Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Ujawnianie zbiorowej podmiotowości działkowców - 04.07.2013

Na krajowej scenie społecznej ujawniła się nowa forma zbiorowej podmiotowości, którą stanowią niedostrzegani dotychczas, a jeśli już, to krytycznie - działkowcy. Mam na myśli prawie milion podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych, ogromną liczbę  listów kierowanych z ROD, różnych szczebli struktur PZD, jak też od indywidualnych użytkowników działek do posłów i władz RP, ale także  energię społeczności działkowej pokazaną podczas czerwcowych manifestacji sprzeciwu, których fala przetoczyła się przez cały kraj. Co ciekawe – przyłączyło się do nich wielu lokalnych samorzadowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz posłów i senatorów RP. Zaniepokoiła ona polityków niektórych partii, chociaż równocześnie  część tradycyjnych mediów wydaje się tego swoistego „ruchu oburzonych“ nie dostrzegać.

 To „sztuczne“ milczenie (efekt sanzaru?)  tychże mediów rekompensują elektroniczne platformy, głównie strony internetowe KR PZD, Okręgowych Zarządów oraz ROD-ów, a także niektóre społecznościowe fora dyskusyjne dedykowane działkowcom. Wydaje się że sytuacja ta wyraża pęknięcie zainteresowań, którego granicę łatwo można dostrzec. Biegnie ona w poprzek społeczeństwa oddzielając z pozoru analogową rzeczywistość zachowawczego ładu ROD, od projektowanej przez polityków reformy świata ogrodów w celu przejęcia nad nimi kontroli poprzez gminy.

 Obserwujemy przebudzenie świadomości społeczności ROD, które nie byłoby możliwe bez aktywności ze strony tysięcy wolontariuszy pracujących społecznie w ogrodach oraz bez upowszechniającego się w przyspieszonym trybie dostępu środowisk działkowych do Internetu. To Internet stał się przestrzenią, w której możemy na bieżąco czytać o aktualnych wydarzeniach związkowych w kraju, przeglądać serwisy fotograficzne i filmowe z ich przebiegu, wracać do ważnych tematycznych audycji TV i radiowych. Czas więc docenić rolę nowoczesnego medium w budowaniu tożsamości działkowców. 

 Myślę, że ten efekt zaskoczył wielu, zwłaszcza tzw. demokratów, którzy wykluczając działkowców z debaty chcieli sami rozwiązać ich problemy wskazane przed rokiem przez TK. Ale czy ograniczając swoich obywateli można dłużej nazywać demokratycznymi projekty proponowane przez część polityków? Pojawiają się więc wątpliwości, czy „skok“ na ogrody, tj. na atrakcyjne nieraz tereny zajmowane przez nie w miastach, powiedzie się?

Wątpliwości pogłębia fakt, że ostatnio przybył ogrodom, jak się wydaje, niespodziewany sojusznik – lider PO i Premier rządu polskiego Donald Tusk.

Zdzisław Szkutnik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.