Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie odstępstw pobierania opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE - 10.11.2020

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.


czytaj więcej

Zarząd ROD "Malwa" w Pile urzęduje w swoim biurze - 10.11.2020

Budowę rozpoczęto w 2019 roku. Powierzchnia siedziby wynosi 35 m2 w obrysie ścian zewnętrznych oraz taras. Wewnątrz budynek jest bardzo funkcjonalny, w którym jest duże pomieszczenie na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, aneks kuchenny, pomieszczenie na archiwum, WC. Siedziba wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt do funkcjonowania zarządu.

czytaj więcej

Miasto Piotrków Trybunalski wspiera działkowców! - 09.11.2020

Swoje projekty zgłosiły cztery z piętnastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, znajdujących się na terenie miasta. Ostatecznie podczas głosowania mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wybrali do realizacji w 2021r. dwa projekty tj. "Punkt poboru czystej wody źródełko" w ROD im. Marii Konopnickiej na kwotę 26 500 zł (1029 oddanych głosów) i "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD Słoneczna Polana" na kwotę 90 000 zł (1002 oddane głosy).

czytaj więcej

List otwarty w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Zmiany klimatu i wynikające z nich m.in. intensywność i częstotliwość susz, ale także zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznych i efektywnych działań związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i adaptacją do zmian z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „POLPHARMA” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM z dnia 5 listopada 2020 roku W sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. - 09.11.2020

W naszej ocenie to jest specustawa, w której nie uwzględniono naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Nie uwzględniono również problemu równego traktowania w opłatach za pobraną wodę na własne potrzeby przez działkowców i rolników. Temat ten winien być sprawiedliwie uregulowany w ustawie Prawo Wodne.

 

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Po uzyskaniu opinii od działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sprawie obecnie procedowanej ustawy o inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy uważamy, że proponowane zapisy w niej pozbawiają działkowców przysługujących im praw odszkodowawczych w przypadku likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod w/w cele.

czytaj więcej

List Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 09.11.2020

Podjęta inicjatywa ustawodawcza przez Rząd RP jest słuszna, gdyż dotyczy inwestycji, które mają być realizowane w trybie uproszczonym i mają na celu przeciwdziałać skutkom suszy. Jednak działkowcy i członkowie samorządu ogrodu popierają uwagi wniesione do projektu ustawy przez Krajową Radę PZD, gdyż w ustawie nie są zabezpieczone prawa działkowców i ogrodów działkowych.

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną - 06.11.2020

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - 06.11.2020

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP. 

czytaj więcej

Aktywiści apelują do władz Krakowa o wykupy gruntów pod zieleń. "My chcemy nowych parków miejskich!" - 06.11.2020

Aktywiści miejscy apelują do władz Krakowa o zwiększenie nakładów na wykup terenów zielonych. Chcą, żeby z budżetu Krakowa na ten cel przeznaczać rocznie minimum 200 mln zł. Pod apelem do prezydenta Jacka Majchrowskiego podpisało się 25 organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw, a także Rady Wydziałów Biologii, Historii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWDA w Pile z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 06.11.2020

Nie zgadzamy się aby w tak ważanej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego a nie na podstawie opinii. 

czytaj więcej

STANOWISKO Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Okręgu Poznańskim z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 06.11.2020

Coraz większa liczba działkowców ma świadomość potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą na działce. Stąd pojawiają się coraz częściej uprawy permakulturowe. Niczym nowym nie są dla działkowców zbiorniki na deszczówkę, czy wręcz instalacje zbierające wody opadowe z dachu altany. Na działkach instalowane są indywidualne liczniki poboru wody,
co ogranicza jej zużycie. 

czytaj więcej

Zakończenie budowu ogrodzenia w ROD „Relax – Umultowo” w Poznaniu - 06.11.2020

Szanowni Państwo z wielką radością informujemy, iż dobiegła końca nasza inwestycja związana z budową płotu betonowego. Inwestycja dofinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 17.200 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 34.392,01zł. W kwocie tej wykonaliśmy 172 mb płotu betonowego, którego element składał się z 3 łyt pełnych oraz jednej ażurowej. W kwocie 34.392,01 zł brutto firma wykonawcza usunęła stare opłotowanie, wykarczowała teren na 1 m od granicy płotu oraz zutylizowała wszystkie odpady budowlane

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Budowlaniec" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i prognozy w zakresie tematu wody, będzie to priorytetowy temat w działaniach wszystkich rządów na świecie. Szczególną rolę do odegrania mają organizacje społeczne, skupiające lokalne społeczności, takie jak Polski Związek Działkowców. 

czytaj więcej

Apel zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu zwraca się z apelem w imieniu członków naszej społeczności działkowej do procedujących ustawę o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania, jakie podejmują władze mające na celu zapobieganie skutkom suszy, ale musimy dbać o dobro oraz prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

List otwarty w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działając w imieniu działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu, pragniemy odnieść się do procedowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 

czytaj więcej

Inwestycje realizowane w ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie - 05.11.2020

Mimo pandemii Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie realizuje inwestycje i remonty, które poprawiają stan zagospodarowania ROD. Ogród położony jest w mieście. w bieżącym roku władze miasta Rogożna wykonały drogę gminną, która graniczy z ogrodem i stanowi drogą dojazdową do nowego osiedla mieszkaniowego.

czytaj więcej

Wolontariat w ROD im. "550-lecia m. Chodzieży" w Chodzieży - 05.11.2020

Prezes Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży p. Halina Laskowska wypełniając swoje obowiązki podczas kontaktów w ostatnich tygodniach z działkowcami na terenie ogrodu  stwierdziła, że w ROD jest wielu działkowców starszych, którzy w czasie  trwania pandemii  wymagają pomocy z powodu odbywania kwarantanny.  

czytaj więcej

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza - 05.11.2020

W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Nowy Sad" w Stargardzie z dnia 03.11.2020r. - 05.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy „O inwestycjach w zakresie przeciw- działania skutkom suszy” stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie zabezpieczył praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie         z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio