Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie poznańskich działkowców z Posłem Maciejem Banaszkiem (SLD) - 06.05.2015

Trwają spotkania działkowców z parlamentarzystami. Zdzisław Śliwa i Sylwester Chęciński odwiedzili w poniedziałek 4 maja br.  posła SLD Macieja Banaszaka. Pretekstem do spotkania były zawirowania w sprawie statutu PZD wywołane inicjatywą Prezydent m.st. Warszawy, która wykonując uprawnienia organu nadzorczego postawiła się ponad organy sądownicze i nie czekając na prawomocne orzeczenie sądu rejestrowego już orzekła o nieważności statutu PZD, uchwalonego 23.10.2014r.  oraz zażądała uchylenia podjętych na podstawie tego  statutu uchwał KR PZD. Gorliwość z jaką na podstawie wniosków kilku związkowych dysydentów organ nadzorczy przystąpił do egzekwowania swoich uprawnień musi zdumiewać.  Nie licząc się ze skutkami,  jakie może przynieść dla funkcjonowania ponad 4500 ogrodów, które związały swoją przyszłość ze stowarzyszeniem ogrodowym PZD, Pani Prezydent rękami urzędnika wprowadziła zamęt i niepokój  wśród setek tysięcy rodzin polskich działkowców. Inicjatywa Pani Prezydent, będącej od lat w sporze w warszawskimi działkowcami odmawiając wielu ogrodom praw do zajmowanych terenów  i nie wykonując, jak do tej pory, postanowień art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest obrazem deklarowanej „życzliwości”  Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz  dla polskich działkowców.

Przedstawiciele poznańskich działkowców prosili Pana Posła o zainteresowanie się sprawą, mogącą rzutować na przyszłość w związku z wątpliwościami natury ustawodawczej, gdzie wbrew zapisom ustawy, że statut PZD obowiązuje od chwili jego uchwalenia, zarówno organ nadzorczy jak i sąd rejestrowy I instancji stanęły na stanowisku, że statut obowiązuje od dnia jego rejestracji. Działkowcy maja prawo zastanawiać się co będzie jeśli Krajowy Zjazd Delegatów PZD, przewidziany na 2-3 lipca ponownie uchwali statut PZD , co stanie się w wymaganym przez ustawę terminie 18 miesięcy od jej wejścia w życie, a sąd rejestrowy  wypowie się w sprawie jego rejestracji po kilku miesiącach (co jest praktyką w postępowaniu rejestracyjnym). Będziemy więc mieć ważny statut po 18 lipca, czy też nie? Widać wyraźnie, że organ nadzoru bez dogłębnej analizy próbuje utrudnić działanie stowarzyszeniu ogrodowemu liczącemu ponad milion członków. W tej sytuacji wydaje się zasadne wystąpienie na drodze interpelacji poselskiej o wyjaśnienie tych wątpliwości.

Poseł Maciej Banaszak, z którym od kilku lat łączą działkowców poznańskich pozytywne relacje, obiecał rozpoznać temat i wesprzeć działkowców w tym temacie. Przy okazji podziękowano też Panu Posłowi  jako członkowi sejmowej Komisji Infrastruktury, za jego wsparcie przy uchwalaniu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw. Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze.

ZS

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio