Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli samorządów ROD miasta Czarnkowa i Trzcianki z Posłanką Marią Małgorzatą Janyską (PO) - 20.05.2015

W dniu 18 maja 2015 roku w biurze poselskim w Czarnkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów ROD z Czarnkowa i Trzcianki z Poseł Marią Małgorzatą Janyska. W spotkaniu uczestniczył  Prezes OZPZD  Marian Praczyk, Wiceprezesi OZ PZD Maria Fojt i Ryszard Kukawka, Prezes ROD St. Staszica  w Czarnkowie Wojciech Urban,  ROD Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Prezes Andrzej Kraft oraz Wiceprezes Sebastian Frankowski, Prezes ROD Kolejarz w Czarnkowie Władysław Górski oraz Prezes ROD Malwa w Trzciance Andrzej Palczyński.

W imieniu uczestników spotkania Prezes OZ PZD Marian Praczyk poinformował poseł M. Janyska o problemach z jakimi boryka się Stowarzyszenie Ogrodowe  Polski Związek Działkowców z rejestracją statutu   w Krajowym Rejestrze Sądowym z powodów wnoszonych zastrzeżeń przez Organ Nadzoru, którym jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz o problemach ogrodów warszawskich, które powstały na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z "Dekretu Bieruta". Poinformował o wielkim rozgoryczeniu działkowców postępowaniem Organu Nadzoru wobec Związku, ogrodów i działkowców, który utrudnia rejestrację statutu stowarzyszenia zrzeszającego ponad milion członków. Stwierdził, że działkowcy i samorządy ROD zadają pytania w jakiej roli występuje Pani Prezydent Gronkiewicz Waltz i wskazują na konflikt interesów.     

Maria Fojt poinformowała poseł, że brak rejestracji statutu jest w naszym okręgu powodem, że władze samorządowe nie realizują naszych wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD  na podstawie art. 76 ustawy o ROD z 2013 roku. Odmawiają  wydania decyzji administracyjnych pomimo spełnienia warunków ustawy.                             

W dyskusji głos zabrali:

- Ryszard Kukawka, który stwierdził, że  Prezydent Warszawy nie raz obiecywała wiele działkowcom  Warszawy w czasie kampanii wyborczej oraz podczas referendum w Warszawie i obietnic nigdy nie zrealizowała. Dzisiejsze działania organu nadzoru wobec statutu są wynikiem jej działania.

- Andrzej Palczyński - stwierdził, że Platforma Obywatelska robi złą politykę wobec Związku, działkowców i ogrodów.

- Andrzej Kraft stwierdził, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jest Organem Nadzoru nad Związkiem ale jest jednocześnie stroną  w postępowaniu w sprawie gruntów ROD ogrodów warszawskich z "Dekretu Bieruta". Stwierdził, że Organ Nadzoru traktuje Związek, który zrzesza 1,2 miliona członków jak Stowarzyszenie, które liczy 30 członków. Działkowcy nie zgadzają się na ciągłą walkę w sprawie rejestracji statutu  z urzędnikiem. Uznał, że ustanowienie Prezydenta m. s. Warszawy jako Organu Nadzoru nad Związkiem to jest konflikt interesu. W tej sprawie winno być zmienione prawo. Dodał, że nikt w Warszawie nie ma czasu na spotkanie i rozmowę w tej sprawie.

- Marian Praczyk poinformował poseł, że przedstawiciele samorządów PZD z Wielkopolski są rozgoryczeni  brakiem czasu ze strony Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO posła Rafała Grupińskiego z Poznania  na spotkanie z nimi aby przedstawić mu problemy Związku, ogrodów oraz  z Organem Nadzoru.

Uczestnicy spotkania poinformowali poseł, że samorządy ROD naszego okręgu nie wierzą w wiarygodność posła, który nie znajduje od lat czasu na spotkanie z wyborcami.

- Wojciech Urban poinformował poseł, że działkowcy jego ogrodu śledzą rejestracje statutu i mówią, że całe szczęście, że wybraliśmy  SO Polski  Związek Działkowców aby zarządzało naszym ogrodem, bo co by z nami rządzący zrobili gdybyśmy byli sami bez Związku.

Poseł odnosząc się do naszych wypowiedzi stwierdziła, że wspólnie z Senatorem Mieczysławem Augustynem wystąpi do Premier Rządu Pani Ewy Kopacz i Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego oraz Prezydenta m.s. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz, aby ustosunkowali się do tematu i  rozwiązali sprawę. Będzie zabiegała aby pod pismem podpisało się więcej posłów. Stwierdziła , że źle się stało, że nikt nie rozmawiał ze Związkiem aby ustalić sposób postępowania przy rejestracji statutu.     

Prezes M.Praczyk poinformował poseł, że działkowcy i samorządy ROD są bardzo zdesperowani tą sytuacją z rejestracją statutu i postępowaniem Organu Nadzoru. Pytają ile lat można walczyć o Związek i ogrodami. Tak być nie powinno. Sejm uchwalił ustawę obywatelską, Związek realizuje jej zapisy a Organ Nadzoru postępuje tak ,aby  uchwalonego przez Nadzwyczajny Zjazd statutu nie zarejestrować.  Te działania prowadzą do likwidacji  Związku  po 130 latach jego działalności. Na takie działania działkowcy się nie zgadzają.

Poseł stwierdziła, że jest to problem, który musi być rozwiązany. W PO jesteśmy zaskoczeni brakiem konsultacji ze strony Organu Nadzoru.

Andrzej Kraft , Maria Fojt i Marian Praczyk  stwierdzili, że działkowcy i samorządy PZD nie wierzą, że Rząd i PO o tym problemie nic nie wie, bo  nasze listy i działkowców z całego kraju oraz Krajowej Rady PZD w tej sprawie są przesyłane do parlamentarzystów, Premier Rządu,  Marszałka Sejmu  od kilku miesięcy. Otrzymujemy potwierdzenia wpływu naszych listów i oczekujemy pozytywnego rozwiązania rejestracji Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Na zakończenie spotkania Prezesi miasta Czarnkowa zaprosili poseł na Okręgowe Dni Działkowca, które odbędą się w 2015 roku  w Czarnkowie.

 M.F.

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio