Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na interpelację Posła Kazimierza Ziobro w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej - 06.05.2015

Pismo Posła Kazimierza Ziobro skierowane do Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego dotyczące odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na złożoną w Sejmie interpelację w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

czytaj więcej

Działkowcy z ROD Piast w Szczecinie dziękują Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu - 06.05.2015

"Bezgraniczne Pana oddanie idei rodzinnych ogrodów działkowych oraz wytrwałość i precyzyjnie opracowana strategia kierowania Krajową Radą PZD skutkuje tym iż po 30 latach istnienia PZD możemy nadal się cieszyć wielopokoleniową pracą na naszych ogrodach" - piszą działkowcy z ROD "Piast" w Szczecinie.

czytaj więcej

Ogród działkowy "Narcyz" w Kielcach solidaryzuje się z działkowcami z Warszawy - 06.05.2015

"Działki to oaza zieleni i nie należy ich likwidować. Wobec tego, że w naszym ogrodzie "Narcyz" też są zakusy odebrania nam działek, rozumiemy zatem obawy warszawskich dzialkowców i w pełni się z nimi solidaryzujemy" - pisze Zarząd ROD "Narcyz' w Kilecach.

czytaj więcej

"Nowy statut w pełni spełnia wymagania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jest także aktem regulującym działanie ogrodów działkowych na miarę XXI wieku" - 06.05.2015

"Jako działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców pragnę wystosować do Pani apel, by podjęła Pani kroki zmierzające do przekonania Pani Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz -Waltz, do wycofania swojego stanowiska w sprawie nowego statutu PZD" - pisze w swoim liście do Premier RP Ewy Kopacz Józef Strzałkowski z Chełmży.

czytaj więcej

Stanowisko ROD im. Bolesława Chrobrego" w Szczecinie w sprawie Statutu PZD - 06.05.2015

"Apelujemy do Prezydenta Warszawy o szukanie takich rozwiązań które pomagają, a nie przeszkadzają w funkcjownowaniu ROD" - pisze w swoim stanowisku Rodzinny Ogród Działkowy im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie.

czytaj więcej

Wrocław chce zabetonować ogrody - 05.05.2015

Kilka dni temu pisaliśmy, że władze Wrocławia zamierzają wyrzucić działkowców z terenów zarezerwowanych niegdyś pod budowę autostrady, a niewykorzystanych na ten cel. Choć miasto nie ma prawa do tych gruntów, ma już pomysł, by postawić na nich biurowce.  Walkę wrocławskiego magistratu o tereny wszystkich ogrodów w tym mieście opisują ostatnio lokalne media.

czytaj więcej

XVIII posiedzenie PZD OZ Śląskiego w Katowicach - 05.05.2015

W dniu 30.04.2015r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, które otworzył Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Józef Noski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD- Kierownik Wydziału Prezydialnego Pan Marek Pytka.

czytaj więcej

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze - 05.05.2015

W dniu 04.05.2015r obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. Zebranie prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński. W obradach uczestniczyli posłowie RP- Pan Bogusław Wontor (SLD) i pan Jerzy Materna (PiS). Obecni byli  pan Jan Gwóźdź członek Krajowej Rady PZD i pani Alina Nocuń- przewodnicząca okręgowej komisji rewizyjnej.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Zielonej Górze do Prezydenta m.st. Warszawy - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, działając w imieniu 30 tysięcy działkowców okręgu zielonogórskiego PZD, niniejszym listem wyraża swoje zaniepokojenie działaniami urzędu stołecznego odnoszącymi się do stowarzyszenia PZD. W naszym przekonaniu urząd, którym Pani Prezydent kieruje, nadużywa swoich uprawnień jako organu nadzorującego" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st Warszawy Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Zielonej Górze do Premier RP Ewy Kopacz - 05.05.2015

"Kierujemy do Pani Premier niniejszy list w imieniu ponad trzydzestu tysięcy działkowców zielonogórskiego okręgu PZD i jest on wyrazem determinacji wobec działań Prezydenta m.st. Warszawy i podległych Prezydentowi urzędników, którzy naszym zdaniem, podejmując budzące wątpliwości działania wobec stowarzyszenia PZD, naduzywają uprawnień organu nadzorczego" - piszą w swoim stanowisku do Premiera RP członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników obrad OZ PZD w Zielonej Górze w sprawie senackiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wyraża poparcie dla inicjatywy Senatu RP w sprawie przyjętego projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Uważamy, iż zasady, na których dziś zadośćuczyniane są roszczenia byłych właścicieli gruntów mają charakter rabunkowy i stwarzają pole do wielu nadużyć" - piszą w swoim stanowisku do Marszałka Senatu RP i Marszałka Sejmu RP uczestnicy obrad Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Pile w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 05.05.2015

"Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile reprezentujący 16 tysięcy członków Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców po zapoznaniu się z kolejnym pismem organu nadzoru w sprawie rejestracji Statutu Związku informują Panią Prezydent, że działkowcy oraz samorządy Rodzinnych Ogrodów naszego okręgu bardzo źle odbierają działania tego organu w tej sprawie" - piszą do Prezydenta m.st.Warszawy Członkowie Prezydium OZ PZD w Pile.

czytaj więcej

"Stanowisko OZ w Kaliszu w sprawie działań organu nadzorczego dotyczące odmowy rejestracji Statutu PZD. - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo-wschodniej zwraca się do Pani Premier ze skargą i wyraża swój sprzeciw na działania organu nadzorującego Polski Związek Działkowców dotyczące rejestracji Statutu PZD" - pisze w swoim stanowisku do Premiera RP Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu.

czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich z działkowcami - 05.05.2015

30 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD z Wicemarszałkiem Sejmu RP – p. Jerzym Wenderlichem. Ze strony Polskiego Związku Działkowców w spotkaniu udział brali Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, Sekretarz OZ PZD – p. Leszek Konefał oraz Członek Prezydium OZ PZD – Mirosław Piechocki.

czytaj więcej

"Proces rejestracji statutu stał się kolejnym pretekstem do podważania podstaw funkcjonowania PZD i do jego likwidacji" - 05.05.2015

"Prawidłowa procedura uchwalenia statutu w 2006 r. okazuje się niezgodna z prawem w roku 2015. Powodów dowiadujemy się nie z orzeczenia referendarza, które jest jednozdaniowe - znajdziemy je w piśmie organu nadzorczego nad stowarzyszeniem PZD - Prezydenta m.st. Warszawy. Dotyczą one w głównej mierze procedury uchwalenia statutu. Związek szczegółowo odniósł się do wszystkich zarzutów, jednak rzeczowe argumenty nie zostały wzięte pod uwagę. Co mają myśleć działkowcy zrzeszeni w Związku? Wnioski nasuwają się same - to kolejny bezpardonowy atak na największe stowarzyszenie w naszym kraju. Rozwiązanie PZD, prowadzące przecież do przejęcia gruntów ogrodów przez gminy i Skarb Państwa, wydaje się lekarstwem na całe zło. Wierzymy, że niezawisły i niezależny Sąd podczas rozprawy apelacyjnej oprze się naciskom i lobby. Że wygra sprawiedliwość i dobro obywateli" - piszą uczestnicy Walnego Zebrania w ROD "Stokrotka" we Włoszczowie.

czytaj więcej

"Od rozstrzygania sporów prawnych są sądy, a organ nadzoru nie może działać przeciwko samorządności" - 05.05.2015

"Ustawę o ROD przyjęliśmy z entuzjazmem. Systematycznie od tego czasu wprowadzamy w życie przepisy nowej ustawy. Uchwalony został statut przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i zaczął obowiązywać zgodnie z ustawą o ROD. Przeciwnicy tej ustawy szukają jednak sposobu na zwalczanie PZD i kierują różne pisma do wielu instytucji z nadzieją, że doprowadzą do chaosu w ROD. My nie damy się zmanipulować. Nie po to walczyliśmy dwa lata o zachowanie Związku, by teraz ustępować pola i dawać za wygraną garstce ludzi nawiedzonych" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD im. "Staszica" w Szczecinie.

czytaj więcej

Walne Zebranie w ROD "Goździk" w Płocku - 05.05.2015

25 kwietnia 2015 roku w ROD „Goździk” w Płocku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Otworzył je ustępujący Prezes Zarządu Marcin Werner. Po wybraniu Przewodniczącego Zebrania oraz statutowych komisji przystąpiono do obrad. Prezes złożył wyczerpujące sprawozdanie za rok 2014 omawiając najważniejsze wydarzenia i prace wykonane podczas ostatniej kadencji. A było ich sporo…

czytaj więcej

"Mamy wrażenie, że Prezydent m.st. Warszawy wypowiedział otwartą wojnę polskim działkowcom" - 05.05.2015

Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni działaniami organu nadzorującego PZD, który swoimi działaniami przeciwko rejestracji nowego statutu Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza destabilizację i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Takie działanie Prezydent Warszawy prowadzi do torpedowania realizacji nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. przez urzędników działających w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy. Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejstracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego statutu Polskiego Związku Działkowców - apelują w liście do Pani Premier Ewy Kopacz uczestnicy Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie.

czytaj więcej

Ogrody działkowe - solą w oku administracji ! - 05.05.2015

Milion sto sześć tysięcy działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców po raz kolejny wystawionych zostało na ciężką próbę. Tym razem za sprawą urzędniczej machiny Hanny Gronkiewicz Waltz, będącej organem nadzorczym wobec Polskiego Zwiazku Działkowców.

czytaj więcej

"Miałem nadzieję, że już spokojnie zajmiemy się tym co kochamy tak bardzo - pracą w ciszy i spokoju na działkach i wokół nich" - 05.05.2015

"Tereny ogrodów są "łakomym kąskiem" dla środowiska Polityków Platformy Obywatelskiej, które nawet nie ukrywa tego, że ziemia ogrodów stałaby się majątkiem do regulacji zobowiązań samorządów, do załatwienia roszczeń dekretowców" - pisze Józef Biernacki z ROD "Pod Świerkiem" w Stroniach Śląskich.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.