Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Społeczna Służba Instruktorska PZD w dobie techniki komputerowej i internetu - kontynuacja czy już tylko tradycja? - 27.07.2015

Funkcjonowanie Społecznej Służby Instruktorskiej w Polskim Związku Działkowców ma długoletnią tradycję. Praca instruktorów jako służby doradczej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych a także na rzecz samego Związku znalazła uzasadnienie i stała się nieodzownym elementem funkcjonowania ogrodów i PZD. Doradztwo ogrodnicze to wiedza i doświadczenie, umiejętnie przekazywane działkowcom, zwłaszcza nowym, którzy często po raz pierwszy w życiu stają oko w oko z naturą i chęcią zdobycia efektów w uprawach ogrodniczych.

W dobie zawrotnego tempa rozwoju środków masowego przekazu informacji, urządzeń, instytucji i form ich działania nasuwa się pytanie czy instruktor społeczny w ROD powinien nadal funkcjonować, czy jest potrzebny i doceniany? Przecież wystarczy internet, komputer, wpisane słowo a wiedza na ekranie „sama nam się podpowiada” - proste, ale czy skuteczne i opłacalne ?

Powszechnie wiadomo, że przekaz wiadomości z mass mediów ma charakter globalny ale odbiór jest zależny od wielu czynników : upowszechnienia, poziomu techniki i technologii, poziomu społecznej edukacji oraz warunków ekonomicznych społeczeństwa. Nośniki informacji, nie tylko te elektroniczne, kosztują. Kosztuje gazeta, książka, komputer, internet itd. Czy są wstanie w odniesieniu do społeczności działkowej zastąpić, wyeliminować bezpośredni przekaz wiedzy, pogadankę, szkolenie, pokaz ? Nie sądzę.

Młode pokolenie zapewne spełnia wszelkie warunki poprawnego i szybkiego odbioru podawanych masowo informacji i wiedzy. Wyrosło przecież w otoczeniu komputerów i laptopów, telefonów komórkowych z internetem itp. Wiedzę na każdy temat można zdobyć łatwo ale wątpliwości pojawiają się w skutecznym wykorzystaniu jej w praktyce. Tu niezastąpiony okazuje się człowiek   z wiedzą i dużym doświadczeniem, który jest w zasięgu ręki, doradzi, pomoże, wskaże fachową ogrodową literaturę. Moje obserwacje i doświadczenia pozwalają na wyciągnięcie wniosków, iż młodzi działkowcy bardzo chętnie uczestniczą w pokazach, są aktywni np. chętnie przejmują sekator aby upewnić się czy dobrze wykonują cięcie, zadają wiele pytań.

Starsze pokolenie miewa trudności w korzystaniu z elektronicznych form przekazu wiedzy z powodu wcześniej wspomnianego poziomu edukacji oraz warunków ekonomicznych / m.in. słabo uposażeni emeryci/. Z tych przyczyn pokolenie to na pewno ma mniejsze szanse na zdobycie wiedzy z tych form przekazu. Starsi działkowcy, w odróżnieniu do grupy poprzedniej, na ogół posiadają  doświadczenie ogrodnicze,ale często bazują na utrwalonych, nie zawsze słusznych metodach prowadzeniach upraw ogrodniczych, trudniej też zdobyć im wiedzę np. o nowościach przydatnych w uprawie na działce  i tu również niezastąpiony jest instruktor ogrodowy, który w bezpośredniej rozmowie zachęci, przekaże wiedzę zdobytą między innymi na szkoleniach.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o rzetelności informacji umieszczanych w internecie. Pamiętać należy, że jesteśmy wszelkimi sposobami „zasypywani reklamą”. Artykuły, które czytamy najczęściej mają na celu wyeksponowanie danego przedmiotu – środka ochrony roślin, podmiotu -   producenta itp, podają wiedzę powierzchownie, pisaną często przez specjalistów od reklamy aby towar dobrze się sprzedawał, a nie przez specjalistów  np. z dziedziny sadownictwa.

Mając na uwadze również wiele innych ważnych aspektów funkcjonowania Społecznej Służby Instruktorskiej a przede wszystkim wpływ na zagospodarowanie działek i ogrodów a zarazem na ich wizerunek, kontynuacja i rozwój doradztwa ogrodniczego w Polskim Związku Działkowców jest jak najbardziej uzasadniona a wręcz niezbędna.

Jadwiga Kamińska

instruktor ds ogrodnictwa

OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.