Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Reakcja OZ w Koszalinie na artykuł Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 27.01.2015

"Tezy pańskiego artykułu, szczególnie te odnoszące się do kampanii zebrań ustawowych, w żadnej mierze nie odpowiadają rzeczywistości. Panie Redaktorze, to działkowcy - członkowie ROD zdecydowali, że niewiele z dużej rzeszy ROD podjęło decyzję o tzw. wyodrębnieniu się. Decyzje działkowców należy uszanować, zarówno tych, którzy pozostali w PZD, jak i tych, którzy wystąpili z PZD. Pański artykuł jest klasycznym przykładem lansowania tezy, że jeżeli większość podejmuje decyzję niezgodną z poglądami mniejszości, to tym gorzej dla tej większości. Pańskie stwierdzenie dotyczące 'sabotażu PZD' pozostawiamy bez komentarza, ponieważ nie można komentować populistycznych haseł na użytek mniejszości" - pisze w liście do redaktora Marka Wielgo OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile w sprawie warszawskich działkowców - 27.01.2015

"W większości upominający się o utracone grunty w Warszawie są osobami zamożnymi, które wykupiły od faktycznych spadkobierców prawo do ubiegania się o sporne teraz tereny. Tymczasem obecni użytkownicy warszawskich ogrodów działkowych to przede wszystkim osoby starsze, emeryci i renciści lub bezrobotni, dla których relaks i odpoczynek oraz zdrowe warzywa i owoce - z uwagi na ich skromne zasoby finansowe - są osiągalne jedynie w oazach ciszy i spokoju oraz w otoczeniu przyjaznej przyrody na działce rodzinnego ogrodu działkowego" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile.

czytaj więcej

OZ w Gdańsku w obronie warszawskich ROD - 27.01.2015

"Zaspokajając roszczenia byłych właścicieli należy uwzględnić, że właścicielem znacznej części Warszawy jest całe społeczeństwo, a większość obiektów została odbudowana decyzjami tej samej władzy, której jednym z przedstawicieli był B. Bierut. W związku z tym należy uwzględnić także roszczenia tych obywateli lub ich spadkobierców, którzy materialnie, a także nieopłaconą pracą wspomagali budżet miasta w odbudowie Warszawy z powojennych ruin. Warto wziąć pod uwagę, ze nie jest zbyt skomplikowanym powołanie stowarzyszenia tych osób, a wśród nich także działkowców i wystąpienie na drogę sądową, aby wraz z roszczeniami wynikającymi z podważanego dekretu Bieruta rozpatrywać także roszczenia tych, którzy działali na rzecz realizacji tego i innych dekretów ówczesnego państwa" - pisze OZ w Gdańsku.

czytaj więcej

"Pseudo działkowcy usunięci ze Związku dążą za Pani pośrednictwem do rozwiązania PZD" - 27.01.2015

"Widocznie ci, co uważali, że działkowcy masowo będą występować z PZD zawiedli się i szukają u Pani wsparcia. Takie wrażenie odnieśliśmy po Pani piśmie, w którym to Pani sugeruje, że jest możliwość w państwie demokratycznym likwidacja organizacji pozarządowej. Pani, która piastuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, z samej nawy powinna bronić praw obywateli, a nie wąskiej grupy ludzi, którym marzy się zbić kapitał na krzywdzie polskich działkowców. Jak widać, wystąpienia działkowców w obronie ogrodów oraz ich chęć przynależności do stowarzyszenia PZD nie trafiają do Pani" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich kolegium prezesów rejonu iławskiego.

czytaj więcej

OZ Śląski otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot - 27.01.2015

Color PencilW związku z zaleceniami pokontrolnymi Komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, odnoszącymi się do inwestycji prowadzonych w OZ Śląskim w latach 2008-2013, w szczególności odnośnie zawyżonych płatności na rzecz firmy RAK Piotr Rakoczy oraz firm z nią powiązanych, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski informuje, że otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot.

czytaj więcej

Działkowcy z Grudziądza popierają walkę o warszawskie ogrody - 27.01.2015

"Wszyscy działkowcy w naszym kraju otrzymali grunty w różnym czasie, na których tworzyli swoje zielone azyle, które od wielu lat oddziałują pozytywnie na wszystkich mieszkańców. Żaden z działkowców samowolnie nie zajął terenu, na którym obecnie uprawia swoja działkę. Tereny te zostały przekazane przez ówczesne władze. Zagłębiając się w projekt Zrzeszenia Dekretowiec, który zakłada całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w warszawie, a bezkosztowe rozwiązanie to atak na działkwoców i PZD, ale korzystne jest ono dla urzędników i deweloperów, którzy robią zakusy na te grunty" - pisze w liście do Marszałka Senatu RO kolegium prezesów miasta i rejonu Grudziądza.

czytaj więcej

OZ w Częstochowie przeciwko spłacie dekretowców warszawskimi ogrodami - 27.01.2015

"Liczymy na pełne poparcie przez Pana Urząd problemu prawie 8.000 warszawskich rodzin i zrozumienie ich trudnej sytuacji życiowej wynikającej z niezawinionej przez nich sytuacji prawnej. Działkowcy nigdy nie przejmowali terenów samodzielnie, lecz mieli na to pozwolenie ówczesnych władz samorządowych i tak samo winno być teraz, w chwili gdy upominają się o te tereny spadkobiercy, którym należy naprawić wyrządzone dawniej krzywdy. Jednak naprawa krzywd dla kilku osób nie może być realizowana kosztem wielu tysięcy warszawiaków" - pisze w liście do Prezydenta RP OZ w Częstochowie.

czytaj więcej

Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji warszawskich ROD - 27.01.2015

"Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich ROD. Mamy też nadzieję, że kuriozalna propozycja stowarzyszenia Dekretowiec nie będzie miała dalszej akceptacji Pani i stołecznego urzędu. Apelujemy również o bezwzględną realizację regulacji prawnej zawartej w art. 76 ustawy z dnia 13.12.2013 roku w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania dla tych ROD, które spełniają wymogi ustawodawcy. Historia nie wybaczyłaby Wam Panie i Panowie, gdybyście przyłożyli rękę do tak haniebnego pomysłu spłacenia zobowiązań reprywatyzacyjnych państwa kosztem działkowców" - pisze Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.

czytaj więcej

OZ w Zielonej Górze wobec artykułu Gazety Wyborczej o działkowcach - 27.01.2015

"Po raz kolejny potraktował Pan członków PZD jak ciemną masę, która niczego nie rozumie i nie potrafi podejmować świadomych decyzji. Wydźwięk artykułu z Gazety Wyborczej z 25 stycznia br. pt. "Ogrody działkowe nadal w rękach PZD" pozostawia niesmak. Z treści Pańskiego artykułu wynika, iż działkowcy w ogromnej większości przegapili swoją szansę na założenie nowego stowarzyszenia. Nie przyszło Panu do głowy, że działkowcy pozostali w PZD, ponieważ jest to stowarzyszenie, które im odpowiada? Pańskie podejście do PZD jest znane od wielu lat, jeszcze się nie zdarzyło, aby napisał Pan obiektywny artykuł dotyczący naszej społecznej organizacji" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Działkowcy z Suwałk w sprawie zaspokajania roszczeń rodzinnymi ogrodami działkowymi - 26.01.2015

"Informacja o złożeniu wniosku stowarzyszenia "Dekretowiec", które skierowało wniosek o przygotowanie ustawy zmierzającej do zaspokojenia roszczeń tej grupy społecznej z tytułu tzw. "Dekretu Bieruta" budzi conajmniej zaniepokojenie wśród działkowców. Sposób rozwiązania sprawy poprzez likwidację ogródków działkowych i zwrot terenów w naturze jest niedopuszczalny" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

czytaj więcej

"Wyrażamy oburzenie w związku z Pani krytycznym stanowiskiem wobec nowej ustawy o ROD" - 26.01.2015

"Jest Pani przeciwna ustawie uchwalonej dzięki inicjatywie obywatelskiej, którą poparło ponad milion obywateli – nie tylko działkowców" pisze w swoim stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD "Malinka" w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Wielu zrobi wiele, aby życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec" - 26.01.2015

"Wielu zrobi wiele aby to życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców pragnie załatwić wierzytelności swoich członków" - pisze do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Działkowiec z ROD "Zacisze" w Żaganiu.

czytaj więcej

List działkowca do Prezydenta Warszawy w sprawie działań stowarzyszenia "Dekretowiec" - 26.01.2015

"Uważam, że prowadzi Pani grę, w której stawką są miliardy złotych w postaci najatrakcyjniejszych w Polsce terenów inwestycyjnych. Jednak jako działkowiec z 40-letnim stażem mam świadomość jak wiele dla zwykłych ludzi znaczy ten skrawek gruntu pod ogródkiem działkowym" - pisze w liście do Prezydenta Warszawy działkowiec z ROD "22 lipca" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Opolu w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych" - 26.01.2015

"Cel jest nam wszystkim doskonale znany - chodzi o całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w miastach, rozpoczynając od miasta stołecznego Warszawy. Zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe grunty stanowią dużą wartość finansową, były i są dalej pożądane przez wiele podmiotów dla realizacji swoich celów m.in. inwestycyjnych" pisze w swoim stanowisku do Prezydenta Miasta Sołecznego Warszawy oraz Marszałka Senatu RP Okręgowy Zarząd PZD w Opolu.

czytaj więcej

Przekaż 1% podatku Krajowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” - 26.01.2015

Współpracujące z Okręgowym Zarządem Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” zwraca się z prośbą do zarządów ROD oraz do wszystkich działkowców o wsparcie jego działań i przekazanie 1% podatku na pomoc dla dzieci ze schorzeniami: porażenie mózgowe, wady postawy, cukrzyca, epilepsja, głuchoniemi i niewidomi. Nr KRS: 0000008838 

Nr konta stowarzyszenia: 73 1240 5657 1111 0000 5081 5827

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego wobec artykułu Gazety Wyborczej - 26.01.2015

W dniu 21 stycznia 2015 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt.: „Ogrody nadal w rękach PZD” autorstwa Marka Wielgo zawierający szereg nieprawdziwych informacji na temat sytuacji ROD oraz działalności PZD. Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców pragnie ustosunkować się do ww. publikacji, która stanowi jawne namawianie działkowców do rezygnacji z członkostwa w PZD i wyodrębnianie się ROD.

czytaj więcej

OZ Śląski odpowiada na artykuł Marka Wielgo „Ogrody nadal w rękach PZD” opublikowany w Gazecie Wyborczej - 26.01.2015

Oto kolejny artykuł redaktora Marka Wielgo, który porusza kwestie rzekomego utrudniania przez PZD zebrań wszystkich działkowców i po raz kolejny zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć na zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 21 stycznia 2015 r. nieprawdziwe informacje. 

czytaj więcej

Działkowcy proszą Prezydenta RP o opiekę nad ogrodami działkowymi - 26.01.2015

"Panie Prezydencie! Prosimy o objęcie nas działkowców szczególnym patronatem przez Pana Prezydenta. Uważamy, że problem naszych ogrodów działkowych jest problemem bardzo złożonym. Apelujemy, aby pod Pana patronatem odbyło się spotkanie nas działkowców oraz wszystkich stron zainteresowanych i ingerujących w życie i funkcjonowanie ogrodów działkowych. Przetnijmy wspólnie ten węzeł gordyjski" - pisze w liście do Prezydenta RP Gdyńskie Kolegium Prezesów, Kolegium Prezesów powiatu Puckiego i Wejcherowskiego oraz ogrodów usytuowanych w powiatach Kartuzy i Kościerzyna.

czytaj więcej

Działkowcy z Płocka w obronie warszawskich ogrodów - 26.01.2015

"Szczególnie niepokojący jest fakt, że senacka komisja przyjmuje propozycje Stowarzyszenia 'Dekretowiec', zmierzające do zwrotu gruntów byłym właścicielom w naturze, co za tym idzie do likwidacji ogrodów działkowych bez wypłaty odszkodowań. Jest to niedopuszczalne - działkowcy nie ponoszą winy za długoletnie zaniechania działań przez władze zarówno Warszawy jak i państwa" - piszą w liście do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza działkowcy z ROD 'Medyczna' w Płocku.

czytaj więcej

Rada Krakowskich Seniorów apeluje do Prezydenta Krakowa o nielikwidowanie ogrodów działkowych - 26.01.2015

"Rada Krakowskich Seniorów wyraża głębokie zaniepokojenie postępującym procesem przejmowania terenów ROD przez deweloperów pod zabudowę komercyjną. Zwracamy się z prośbą i apelem do Władz Miasta o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń wykluczających możliwość dalszych likwidacji ROD w Krakowie - miejsc szczególnie ważnych dla integracji społecznej i międzypokoleniowej seniorów oraz ich aktywności fizycznej" - apeluje Rada Krakowskich Seniorów do Prezydenta Krakowa.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.