Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Patriotyzm działkowca - 08.05.2017

Każdy rodzinny ogród działkowy jest cząstką naszej polskiej ziemi. Nasze przywiązanie do ogrodu jest wyrazem przynależności do wspólnoty, przed którą stoją określone działania, wynikające z uregulowań prawnych, zapisanych w ustawie o ROD oraz statucie PZD, regulaminie ROD i pozostałych uchwałach związkowych.

Zrozumienie roli działkowca w tej całej zbiorowej strukturze ma istotne znaczenie dla całości tej zbiorowości, a sięgając dalej, dla całego ogólnopolskiego Stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców.

Jeżeli odczuwamy dumę z przynależności do swojego ogrodu,  jeżeli doznajemy uczucia dumy z przynależności do PZD, oznacza to, że utożsamiamy się ze zbiorowością, a jej cele, są zarazem naszymi celami. Jej osiągnięcia postrzegamy jako własne. Wszystko to zmierza do ogólnego zbiorowego sukcesu.

Gdy tak się dzieje w ogrodzie i działania jego zarządu są akceptowane przez większość działkowców – wynik jest niemal pewny, a osiągnięcia gwarantowane.

Aby tak było, nie możemy swojej działki traktować jako wyizolowanej enklawy. To co robimy na niej dla siebie, owocuje oglądem całego ogrodu.

Wspólna więź, wspólne cele i dążenia spajają naszą ogrodową społeczność, która umacnia w nas, nasz lokalny patriotyzm, tak bardzo potrzebny każdej zbiorowości społecznej. 

Gdzie tkwi tajemnica, jak taki stan osiągnąć?

Tajemnica tkwi w ludziach – wszystkich działkowcach i członkach statutowych organów w ogrodzie. 

Wzajemne, poprawne relacje między tymi dwoma czynnikami, to klucz do powodzenia, do wspólnych radości, zabaw i do dobrego samopoczucia w ogrodzie. Do jedności, która ma ogromne znaczenie także dla całego Polskiego Związku Działkowców. 

Każdy zgrzyt w mechanizmie odbije się echem na całym stowarzyszeniu ogrodowym. Każdy zaś sukces ogrodu przysparza chwały Związkowi. Nie ma i być nie może, zdarzeń odizolowanych i nie powiązanych ze sobą. Ten jeden wielki organizm jest zdrowy, jeżeli jego tkanki są zdrowe.

Za stan ogrodu, odpowiadamy wszyscy. Nawet najlepszy zarząd ogrodu nie będzie miał sukcesów, jeżeli nie będzie wsparty przez wszystkich działkowców. 

Utożsamianie się z ogrodem i Związkiem, to niezbędny czynnik naszego powodzenia.

Każdy inny sposób myślenia i działania, prowadzi do przegranej. Znalezienie konsensusu, a często także kompromisu, pozwala łagodzić powstałe napięcia  i powracać do normalności dnia codziennego.

Znajomość swojej roli przez działkowca w zbiorowości ogrodowej, jest podstawą dobrego funkcjonowania ogrodu. 

Działamy w oparciu o jedno prawo i o jedne zasady. Mamy jeden cel, dlaczego więc efekty naszego działania mają być różne?

Warto przemyśleć te sprawy, zwłaszcza po 3 Maja, rocznicy uchwalenia pierwszej Konstytucji, próbującej ratować kraj oraz po tak dużym ładunku patriotyzmu, gdy wokół nas tyle się dzieje, co nie jest bez znaczenia dla nas samych i naszych rodzinnych ogrodów działkowych, jako bazy, na których opiera się ogrodnictwo na przestrzeni minionych 120 lat.

Nasze dobre działania, to wyraz naszego patriotyzmu.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.