Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Czas nagli i działkowcy pilnie oczekują ustawowej gwarancji" - 23.10.2014

          Szczawno Zdrój, 21 października 2014 r.

            Prezydium

Okręgowego Zarządu Sudeckiego                                                           

Polskiego Związku Działkowców

          w Szczawnie Zdroju                       

                                                                       Marszałek Sejmu RP

                                                                       Pan Radosław Sikorski

 

 

          Panie Marszałku

         Dziesięć miesięcy temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność altan w ogrodach działkowych.  W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że  w ustawie Prawo budowlane nie ma definicji pojęcia altany, co oznacza, że altany w ogrodach działkowych są samowolą budowlaną. Bez wątpienia wyrok ten stanowi realne zagrożenie, że bez zmiany ustaw „Prawo budowlane" oraz niektórych innych ustaw  ponad 900 000 działkowców  może spodziewać się decyzji organów nadzoru budowlanego  nakazujących rozbiórkę altan. Ponadto w przypadku likwidacji ogrodów działkowych za obiekty wybudowane nielegalnie działkowcom nie przysługiwałoby odszkodowanie.

         Działkowcy przez 6 miesięcy oczekiwali podjęcia inicjatywy ustawodawczej  w tym zakresie  przez uprawnione organy władzy publicznej. Jednak nadaremnie  i dlatego postanowili podjąć obywatelska inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz zmianę niektórych innych ustaw.

         W dniu 9 października 2014 r. pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" złożyli Panu Marszałkowi  obywatelski projekt ustawy poparty podpisami ponad 700 000 obywateli. Działkowcy sudeccy  również udzielili temu projektowi poparcia w postaci  kilkudziesięciu  tysięcy podpisów.

Podpisy te najwyraźniej stanowią, że przyjęte w projekcie rozwiązania znajdują uznanie w ocenie społeczeństwa, co słusznie zostało zauważone przez Wicemarszałków Sejmu, którzy jednocześnie zapewnili pełnomocników, że dołożą starań, aby Sejm bez zbędnej zwłoki rozpoczął procedowanie nad  złożonym projektem .

         Tymczasem z ostatnich  doniesień prasowych dowiadujemy się, że posłowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zamierzają złożyć swój projekt ustawy nowelizujący ustawę Prawo budowlane w zakresie dotyczącym altan w ogrodach działkowych. Działkowcy nie są podbudowani tym zamiarem, a wręcz  obawiają się, że poselska inicjatywa ustawodawcza złożona dopiero po 10 miesiącach  od wydania orzeczenia NSA z 9 stycznia 2014 r., bez uprzedniej konsultacji projektu z działkowcami, znacząco wydłuży proces legislacyjny. Zważyć przy tym należy, że NSA wydaje kolejne wyroki w sprawach rozbiórki altan. W tym stanie faktycznym    przedłużanie prac sejmowych w konsekwencji odniesie skutek ze szkodą dla działkowców. 

         Szanowny Panie Marszałku

         Czas nagli i działkowcy pilnie oczekują ustawowej gwarancji, iż altany działkowe nie będą traktowane jako samowola budowlana.  Legalność altan w rodzinnych ogrodach działkowych zapewnia obywatelski projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo budowlane. Projekt ten jest już złożony w Sejmie, co oznacza, że proces legislacyjny jest rozpoczęty. Działkowcy oczekują, iż  dzięki pańskiemu osobistemu zaangażowaniu się w sprawę, okres oczekiwania na pierwsze czytanie zostanie maksymalnie skrócony, a uchwalenie obywatelskiej nowelizacji Prawa budowlanego przerwie ferowanie krzywdzących działkowców wyroków przez NSA.

         Uwzględniając słuszne oczekiwania działkowców, Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców  zwraca się do Pana Marszałka o poparcie obywatelskiego projektu ustawy nowelizującej ustawę Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zastosowanie wobec niego  szybkiej ścieżki legislacyjnej.

 

Do wiadomości:                                                         podpisy członków

  1. Kluby Parlamentarne                                         Prezydium OZS

         - wszystkie -

  1. Krajowa Rada PZD.

  

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

Prezydium_Altany.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.