Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Delegatura Rejonowa w Gliwicach nie zgadza się na zaspokajanie roszczeń kosztem działkowców - 05.02.2015

"Żaden z działkowców nie zajmował bezprawnie terenu, aby mu to odbierać bez żadnego odszkodowania. Bo decyzje o zakładaniu ogrodów wydawały urzędy i samorządy miast, a czy ich decyzje były zgodne z prawem, to nie jest winą działkowców, których chce się ukarać, tylko za co? Za winy, których oni nie popełnili. To samorządy miast, które wydawały decyzje lub pozwolenia na zakładanie ogrodów, muszą się z tym tematem uporać. Następne pytanie jakie się nasuwa, to czy działkowcy mają pokryć wielomilionowe odszkodowania dla żądnych wysokich odszkodowań właścicieli, a przecież to nie działkowcy samowolnie zagospodarowali te tereny" - pisze w liście do Prezydenta RP Delegatura Rejonowa w Gliwicach.

czytaj więcej

Działkowcy ze Szczecina w sprawie medialnego zniekształcania wizerunku PZD - 05.02.2015

"Artykuł redaktora Marka Wielgo zamieszczony w Gazecie Wyborczej 21.01.2015 roku pod tytułem "Ogrody nadal w PZD" wprowadza w błąd czytelników powielając niesprawdzone u źródła zarzuty podnoszone przez osoby mało przyjazne dla PZD. Każdy ma prawo mieć swoje spojrzenie na sprawy i określony pogląd, ale głoszenie takich tez jak sabotaż ustawy, ograniczanie wolności działkowców przy wyborze decyzji kto ma prowadzić ogród działkowy oraz podsycanie obaw działkowców przez działaczy PZD jest nie do przyjęcia" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu Myśliborza piszą w sprawie ogrodów warszawskich - 05.02.2015

"Pomysł Stowarzyszenia "Dekretowiec", aby rekompensaty z tytułu roszczeń rozwiązać poprzez likwidację ogrodów działkowych w Warszawie jest z natury niedorzeczny. Pomijając szkody społeczne takiego pomysłu, jego realizacja przyniosłaby rozgoryczenie i brak zaufania obywateli do porządku prawnego Państwa. Że trzeba rozwiązać problem roszczeń, zdajemy sobie z tego sprawę. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest projekt ustawy zgłoszony przez SLD, by raz na zawsze zamknąć problem rekompensat, ale jednocześnie ukrócić proceder nieuczciwego handlu roszczeniami lub prawami spadkowymi" - pisza działkowcy z ROD z Rejonu Myśliborza.

czytaj więcej

List otwarty Działkowców z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudnienia rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Zgłoszone zastrzeżenia przez Prezydenta Stołecznego Warszawy do Sądu Rejestrowego w sprawie statutu PZD są odczytywane przez nas jako próba utrudnienia rejestracji statutu dla organizacji obejmującej swoim zasięgiem cały Kraj. Wydaje się, iż u podstaw takiego działania leżą inne przesłanki, niż prawne a mianowicie sprawa ogrodów warszawskich, na które cały czas czatuje niebezpieczeństwo likwidacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że zarówno ceny gruntów w Warszawie, jak też od lat nie uregulowana czytelnie sprawa prawna tych gruntów powoduje pojawianie się tendencji do częściowego lub całkowitego wyrugowania ogrodów z miasta" - piszą działkowcy z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudniania rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z Częstochowy w sprawie zaspokojenia roszczeń dekretowców gruntami warszawskich ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Pozbawienie działkowców ich dorobku życia bez żadnego odszkodowania jest kradzieżą. Jeśli nawet przyjmiemy, że dekret Bieruta skrzywdził jakąś część obywateli warszawy, to należałoby jednak przyjąć, ze nie można tamtej krzywdy naprawić krzywdząc działkowców. Jak by nie patrzeć, w tamtym czasie chodziło jednak o odbudowę straszliwie zniszczonego miasta. Teraz chodzi o zniszczenie działkowców i straszliwą niesprawiedliwość" - pisze w liście do Marszałka Senatu RP, Prezydent Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich prezes ROD 'Wypalanki' w Częstochowie Barbara Powązka.

czytaj więcej

Działkowcy z Rzeszowa nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Należało się tego spodziewać, widząc jakie jest Pani nastawienie do działkowców warszawskich, rod w Warszawie, a w szczególności do gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe. Dlatego też uważamy, że w tak ważnej sprawie jak rejestracja statutu PZD nie powinien działać pieniądz i polityka, a rozsądek i prawo. Dziwne wydaje się nam też, iż zastrzeżenia w imieniu organu nadzoru złożył urzędnik, a decyzję odmawiającą rozpatrzył jednoosobowo referendarz sądowy. Wynika z tego, że dwie osoby zadecydowały zamknąć niekorzystną sprawę dla PZD" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

Apel działkowca z Gniezna o pozostawienie w spokoju warszawskich ogrodów - 05.02.2015

"To nie PZD odebrał właścicielom nieruchomości, to państwo i państwo winno zaspokoić roszczenia wąskiej grupy społecznej nie przez zabór mienia tysięcy osób, którzy działali w dobrej wierze i nie mieli żadnego wpływu na decyzje podejmowane w przeszłości przez organy ówczesnego państwa. Nie może być tak, aby kosztem działkowców i ich rodzin były pozyskiwane grunty i środki finansowe na zaspokojenie roszczeń przede wszystkim deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Bezpardonowe działania Dekretowców mogą sprawić, że swoje działki utraci aż 18.000 stołecznych działkowców i ich rodzin" - pisze w liście do Prezydent Warszawy, Pani Premier i Marszałka Senatu Paweł Wełnic z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie.

czytaj więcej

Władze Starachowic inwestują w ogrody działkowe - 04.02.2015

Colour PencilsDziałkowcy ze Starachowic mają powody do radości. Już niedługo będą mieć prąd na swoich działkach. 30 stycznia br. Rada Miasta przyjęła budżet na 2015 rok i uwzględniła w planowanych wydatkach inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Urzędnicy przeznaczyli 2.500 zł na wykonanie przyłącza energetycznego dla dwóch terenów ROD „Skałka” przy ul. Iglastej i ul. Skalistej w Starachowicach, które użytkuje blisko 100 działkowców.

czytaj więcej

Informacja z narad szkoleniowych Prezesów ROD, Skarbników i Księgowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego - 04.02.2015

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zebrani Prezesi świętokrzyskich ogrodów działkowych, Skarbnicy i Księgowi w dniach 27 oraz 30 stycznia br., po serdecznym powitaniu przez Prezesa Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pana Edwarda Galusa, zostali poinformowani o aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD. 

czytaj więcej

ROD ze Starego Sącza nawiązał współpracę z ogrodem ze Słowacji - 04.02.2015

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Poprad' w Starym Sączy informuje, że w dniu 31.01.2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ogrodami: ROD 'Poprad' w Starym Sączy a ZO SZZ 'Siroke' na Słowacji.

czytaj więcej

List OZ Śląkiego do red. Wielgo w sprawie jego artykułów obrażających działkowców - 04.02.2015

Newspaper With Cuppacino 1"OZ Śląski ponownie zmuszony jest sprostować Pana niepełne oraz nieprawdziwe informacje zawarte w artykułach. Znów posługuje się Pan zarzutami, które są co prawda chwytliwe medialnie, ale nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. OZ Ślaski chciałby się kiedyś doczekać rzetelnego artykułu Pana autorstwa o działkowcach. O tym jak naprawdę funkcjonują ogrody działkowe, dlaczego ogromna większość wybrała PZD do prowadzenia swoich ROD. Mamy nadzieję, ze to w końcu nastąpi, aczkolwiek ta nadzieja z każdym Pana artykułem jest coraz mniejsza" - pisze OZ Śląski.

czytaj więcej

OZ Sudecki przeciwko artykułowi "Marek Wielgo odpowiada na zarzuty PZD" - 04.02.2015

Roll"Można się zgodzić jedynie, że nie jest to Pana osobisty cel, a jedynie zlecone zadanie, które wykonuje Pan za pomocą manipulacji świadomością działkowców, aby przekonać ich do zachowań oczekiwanych przez elity rządzące zwiedzone wynikiem zebrań ustawowych wszystkich działkowców. Nie zaprzeczy Pan bowiem, że władza liczyła na to, że zebrania ta doprowadzą do demontażu PZD. Bez wątpienia jest Pan posłuszny swoim mocodawcom, co wprost wynika z treści Pana artykułów i włączonych do ostatniego z nich kopii listów rzekomo pokrzywdzonych przez PZD działkowców. Taki sposób przekazywania informacji może mieć tylko jeden cel - skłonienie działkowców, którzy pozostali w PZD do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem" - pisze OZ Sudecki.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski w sprawie kolejnych ataków red. Wielgo na działkowców - 04.02.2015

"Redaktor Wielgo, podając się za zapalczywego obrońcę i orędownika działkowców, za wszelką cenę stara się dowieść swoich racji. Nie mając w zanadrzu logicznych argumentów - sięga po spektakularne i sensacyjne przypadki nieprawidłowości, aby celnie ugodzić w wizerunek PZD. Jego retoryka polega wyłącznie na obrażaniu, szarganiu dobrego imienia i ciągłym powtarzaniu utartych haseł i chwytliwych, acz odosobnionych, przykładów, co dobitnie poświadczył w odpowiedzi z 31.01.2015 roku na konstruktywną krytykę udzieloną mu przez działkowców i ich prośbę o przeprosiny" - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika OZ Świętokrzyski.

czytaj więcej

Apel do Prezydent Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców - 04.02.2015

"Jesteśmy przekonani, że zrzeszenie Dekretowiec nie docenia włożonej pracy działkowców. Dekretowcy widzą tylko swój zabrany majątek. Uważamy, że projekt likwidacji skutków dekretu Bieruta jest niezgodny z Konstytucją i ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Apelujemy do Pani Prezydent Miasta Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców i wypracowanie ustawowych rozwiązań zadowalających Dekretowców i działkowców" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD '1 maja - wolność' w Częstochowie.

czytaj więcej

Działkowiec komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 04.02.2015

Pens"Wysoka świadomość naszych działkowców, a nie jak Pan Wielgo sugeruje niedojrzałość, spowodowała, że prawie wszystkie ogrody pozostają w PZD. Zawsze należy wybrać najlepsze rozwiązanie. Mam wrażenie, ze Pan Redaktor Wielgo pisał na zamówienie jakiegoś niezarejestrowanego przez KRS stowarzyszenia, które popełniło zbyt wiele błędów formalnych, żeby zaistnieć. Czy więc warto przechodzić do stowarzyszenia, które nawet nie potrafi się zarejestrować? - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika Mirosław Waszkiewicz z ROD im. Waltera w Rzeszowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły nie zgadzają się z zarzutami wobec statutu PZD - 04.02.2015

Luxury Pen"Nie rozumiemy dlaczego organ wniósł wobec statutu PZD takie same zastrzeżenia jak w 2006 roku, gdy rejestrowaliśmy statut zgodnie z ustawa o ROD z 2005 roku. Wówczas Sąd Rejestrowy nie uznał ich za niezgodne z prawem i zarejestrował statut. My działkowcy te zarzuty z 2006 roku znamy i pamiętamy jak było. Oczekiwaliśmy więc innej decyzji. Tą jesteśmy oburzeni. Uznajemy to postanowienie jako działanie w calu utrudnienia nam działkowcom i działaczom pracy w ogrodzie zgodnie z prawem" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Pile.

czytaj więcej

"Pani działania odbieram jako atak na PZD" - 04.02.2015

Working With Computer"Podważa Pani wybór delegatów na Zjazd, a ten wybór był dokonany według klucza zgodnego z przepisami. Więc albo Pani nie zna się na przepisach, albo referent wydający opinię opartą na Pani argumentach. Stawiam na to, ze obydwoje posuneliście się za daleko w ocenie Zjazdu. KRS nie zarejestrował naszego statutu, ale my nadal działamy. Obronimy po raz kolejny nasz Związek i ogrody. Bo chroni nas wszystkich ustawa o ogrodach działkowych, zapomniała Pani o tym?" - pyta Prezydent Warszawy Danuta Szczych z ROD im. Henryka Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach - 03.02.2015

W dniu 30 stycznia 2015r odbyło się XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski. Tematami posiedzenia były następujące  zagadnienia:aktualne sprawy Związku i podejmowane działania, zebrania ustawowe wszystkich działkowców, zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, sprawy organizacyjne OZ Śl. i Delegatur oraz inne zagadnienia wynikające z dyskusji.

czytaj więcej

Działkowcy z ROD „Energetyk 1” w Poznaniu walczą o swój ogród - 03.02.2015

Ink Pen

ROD „Energetyk 1” na wyspie Ostrów Tumski w Poznaniu to kolejny ogród zagrożony likwidacją. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno – usługową. Działkowcy ROD „Energetyk 1” swoje uwagi do studium zgłosili już w sierpniu ubiegłego roku. Zostały one jednak odrzucone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Urzędnicy powołali się na zapis w dokumentach planistycznych, w których ten teren był przeznaczony pod zabudowę już od 1994 roku. Działkowcy podejmują jednak dalsze starania o ocalenie swojego ogrodu.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski odpowiada na artykuł redaktora Marka Wielgo - 03.02.2015

Tea Cup"Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zwraca się do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej o zamieszczenie odpowiedniego sprostowania i przeprosin na łamach wydawnictwa, gdyż artykuł ten godzi w uczucia bardzo wielu osób, o czym sygnały docierają do nas już od momentu ukazania się przedmiotowego wydania Gazety. Mamy tez ogromną nadzieję, że podobna sytuacja nigdy nie będzie mieć już miejsca. Kolejne bowiem tego typu publikacje, bezpośrednio szargające dobre imię milionowej organizacji oraz jej aktywnych członków – będą stanowiły podstawę do wystąpienia na drogę sądową z powództwem o zniesławienie".

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.