Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

KOMUNIKACJA W OKRESIE PANDEMII - 18.01.2022

Ostatnie dwa lata po wybuchu pandemii społeczeństwo w naszym kraju przeprojektowuje model dotychczasowego życia dostosowując się do zaistniałej sytuacji.

Do naszego życia wkradło się więcej technologii, sztucznej inteligencji, zwiększa się depresja i odczuwalne staje się zdrowie psychiczne.

Moim zdaniem w znacznym stopniu weszliśmy z marszu w użytkowanie nowych technologii komunikacji i wzrosła świadomość społeczna, z uwagi na funkcjonowanie napięcia wynikające z sytuacji jaką mamy w codziennej rzeczywistości.

Nowego znaczenia nabiera komunikacja wewnętrzna służąca zarządzaniu. Aktywny kontakt z działaczami ma istotny wpływ na sprawność działania organizacji PZD, skuteczność i efektywność realizowanych zadań w ROD.  

Nie ma organizacji bez komunikacji

Proces komunikacji jest niezbędny dla powstania - rozwoju i trwania jakiejkolwiek ludzkiej interakcji, struktury, organizacji oraz kultury.

Jakość komunikacji w organizacji wywiera wpływ na motywację działaczy i pracowników i ich zaangażowanie, energię, wydajność i efektywność.

W szerszym kontekście:

• profesjonalne zarządzanie interakcjami między wszystkimi współpracującymi posiadającymi interes i biorący udział w PZD i ROD

• proces wspierający wdrażanie strategii, szerzenie wartości i tworzenie osobowości organizacji;

• proces przekazu informacji, którego głównymi celami są:

• wzbudzenie wśród działaczy i pracowników zrozumienia dla działań podejmowanych w obszarze organizacji i zarządzania

• budowanie lojalności i identyfikacji z PZD i ROD.

Komunikowanie to esencja zarządzania, a zarazem podstawowy element więzi organizacyjnych.

Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola realizowane są poprzez proces komunikacji. Umiejętność komunikowania się warunkuje ich skuteczność.

Komunikacja wewnętrzna zapewnia właściwą realizację zadań i spełnia zasadnicze cele.

Jeżeli w zespole w ROD każdy wie, że praca, którą wykonuje, ma kluczowy wpływ na osiągane przez ogród wyniki, to z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że pracujemy z ludźmi wysoko zaangażowanymi w to, co robią.

Wiedza techniczna aż w 90% umożliwia awans. Awans aż w 80% uzależniony jest od umiejętności kierowania ludźmi, a więc przede wszystkim od właściwego porozumiewania się z nimi.

Zarządzający komunikują się z otoczeniem przez około 70% czasu pracy, z czego:

• 9% czasu piszą;

• 16% czytają;

• 30% rozmawiają;

• 45% słuchają.

Najwyższym celem komunikowania się jest, aby współpracownicy twórczo wykorzystali swoją wiedzę i aktywnie uczestniczyli w życiu PZD.

Działacze osiągające znakomite wyniki, którzy:

• troszczą się o ludzi

• patrzą na tzw. podwładnych z optymizmem

• słuchają rad tzw. podwładnych

• potrafią wysłuchać co każdy ma do powiedzenia

Komunikacja wewnętrzna często jest jak komunikacja miejska. Bywa przeładowana, spóźniona, słaba technicznie i wszyscy na nią psioczą.

Aby uniknąć takiego porównania należy:

• uczciwie informować o problemach, aby nie stracić wiarygodności;

• wsłuchać się w komentarze i oczekiwania współpracujących i wyciągać wnioski;

• empatycznie i ze zrozumieniem reagować na potrzeby współpracujących.

Zarządzanie bez właściwej komunikacji oznacza ryzyko zaprzepaszczenia optymalnego wykorzystania potencjału wytwórczego współpracujących w ogrodzie.

Przedłużający się okres choroby 21-ego wieku, wymusza dystans, potrzebę większego zaufania, naraża zdrowie psychiczne, powoduje depresje i tym samym zwiększa świadomość do nauki nowych technologii cyfrowych używanych w codziennej komunikacji.

 

JÓZEF ROMANOWSKI

WICEPREZES OKRĘGU PZD W SZCZECINIE

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.