Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Kierunki działań w celu zwiększenia liczby członków Związku - 11.03.2012

 

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD podjął szereg zagadnień, które powinny być przedmiotem dyskusji ogólno związkowej. Coś w rodzaju konsultacji społecznych prowadzonych przez samorządy oraz organy państwowe ze społeczeństwem.
Jednym z istotnych tematów jest zwiększenie liczebności członków organizacji. Ogólnie należy przyjąć, że nie ilość członków stanowi o wartości całej organizacji ale ich jakość. Nie mniej jednak temat ten jest ważny i problem wzrostu liczebnego członków PZD należy podjąć w dyskusji.
Kierunek polityki w tym zakresie powinien zmierzać do pozyskiwania nowych członków - głównie młodego i średniego pokolenia dla zachowania prawidłowych proporcji wiekowych.
Jedna z dróg podejmowanych zmian na tym odcinku powinna zmierzać do podjęcia zabiegów o rozszerzenie podwójnego członkostwa w PZD na większą ilość współmałżonków.
Walorem podwójnego członkostwa jest bowiem czytelna sytuacja prawna współmałżonków co przekłada się na wiele aspektów wynikających z normalnego życia tj. prawa do użytkowania działki, współdecydowania o sprawach związkowych, silniejsza integracja rodziny, większą znajomość przepisów, a tym samym zwiększona odpowiedzialność małżonków za działkę.
W praktyce podwójne członkostwo nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami a poprawia atmosferę współrządzenia Związkiem, ułatwiać może prowadzenie szerszej działalności prospołecznej, zwiększyć udział kobiet w zarządzaniu organizacją. Może również korzystnie wpływać na ożywienie życia kulturalnego w ogrodach, na podejmowane inicjatywy społeczne oraz lepsze zrozumienie potrzeb rodziny ze strony do PZD.
Przynależność do organizacji jest także nobilitacją swego rodzaju, czemu sprzyjać może system wyróżnień, a przede wszystkim stwarzać poczucie równouprawnienia współmałżonków w zakresie praw.
Pozyskując nowych członków, zwłaszcza młodszych wiekowo, łatwiej będzie wprowadzać elementy nowoczesności zarówno w urządzaniu jak też w prowadzeniu działki i ogrodu. Dysponując większą ilością członków, o różnym przekroju zawodowym i doświadczeniach, można zakładać odnowienie ogrodów, a zachętą do tego powinny być pozostające w dyspozycji organów PZD możliwości wyróżnień dyplomami, zdjęciami jak również rozszerzenie działalności konkursowej.
Przy tak założonej polityce należy również uwzględniać pozyskiwanie członków, rekrutujących się z imigrantów przebywających legalnie w Kraju.
Jest to kierunek potrzebny, a dróg do osiągnięcia celu jest dużo. Trzeba sięgnąć po rezerwy do młodzieży, większego zaangażowania kobiet, co poszerzy dzisiaj tak modny pluralizm.

Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio