Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Zamiast odpowiadać na realne lęki obywateli, wciąż podnosi się te same hasła " - 23.10.2014

Kielce, dn. 21.10.2014r.

 

Kolegium Prezesów ROD rejon Kielce
w sprawie listu Rzecznik Praw Obywatelskich
do Redaktora Naczelnego „Dziennika Trybuna”

            Polscy działkowcy doczekali się oficjalnej wypowiedzi Pani Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zarzutów niekonstytucyjności zapisów nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pani Rzecznik udzieliła jej pisząc list do Redaktor Naczelnego „Dziennika Trybuna” po tym, jak w gazecie ukazał się artykuł w tej sprawie pt. „Czy RPO przerwie milczenie?” (DT, 1.10.2014r.).

            Cieszymy się, że Pani Rzecznik zdecydowała się zabrać głos, jednak pewne kwestie poruszone w Jej wypowiedzi skłaniają nas do napisania tego listu. Nadal bowiem podtrzymujemy stanowisko, że intencje RPO są niejasne, a przedstawiane argumenty niesatysfakcjonujące. Koronnym argumentem Pani Rzecznik jest choćby fakt, że wątpliwości co do konstytucyjności nowej ustawy zgłosił Dyrektor Biura Analiz Sejmowych. Tymczasem przedstawiciele Biura obecni byli na każdym etapie pisania ustawy o ROD, nie przedstawili jednak żadnych merytorycznych propozycji nowych zapisów ustawowych mogących rozwiać powstałe w ich mniemaniu niezgodności z Konstytucją. Jedyną jak się wydaje propozycją ze strony BAS jest klasyczne „zaoranie” prawne dotychczasowych podstaw funkcjonowania ROD. Dlatego właśnie działkowcom wydaje się, że są w jakimś stopniu oszukiwani, gdyż jedyną propozycją przedstawicieli władz jest zawsze likwidacja Związku i związane
z nią przecież wygaszenie wszystkich tytułów prawnych do gruntów. Sugerowanie zaś przez Panią Rzecznik, że organizacje zrzeszające działkowców odczytują działania RPO jako zamach na swoje „przywileje i pozycję” świadczy według nas
o niezrozumieniu położenia działkowców i podłoża ich niepokoju. Bardzo żałujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich traktuje stowarzyszenia ogrodowe nie jako społecznych partnerów do rozmów, lecz twory dbające o swoje przywileje. Takie założenie jest przykre dla wszystkich działkowców i poniekąd sprzeczne przecież
z ideą działania RPO…

            Zwyczajnie nie rozumiemy, dlaczego wciąż i wciąż powstają nowe, lecz ciągle te same, zarzuty wobec kolejnych ustaw regulujących „naszą” dziedzinę życia. My po prostu obawiamy się, że każda ingerencja w już stworzony system stwarza realne zagrożenie dla istnienia ROD. Nie wiemy dlaczego władza nie chce tego dostrzec. Dlaczego w ogóle nie odnosi się do wątpliwości działkowców w tym zakresie.

Zamiast odpowiadać na realne lęki obywateli, wciąż podnosi się te same hasła
i slogany. Zamiast zaś wypowiadać się wówczas gdy jest na to czas, autorytety zawsze zabierają głos siejąc zamęt wtedy, gdy wśród działkowców panuje już względny spokój o przyszłość ogrodów. W takiej sytuacji nie powinna dziwić nasza nieufność
i podejrzenia o niekoniecznie jasne pobudki tych działań. Tym bardziej, że jesteśmy przekonani, iż ustawa o ROD, która powstała przecież jako inicjatywa obywatelska
z blisko milionowym poparciem Polaków, jest prawem dobrym, godzącym interesy wszystkich zainteresowanych stron i przede wszystkim skutecznie gwarantującym realizację wszystkich wskazówek, jakie dał w swoim wyroku z 2012r. Trybunał Konstytucyjny.

            Aby, mamy nadzieję, raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości
i wypracować wspólne stanowisko w sprawie gwarancji praw działkowców
i zabezpieczenia istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, działkowcy zrzeszeni
w PZD proszą Panią Rzecznik o spotkanie. Jesteśmy pewni, że bezpośrednia wymiana poglądów i pomysłów pozwoli na osiągnięcie wspólnych wniosków
i rozpoczęcie  konstruktywnego dialogu z korzyścią dla ogrodnictwa działkowego
i obywateli. Wierzymy, że w rzeczywistości powinien przyświecać i przyświeca nam taki sam cel. Liczymy, że nasza prośba nie pozostanie bez odpowiedzi.

 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych

rejon Kielce

(lista podpisów stanowi załącznik)

Załącznik plikowy do pobrania

Kolegium_Kielce_-_RPO.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.