Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Co u progu nadchodzącego roku? - 20.11.2015

Rok 2015 zbliża się do końca. Był to rok zmian i eksperymentów w funkcjonowaniu jednostek terenowych i struktur, w nowych warunkach prawnych. Był to czas na konieczne przestawienie się funkcjonowania jednostek terenowych w oparciu o przepisy Ustawy o ROD oraz przepisy Ustawy o  Stowarzyszeniach.

Bogatsi o doświadczenia minionego czasu, przystępujemy do planowania zadań na rok 2016. Stąd potrzeba na głęboką analizę tego, co zostało zrobione i wyciągnięcie wniosków do przyszłych działań struktur w roku 2016 i w latach następnych.

 Ogrom pracy wykonany przez Jednostkę Krajową włożony w przygotowanie i dostosowanie prawa wewnątrzzwiązkowego do nowej rzeczywistości, stworzył pewną i klarowną sytuację dla jednostek terenowych do dalszego działania.

Jednoznaczne i ujednolicone przepisy stwarzają gwarancję, że w  roku 2016 wchodzimy w układ już przećwiczony i opanowany. Służyć temu będą przeprowadzone szkolenia zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych, które wynikały nie tylko ze zmian personalnych w poszczególnych organach, spowodowane wyborem na nową kadencję ale również z nowości, które przyniosło życie.

Cele strategiczne mamy wytyczone. Teraz pora na cele operacyjne i taktyczne. Pracy nie zabraknie, bo realizacja zadań sformułowanych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Okręgowy Zjazd mają dokonać przełomu w mentalności działkowców oraz organów kierujących, jeżeli mamy być ogrodami z przyszłością.

Dobrze, że już dzisiaj czynione są kroki, zmierzające do innowacji, do modernizacji infrastruktury ale również do innego spojrzenia na funkcję ogrodów i okręgu.

Jesteśmy organizacją samorządną, nie oznacza to jednak, że możemy żyć w izolacji, dlatego ważne jest, aby widzieć nasze przyszłe działania w szerokiej perspektywie oraz w synchronizacji z działaniami samorządów gmin i całym otoczeniem zewnętrznym, by zrealizować cele ustawowe i statutowe oraz przyjąć kierunek polityki, zapewniającej realizację prawa w ogrodach i eliminacji niepożądanych zjawisk wynikających z zaszłości.

Mając uporządkowane sprawy zewnętrzne, należy zadbać o siebie, w szerokim rozumieniu tego słowa, w oparciu o dobre prawo, wypracowane z niemałym trudem w latach 2013-2015.

Tadeusz Jarzębak

Prezes OZ w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.