Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nasz ogród jest jak wielka rodzina" - 05.11.2014

"Nie wyobrażam sobie działki bez altanki - małego domku, gdzie można schronić się przed załamaniem pogody i upałem. W altanie o ażurowej kontrukcji nikomu nie będzie przyjemnie przebierać się lub myć po pracy na działce. Nie zaparzymy herbaty, nie schowamy narzędzi na zimę. To jakis nonsens" - pisze Agnieszka Lang w imieniu ROD w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Działkowcy są zmęczeni ciągłą walką o istnienie ROD i PZD" - 05.11.2014

"Jakież było moje wielkie zdziwienie, kiedy dowiedziałam się po 29 latach użytkowania altanki, że ona nie jest altanką i być może trzeba będzie ją rozebrać, zapłacić karę albo podatek od nieruchomości, którym już nas starszą Wydziały Podatków i Windykacji niektórych Urzędów Miast" - pisze Alina Nocuń z ROD w Zielonej Górze. 

czytaj więcej

"Mamy nadzieję, że Pan Marszałek będzie orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad tym projektem" - 05.11.2014

"Powyższa sprawa ma dla nas działkowców bardzo duże znaczenie, ponieważ cały czas jesteśmy w stanie poważnego zagrożenia konsekwencjami luk prawnych istniejącyh w naszym ustawodastwie. Właśnie istnienie takich luk przyczyniło się ostatnio do niesłusznych orzeczeń NSA w sprawie interpretowania definicji altanki i idących za tym nakazów ich rozbiórki. Stan zagrożenia pogłębiły ostatnie decyzje UM w Toruniu, zmierzające do kontroli działkowców i obciążenia ich nieuzasadnionymi podatkami" - piszą działkowcy z ROD 'Radość' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Szybkich, zgodnych działań, które ochronią dorobek życia - tego potrzebują obywatele" - 05.11.2014

"Dlaczego PO zamiast docenić inicjatywę obywatelską znów utrudnia sprawę? Dlaczego PO nie chce poprzeć projektu obywatelskiego tylko teraz nagle okazuje się, że istnieje 'konkurencyjny' projekt? Co przedstwiciele PO robili do tej pory? Dlaczego nie zajeli się zmianami w prawie dotyczącymi altan wcześniej, a nie w momencie, gdy działkowcy składaja projekt obywatelski do Sejmu, okazuje się, że istnieje inny projekt? Tak nie można. W ten sposób PO krzywdzi działkowców" - pisze w liście do Przewodniczacego PO Rafała Grupińskiego Elżbieta Rachubka z ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Działkowcy oczekują prawa, które nie będzie zawierało pułapek dowolnie interpretowanych przez urzędników" - 05.11.2014

"Komitet Inicjatywy Obywatelskiej 'STOP rozbiórkom altan' opracował ustawę wprowadzającą nowelizację Prawa Budowlanego i niektórych innych ustaw. Celem tego projektu jest wprowadzenie ustawowej definicji altany ogrodowej, co spowoduje, że dotychczas istniejące altany w ROD nie będą uważane za samowole budowlane. Będzie to również usunięcie luki w prawie budowalnym, która może stanowić pretekst do zakwestionowania legalności praktycznie każdej z około 900 tysięcy altan" - piszą działkowcy z ROD 'Leśna Polana' w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Nowelizacja ustawy Prawo budowlane ma doprecyzować zapisy prawa, a nie je zmienić" - 05.11.2014

"Wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 roku, kwestionujący legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych w wyniku przyjętej 'słownikowej' interpretacji słowa 'altana', wymusza i zobowiązuje nas do działań w kierunku wsparcia i pilnego rozwoju rozpatrzenia podjętej inicjatywy" - piszą w liście do Posłów na Sejm RP uczestnicy posiedzenia Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Dlaczego mam ponosić karę za brak precyzyjnych zapisów prawa?" - 05.11.2014

"Altany były budowane w przekonaniu, że spełniają wszelkie wymogi prawa obowiązującego w naszym kraju. Okazało się jednak, że brak precyzyjnej definicji altany działkowej powoduje, że większość z altan może być uznana za samowolę budowlaną. Jestem uczciwym człowiekiem i moja altana była budowana w przekonaniu, że jest zgodna z prawem" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Edmund Korzeniecki z ROD 'Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Działkowcy oczekują jak najszybszego uchwalenia zmiany ustawy o Prawie budowlanym" - 05.11.2014

"Przedstawiony projekt obywatelski jest dobrym projektem, zachowuje naszą altanę na działkach na dotychczasowych zasadach i warunkach" - piszą w liście do Przewodniczącego Klubu PO członkowie KOKR Okręgu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

"Powinna się Pani spotkać z przedstawicielami PZD i wysłuchać naszych argumentów" - 05.11.2014

"Z powodu niezadowolenia kilku stowarzyszeń, które nie mają statusu 'stowarzyszenia ogrodowego' - zgodnie z ustawą o ROD, podaje Pani w wątpliwość konstytucyjność przepisów przejściowych ustaw o ROD. W moim ogrodzie działkowcy poddali osądowi PZD i zadecydowali jednogłośnie, że najkorzystniej dla nas będzie pozostać w jego strukturach. Ponieważ w otoczeniu niestabilnych przepisów, silna ogólnopolska organizacja jest gwarantem przetrwania i rozwoju naszego ogrodu" - pisze w liście do ROD Stefan Łowicki z ROD im. Fornalskiej w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Prosimy Panią o zaprzestanie popierania ludzi, którzy chcą nas skrzywdzić" - 05.11.2014

"Ustawa, którą przegłosował Sejm, Senat oraz podpisał Przeydent RP jest dla nas zbawieniem i ratunkiem, aby nikt nie miał ochoty zabrać naszych działek i zabetonować tego, co daje nam szczęście i radość" - piszą do RPO działkowcy z ROD 'Botaniczne' w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wiemy, że za tym wszystkim stoi pieniądz" - 05.11.2014

"Powiemy wprost, że 'pewne środowiska w naszym kraju nie zasypują gruszek w popiele', a wręcz przeciwnie, wszelkimi dostępnymi środkami nadal pragną uzyskać to, czego im się nie udało wcześniej. Rzucają na szalę wszystkie sposoby i pomysły, aby ten cel osiągnąć. Ten cel to skuteczne doprowadzenie do likwidacji ogrodów. Najpierw w miastach, a następnie na pozostałych terenach. Znamy to już z niedalekiej przyszłości i tak łatwo się nie damy" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Przyszłość" z Zielonej Góry.

czytaj więcej

"Dla RPO nie mają żadnego znaczenia opinie uznanych konstytucjonalistów" - 05.11.2014

"Zapisane w ustawie rozwiązania dotyczące funkcjonowania, organizacji i zakładania ogrodów są bezspornie zgodne z Konstytucją RP, spełniając wymogi demokratycznego państwa oraz podkreślają wolność zrzeszania się obywateli. Ustawa właściwie zabezpieczyła prawa użytkowników, określając sytuację prawną wszystkich działkowców bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie" - piszą w liście do Prezydeta RP Bronisława Komorowskiego działkowcy z OZ w Gdańsku.

czytaj więcej

"Pani zadaniem jest obrona praw obywatelskich" - 05.11.2014

"Uważamy, iż wniosek stowarzyszeń podkrapacko-małopolskich, reprezentowanych przez nieliczną grupę byłych działaczy, nie może wpłynąć na działania skierowane przeciw milionowej rzeszy działkowców. Jako działkowcy z ROD 'Zakole Wisły' w Krajkowei jesteśmy zadowoleni z aktualnie obowiązującyh przepisów" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zakole Wisly' w Krakowie.

czytaj więcej

"Prezydent Bydgoszczy popiera obywatelski projekt" - 05.11.2014

"Bydgoscy działkowcy zwrócili się do mnie o wsparcie ich inicjatywy ustawodawczej -obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Pragnę podkreślić, że w Bydgoszczy funkcjonują 64 Rodzinne Ogrody Działkowe, w których jest prawie 9000 działek, a z nich korzysta ponad 9000 wieloosobowych rodzin. Ogrody działkowe są wspaniałymi oazami zieleni utworzonymi wiele lat temu, również na terenach nieużytkowanych, zaniedbanych - dzisiaj przywróconych mieszkańcom i Miastu" - pisze w swoim wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP Prezydent Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Regionalne Dni Działkowca i Jubileusz ROD Jarzynka w Białej Podlaskiej" - 05.11.2014

Na Regionalnych Dniach Działkowca 2014 i 35-lecia ROD 'Jarzynka' obecny był Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla aktywności działkowców oraz ich zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zwrócił także uwagę jak bardzo pożyteczne dla działkowców i społeczeństwa jest istnienie ogrodnictwa działkowego. W uroczystościach wzięli również udział m.in. Wiceprezes KR PZD, Prezes OZD PZD w Lublinie Stanisałw Chodak, Wiceprezes OZ w Lublinie Kazimierz Michalik, Naczelnik Wydziałku Komunalnego UM Roman Siekiera, Prezesi Zarządów ROD z Białej Podlaski i Strzyńca.  

czytaj więcej

"Obecna ustawa zaspokaja oczekiwania 4 milionów działkowców" - 05.11.2014

"Dlaczego nie broni Pani praw tak dużej rzeszy działkowców, którzy do Pani piszą? Bardzo często oprócz indywidualnych listów, są to także wystąpienia działkowców, którzy obradują na zebraniach ustawowywch" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Irena Zdrojewska z ROD 'Przyszłość' we Włocławku.

czytaj więcej

"Dlaczego chcecie nas karać za braki istniejące w prawie?" - 05.11.2014

"Wyrok NSA uwidocznił lukę w prawie budowalnym. Zaistniała potrzeba doprecyzowania definicji altany działkowej w celu ochrony działkowców przed nakazami rozbiórki altan. Altany budowaliśmy w przekonaniu, że spełniają wszelkie wymogi prawne" - piszą działkowcy z ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Dlaczego nie chcecie Państwo poprzeć działkowców?" - 04.11.2014

"Dlaczego dopiero jak działkowcy występuja ze swoim projektem obywatelskim to okazuje się, że PO również ma pomysł na zmiany? Podejmowane przez Państwa działania mogą w znaczny sposób opóźnić powstanie nowego prawa chroniącego dorobek życia wielu osób" - piszą członkowie Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie.

czytaj więcej

"Nam zależy na czasie i obronie naszych altan" - 04.11.2014

"Wkrótce trafi pod obrady Sejmu obywatelski projekt zmian w prawie budowlanym i innych wiążących ustawach. Ten projekt w ramach Komitetu STOP Rozbiórkom Altan poparło ponad 704 tysiące osób, co oznacza, że jest to ważna sprawa i nie można zbagatelizować głosu społeczeństwa" - pisze do Marszałka Sejmu RP  Ludwik Cebula z ROD "Małopolanin" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Taka postawa Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezrozumiała" - 04.11.2014

"Pomimo wielu listów i apeli kierowanych do Pani Profesor nie dostrzegamy woli wycofania się z pomysłu zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich Działkowcy z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.