Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Dla dobra rodzin Działkowców - 17.03.2012

W programie Polskiego Związku Działkowców na kadencję 2011 - 2015 uchwalonym 17.12.2011 r przez IX Zjazd Delegatów PZD założono, że jednym z najważniejszych zadań jest doprowadzenie w tej kadencji do posiadania członkowstwa Związku przez oboje małżonków użytkujących działki.

Taką propozycję przedłożyła Krajowa Rada PZD i spotkała się ona z powszechnym poparciem delegatów na Zjazd. Podkreślali oni, że szczególnie ważnym jest, aby oboje małżonkowie mieli możliwość wypowiadania się w sprawach funkcjonowania ogrodu i bezkonfliktowego uznawania ich praw do działki w często występujących sytuacjach życiowych. Wskazywali, że powszechnie stan zagospodarowania działki i jej użytkowania jest efektem wspólnej pracy małżonków, natomiast gdy z różnych przyczyn zachodzi konieczność zadecydowania o dalszym użytkowaniu działki - prawa małżonków nie są dostatecznie chronione.

Dotyczy to zwłaszcza rodzin, które po latach wspólnej pracy zmieniają się z przyczyn losowych konfliktów rodzinnych oraz konfliktów z następcami prawnymi. W tych przypadkach śmierć jednego z małżonków, separacja lub rezygnacja z działki przez dotychczasowego użytkownika powodują, że w statutowym terminie trzech miesięcy wpływają do zarządów ROD, często sprzeczne ze sobą oświadczenia o prawach dalszego użytkowania działki.

W skrajnych przypadkach podnoszone są nawet zarzuty, że małżonkowie mieli tylko ślub kościelny lub innego związku wyznaniowego i w sensie cywilno -prawnym nie powinni korzystać z uprawnień statutowych.

Tego rodzaju zachowania wywołują niepotrzebne konflikty, angażują w ich rozwiązywanie organy statutowe PZD i zawsze pozostawiają niezadowolenie jednej ze stron konfliktu.

Dlatego ważne jest, aby w interesie własnym - współmałżonkowie użytkujący działki w ROD, skorzystali z uprawnień obowiązującego Statutu PZD, który w § 12, ust.2 stanowi, że „współmałżonek członka zwyczajnego może ubiegać się o członkowstwo zwyczajne i przydział działki użytkowanej przez współmałżonka"

Jak to zrobić?
Wystarczy pobrać w zarządzie ogrodu Deklarację członkowską , wypełnić ją i oddać w miejscu pobrania.

Deklaracja to pisemne oświadczenie woli o chęć przystąpienia do PZD i przydział działki użytkowanej dotychczas przez współmałżonka (tzw. współużytkowanie działki).

Wymienioną deklarację współmałżonek może złożyć w każdym czasie i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną.

Tak więc, tylko od nas - użytkowników działek zależy, czy zechcemy lepiej i bez kosztów zadbać o własną przyszłość, wykorzystując obecne uprawnienia statutowe Polskiego Związku Działkowców.

Zróbmy to dla dobra naszych rodzin.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD
w Zielonej Górze
mgr inż. Marian Pasiński

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.