Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w sprawie rejestracji statutu PZD - 21.05.2015

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie: rejestracji statutu PZD

Niestety, wydarzenia ostatnich miesięcy wykazują, iż akceptacja społeczna oraz pozytywne doświadczenia w praktycznym stosowaniu, nie są wystarczającymi argumentami, aby uchronić się przed kolejnymi atakami. Na dowód powyższego, to kwestionowanie  naszych działań podejmowanych na podstawie nowego statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. a niezarejestrowanego.

Ten zarzut sformułowała Prezydent m.st. Warszawy, w imieniu której urzędnicza nomenklatura nie ukrywając swoich zamiarów, dąży i wymusza środkami administracyjnymi aby stowarzyszenie ogrodowe PZD zaniechało stosowania przepisów nowego statutu PZD. Jest to stawianie członków PZD pod ścianą, siejąc niepokój, naruszając samorządność, którą gwarantuje ustawa z 13 grudnia 2013 r. nie wspominając o Konstytucji RP.

Skandalem jest unikanie przedstawicieli PZD, którzy zabiegają o konstruktywne rozmowy z Panią Prezydent Warszawy. Przypomnijmy, jak nisko i zgrabnie kłaniając się działkowcom zabiegała o poparcie na urząd prezydencki. Mając władzę, politycznymi metodami nie uwzględniając aspektu społecznego, wytoczyła działa przeciwko 90% działkowcom, którzy w wyniku demokratycznie przeprowadzonych głosowaniach podczas zebrań ustawowych pozostali w naszych strukturach. Pani Prezydent plany wobec rodzinnych ogrodów działkowych mamy nadzieję, że nie powiodą się.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, zawiodła się "na działkowcach", licząc że " złożą broń" i będą iść za głosem "doradców ratusza". Prawo składa się z paragrafów i to jest oczywiste, ale nie może w sposób wybiórczy w zależności od sympatii i poglądów politycznych stosowane wobec rodzin działkowych.

Negatywnie odnosimy się do działań Pani Prezydent Warszawy i jej służb organu nadzorującego Stowarzyszenie ogrodowe PZD, gdyż nie posiada instrumentów, aby rozwiązać PZD, bo to zamierzony cel.

Wierzymy, że zanim Sąd rozstrzygnie, kto ma rację uwzględniając aspekty prawne w zderzeniu z argumentami przedstawionymi przez Krajową Radę PZD, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prof. prawa dokona samooceny swojego postępowania i nie będzie występować przeciwko mieszkańcom Rzeczypospolitej Polskiej, których hobby od lat jest uprawa i wypoczynek na zagospodarowanych od podstaw m2 gruntów wchodzących w skład rodzinnych ogrodów działkowych.

Postulujemy i prosimy, aby nie dokonywać "rozbioru polskich ogrodów działkowych". To działkowcy jako obywatele wybierają władzę, a nie odwrotnie! o tym trzeba pamiętać. Przysłowia są mądrością narodu "kij ma dwa końce".

Przeżyliśmy nie jedną próbę ubezwłasnowolnienia silnej organizacji, poradzimy sobie z akademickimi dywagacjami w oderwaniu od praktyki i rzeczywistości.

Te słowa kierujemy do rządzących!

Stanowisko przekazujemy:

1. Pani Premier Ewie Kopacz.

2. Pani Prezydent m. st. Warszawy.

3. Przewodniczącym Klubów Parlamentarnych

 

Uczestnicy XV zebrania

Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Legnica, 18 maja 2015r.Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio