"Działkowcy naszego ogrodu oczekują od Pana jako Premiera RP jasnego stanowiska " - 13.08.2013

W imieniu 587 rodzin użytkujących działki w naszym ogrodzie Zarząd ROD wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnej uznaje, że posłowie Platformy Obywatelskiej podczas prac podkomisji pod płaszczykiem procedowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzili własne interesujące tylko ich rozwiązania - pisze Prezes ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie

czytaj więcej

"Sprzeciwiamy się efektom pracy Podkomisji Sejmowej" - 13.08.2013

W opracowanym projekcie wprowadzono rozwiązania, które mają charakter niekonstytucyjny i które muszą być kwestionowane na dalszej drodze legislacyjnej nawet spowodują kolejne wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego - piszą członkowie Prezydium OZ w Lublinie

czytaj więcej

Jubileusz ROD im. M. Drzymały w Pile - 13.08.2013

W dniu 10 sierpnia 2013 roku działkowcy z ROD im. M. Drzymały w Pile obchodzili jubileusz 50 - lecia powstania ogrodu. Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu oraz podziękowała za pracę wszystkim, którzy na przestrzeni 50 lat budowali ogród.

czytaj więcej

50 lat ROD im. Marchlewskiego w Pile - 13.08.2013

Kolejny ogród w Pile obchodził w dniu 10 sierpnia 2013 r. Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. W uroczystościach udział wzięli działkowcy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ, Mirosław Mantaj Starosta Pilski oraz Czesław Wiśniewski Prezes ROD „Sempołowskiej" w Pile.

czytaj więcej

"Taki pomysł prywatyzacji to czystej wody bolszewizm" - 13.08.2013

Pan Premier zapewniał nas, że wszystko będzie dobrze - jednak nie wiedzieliśmy, że to był wybieg by nas uśpić. To co proponują Posłowie PO to chęć ratowania finansów państwa z naszej kieszeni - piszą Prezesi ROD w Gorzowie Wlkp.

czytaj więcej

"Zlepek prywatnych własności nigdy nie będzie ogrodem" - 13.08.2013

"Nas działkowców niepokoi kolejna próba zniszczenia naszych ogrodów i naszych działek, które będzie następstwem wprowadzenia uwłaszczenia w proponowanej formie i z tych względów zwracamy się z gorącą prośbą o nie uchwalanie nam takiego prawa!" - pisze Alicja Wiechniak z Wałbrzycha

czytaj więcej

"Co to za władza, która dzieli obywateli?" - 13.08.2013

"Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o wywiązanie się ze złożonych deklaracjami w liście skierowanym do nas w czerwcu bieżącego roku. List ten dał nam wiele nadziei, że wreszcie ktoś zainteresował się naszymi problemami i  z szacunkiem odniósł się do naszego obywatelskiego projektu naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych" - piszą działkowcy z ROD im. M. Drzymały w Pile.

czytaj więcej

"Posłowie chcą wydać kolejny bubel prawny" - 13.08.2013

Działkowcy do rozsądne społeczeństwo, które szybko zorientuje się, że obietnica uwłaszczenia jest bez pokrycia. To prawo tylko dla nielicznych i z korzyścią dla gmin, nie dla działkowca - piszą działkowcy z Tarnowa w liście do Premiera RP i posłów na Sejm.

czytaj więcej

"Proponowane uwłaszczenie jest niesprawiedliwe" - 13.08.2013

"Poprawki posłów PO dążące do tzw. „uwłaszczenia uderzą przede wszystkim w rencistów i emerytów, a także w wielodzietne, ubogie rodziny, które stanowią liczne grono wśród członków Polskiego Związku Działkowców" - piszą działkowcy z ROD im. Kusocińskiego w Pile.

czytaj więcej

"Przekreśla się w znacznej mierze cały nasz dorobek" - 13.08.2013

"Pomimo zebranych ogromnej ilości podpisów poparcia pod bardzo dobrym projektem obywatelskim głosami PO i SP przekreśla się w znacznej mierze cały nasz dorobek. Posłowie w świadomy sposób chcą zdezorganizować funkcjonowanie ogrodów działkowych - komu i czemu ma to służyć?" - pytają Prezesi ROD i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej OZD PZD w Gorzowie Wlk.

czytaj więcej

"Wyrażamy swój protest przeciwko poprawkom posłów PO" - 13.08.2013

"Apelujemy do Pana oraz do posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski o przywrócenie zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bowiem w przeciwnym razie może zostać zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego" - piszą uczestnicy narady  ROD im. Marchlewskiego w Pile.

czytaj więcej

"Zapis ten dzieli i poróżnia działkowców" - 13.08.2013

"Przyjęty głosami posłów PO zapis o przekazaniu działkowcom w użytkowanie wieczyste użytkowanej przez nich działki już obecnie wprowadza zamęt i rozgoryczenie, gdyż duża część wrocławskich ogrodów nie znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD. Zapis ten dzieli i poróżnia działkowców - niemal wszystkie ogrody przeznaczone są bowiem w planach na inne cele" - czytamy w stanowisku ws. przyjętych przez Podkomisję poprawek przedstawicieli ROD Wrocławia.

czytaj więcej

Zmiany wprowadzone przez Podkomisję wywołują nasz niepoków - 13.08.2013

Aktyw Rodzinnych Ogrodów Działkowych z miasta Buk i powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego obecny na spotkaniu rejonowym w Nowym Tomyślu poświęconym omówieniu projektowi Ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową z wielkim zdumieniem i niepokojem przyjął informację, że przyjęty przez Podkomisję jako wiodący projekt obywatelski, nad którym Podkomisja pracowała daleki jest od tego podpisanego przez 924 000 osób.

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą kronikę ROD - 13.08.2013

Do konkursu ogłoszonego przez KR PZD zgłoszono 49 kronik rodzinnych ogrodów działkowych. Wszystkie nadesłane kroniki prezentowały wysoki poziom. Wybór najpiękniejszych kronik nie był łatwy. Po burzliwych obradach zadecydowano o przyznaniu pierwszego miejsca ROD „Wirnik” w Warszawie. Drugie miejsce otrzymał ROD „Obrońca” z Wrocławia, natomiast trzecie - ROD „Garnizonowy” w Nysie.

czytaj więcej

"Propozycja PO uwłaszczenia działkowców wprowadza chaos na ogrodach" - 13.08.2013

Dzisiaj natomiast apelujemy o stworzenie dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, abyśmy od stycznia mogli dalej czuć się gospodarzami w naszych małych oazach - piszą Prezesi ROD oraz Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

czytaj więcej

„Działkowa patologia i slumsy” czyli o działkowcach w „Rzeczpospolitej” - 12.08.2013

W "Rzeczpospolitej" z dnia 12.08 ukazał się artykuł dot. uwłaszczenia działkowców, a także komentarz redakcji, który w sposób krzywdzący odnosi się do ogrodów działkowych nazywając je "patologią" i "slumsami". Kolejny raz patrzy się na ogrody działkowe przez pryzmat pieniędzy i ziemi, zupełnie pomijając rolę ogrodów dla miast oraz wieloletnią pracę działkowców. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem na ten temat.

czytaj więcej

"Musimy bronić naszej integralności" - 12.08.2013

"Niezależnie, w którym ROD i w jakiej części naszego kraju jesteśmy członkami PZD - użytkownikami działek, musimy bronić naszej integralności poprzez przeciwstawienie się zróżnicowanemu traktowaniu i dzieleniu działkowców na bogatych i biednych. Prosimy i apelujemy o reakcję w formie listów i stanowisk w sprawie tzw. "uwłaszczenia". Prośbę tą kierujemy w szczególności do działkowców, którzy nigdy nie będą objęci uwłaszczeniem" - piszą Honorowy Prezes Okręgu inż. Elżbieta Dziedzic oraz Pracownicy Biura OZ w Legnicy (czytaj więcej)

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio