Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Problem leży nie tylko w pieniądzach - 06.06.2014

Często problem wyłączenia się ogrodu działkowego ze struktur stowarzyszenia ogólnokrajowego jest kojarzony wyłącznie z kwotą pieniędzy przekazywanych na struktury ponadogrodowe, tj. Okręgowy Zarząd i Krajową Radę PZD. Takie pojmowanie sprawy stanowi swoiste nieporozumienie. Z punktu widzenia ekonomicznego, koszty zarządzania ogrodami, w przypadku wyłączenia się ogrodu ze struktur, zostaną automatycznie przerzucone na działkowców wyodrębnionego ogrodu, tyle tylko, iż będą one gdzie indziej odprowadzane. Koszty te obejmują obsługę prawną, obsługę procesu inwestycyjnego, obsługę gospodarki gruntami oraz wszystkie inne działania, związane z likwidacją, ewidencją, rachunkowością, specjalistycznym poradnictwem itp.

Niezależnie od tego, dzisiejsze ponadogrodowe struktury mają dodatkowo różne koszty, związane z obroną tychże ogrodów, kreowaniem prawa, a także koszty wynikające z solidaryzmu społecznego działkowców, w przypadku klęsk żywiołowych lub nieprzewidzianych zdarzeń.

Z racjonalnego punktu widzenia, wszystkie te koszty, dzisiaj ponoszone w sposób scentralizowany, mogą okazać się społecznie wyższe niż dotychczas.

Argumentowanie sprawy, jedynie wielkością odprowadzanych sum, na struktury ponadogrodowe, pochodnych ze składki - w wysokości 35 % jest kiepskim argumentem, ponieważ w przypadku działki o powierzchni 300 m² wynosi 1,50 zł miesięcznej opłaty, jest więc ogromnym uproszczeniem i wykorzystywane jest jako manipulowanie informacją.

Argumenty tych "przejadanych kosztów" przez Okręgowy Zarząd i Krajową Radę PZD są najczęściej podnoszone przez osoby albo nie mające kompletnie rozeznania w sytuacji, albo próbujące ugrać coś dla siebie, przy braku nadzoru, ze strony organów wyższych.

Prawa ekonomiczne są jednak nieubłagane i to samo życie zweryfikuje, gdzie i po której stronie leży racja.

Można jedynie dostrzec tę prawdę wtedy, kiedy będzie już za późno i to powinno pobudzić dzisiaj do myślenia każdego działkowca, któremu dobro ogrodów działkowych nie jest obojętne.

 

T. Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.