Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obchody 55-lecia ROD im. T. Kościuszki w Dobrzanach - 21.09.2022

W dniu 17 września br. ROD im. T. Kościuszki w Dobrzanach obchodził 55-lecie istnienia Ogrodu a także tradycyjnie po rocznej przerwie Dzień Działkowca.. Uroczyste obchody odbyły się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „TARGIENIÓWKA” w niedalekiej Ognicy. Część oficjalną rozpoczął Prezes Zarządu ROD Wiesław Kruszyński, który przywitał przybyłych gości oraz Działkowców. Prezes ROD przedstawił historię ogrodu. W uroczystościach uczestniczyli : Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie Eugeniusz Rabuski. Sekretarz  Okręgu PZD w Szczecinie Roman Krempski, I Z-ca Przewodniczącego OKR w Szczecinie Marcin Cis. Gościem Działkowców był też ks. Krzysztof reprezentujący proboszcza parafii w Dobrzanach. W dalszej części po odczytaniu przez Marcina Cisa  treści dyplomów i podziękowań przesłanych przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i Prezesa Okręgu Tadeusza Jarzębaka  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Eugeniusz Rabuski złożył gratulacje wspaniałego jubileuszu przekazując życzenia dla Działkowców ich rodzin i wręczył Puchar od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Sekretarz Okręgu Pan Roman Krempski złożył gratulacje i wręczył Puchar od Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Następnie Przewodniczący OKR odznaczył wyróżnionych nadanymi przez Krajową Radę PZD  złotymi odznaczeniami  „Zasłużony Działkowiec”.

Sekretarz Okręgu odznaczył wyróżnionych nadanymi przez Okręgową Radę PZD srebrnymi odznaczeniami  „Zasłużony Działkowiec”.  Wśród wyróżnionych znaleźli się również Działkowcy którym Prezes Zarządu ROD Wiesław Kruszyński wręczył odznaczenia „Za Zasługi dla ROD”.  Wyróżnieni zostali również Działkowcy, którzy brali udział w konkursie  „Działka roku 2022” Sekretarz Okręgu  Roman Krempski wręczył trzem wyróżnionym listy gratulacyjne i nagrody ufundowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie w postaci bonów o określonej wartości na zakup sprzętu do użytkowania na działce. Po oficjalnej części Prezes Zarządu  ROD zaprosił działkowców na wspólne biesiadowanie, gdzie  na stołach czekały już na nich bogate potrawy i przysmaki z grilla.

Uroczystości okazały się bardzo udane, o czym najlepiej świadczy fakt, że zabawa i tańce trwały bardzo długo i stały się okazją na jeszcze większą integrację środowiska ROD. Wszyscy zgodnie twierdzą, że jubileusz był niezwykle udany. Biesiadowanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie

Eugeniusz Rabuski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio