Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD - 11.05.2015

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ., która odbyła się w dniach 7-8 maja 2015 r. podjęto problem dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ  Polski Związek Działkowców może ubiegać się o środki z budżetu unijnego.

czytaj więcej

Konferencja przedzjazdowa OZ Śląskiego PZD w Tychach - 11.05.2015

W dniu 8.05.2015r. odbyła się Konferencja Przedzjazdowa Rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej OZ Śl. w Tychach. Konferencja odbyła się w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Katarzynka” w Tychach.

czytaj więcej

Informacja z XVI nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 11.05.2015

Dnia 6 maja 2015 roku odbyło się XVI nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie rejestracji statutu PZD - 11.05.2015

"Sucha analiza przepisów prowadzi do sytuacji niezwykle niebezpiecznej, gdyż podważającej prawne zasady funkcjonowania ogrodów działkowych na co dzień, a także uchwał i decyzji podejmowanych w ramach całego PZD" - pisze w swoim stanowisku Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kilcach.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w Kilcach w sprawie działań organu nadzoru -Prezydenta m.st. Warszawy w odniesieniu do Polskiego Związku Działkowców - 11.05.2015

"Skierowane do Krajowej Rady PZD ze strony Urzędu Miasta Warszawy wystąpienie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zdumiewa i oburza w swej treści. Brak jest w nim zwykłej racjonalności o przestrzeganiu  samego prawa juz nie wspominając" - pisze w swoim stanowisku Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach.

czytaj więcej

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Zielonej Górze do Pani Premier Ewy Kopacz - 11.05.2015

Okręgowa Komisja Rewizyjna w zielonogórskim okręgu PZD kieruje do Pani Premier prośbę o wsparcie swoim autorytetem działań mających na celu pełne wdrożenie ustawy o ROD i zapewnienie działkowcom bezpieczeństwa prawnego. Piszemy do Pani Premier w przekonaniu, że znajdziemy zrozumienie i pomoc, a także obronę przed działaniami urzędu stołecznego Warszawy jako organu nadzorującego PZD. Działaniami tymi jesteśmy zbulwersowani, bo odczytujemy w nich chęć utrudniania naszej organizacji, a przez to również działkowcom, możliwości działania, jekie daje ustawa o ROD.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach w sprawie warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych - 11.05.2015

"Uważamy, że działkowcy w ostatnich latach już wystarczająco duzo wycierpieli. Mamy nadzieję, że odpowiednie władze uwolnią się ze smyczy deweloperów i "Dekretowców" i podejmą odpowiednie decyzje prawne, które sprawią że ludzie u schyłku swojego zycia nie będą się czuli oszukani przez państwo" - piszą działkowcy z ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach.

czytaj więcej

List Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów do Prezydenta m.st. Warszawy - 11.05.2015

"Polityczne działania Pani Hanny Gronkiewicz -Waltz, która bezpodstawnie włączyła się w proces rejestracji nowego Statutu PZD stoją w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi działaniami Platformy Obywatelskiej, która początkowo popierała działania ruchu działkowców, ale w ostatnim czasie zmieniła stanowisko" - pisze  do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta m.st. Warszawy Prezes Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Statut PZD ma służyć działkowcom, nie urzędnikom" - 11.05.2015

Nadzwyczajny Zjazd PZD został zwołany na podstawie obowiązującego wówczas statutu Związku, który został zbadany i zarejestrowany przez KRS w 2006 r. Obecnie ten sam KRS, przyjmując bezkrytyczne uwgi Pani Prezydent m.st. Warszawy do trybu zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZD, odmową rejestracji zaprzecza sam sobie. Odmowy rejestracji dokonał referendarz, który podjął decyzję w imieniu KRS. Mamy poczucie, że sądy w naszym kraju są zależne i nic w nich nie jest niezawisłego. Szkoda, że to wszystko dzieje się z krzywdą dla miliona działkowców i przeciwko nim - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uszestnicy Walnego Zebrania w ROD "Relaks" w Babimoście.

czytaj więcej

"ROD na przestrzeni kilku ostatnich lat stały się celem ataków mających na celu pozbawienie prawie miliona obywateli prawa do użytkowania ziemi" - 11.05.2015

"Po zaskarżeniu zapisów ustaw w zakresie zrzeszania się, obrotu działkami na wolnym rynku, problemami z roszczeniami Związku Miast Polskich, interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, a w końcu próbami zanegowania użytkowego charakteru altan ogrodowych, kręgi nieprzychylne ruchowi działkowemu podjęły dalszy desperacki atak w celu odebrania części obywateli prawa do ich majątku. Za pomocą absurdalnych i nielogicznych twierdzeń odebrano możliwość finansowania działalności Związku oraz podważono cały dotychczasowy tok legislacyjny wprowadzania zapisów ustawy o ROD. Sytuacja ta tym bardziej mnie boli, że postępowanie to firmuje swoim autorytetem i nazwiskiem Prezydet m.st. Warszawy" - pisze do Premier RP, Pani Ewy Kopacz, Tadeusz Traczyński z ROD w Świebodzinie.

czytaj więcej

"Motywem postępowania Prezydent Warszawy jest wywieranie nacisku na PZD w sprawie wywłaszczenia gruntów warszawskich ogrodów" - 11.05.2015

"Pani Przydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zakwestionowała tryb uchwalenia nowego statutu, jednocześnie pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd, zażądała od PZD uchylenia wszystkich swoich uchwał. Z pozoru działania te mogą się wydawać troską o działkowców, w rzeczywistości nie są niczym innym, jak dezorganizacją pracy ogrodów działkowych. Zwracamy się do Pani o interwencję w tej sprawie i udzielenie nam, organom samorządów ogrodowychnskupionych w PZD, wsparcia" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz zarząd ROD "Flora" w Żorach.

czytaj więcej

List zarządu ROD "Jutrzenka" w Lubsku do Pani Premier Ewy Kopacz - 11.05.2015

Prosimy Panią Premier o powstrzymanie uruchomionego już procesu odmowy rejestracji satutu stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Odbieramy to jako "ciąg dalszy niedokończonej wojenki" z działkowcami i naszym Związkiem a jednocześnie naszym mecenasem po to, by skutecznie i nieodwracalnie doprowadzić do likwidacji naszej organizacji. Tak wielkie zaangażowanie się Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy w ten proces źle wróży naszej sprawie. Tym samym znów znaleźliśmy się "na równi pochyłej", który to już raz zresztą? I jak tu mówić o spokojnym uprawianiu działki i odpoczynku na działce w gronie rodzinnym?

czytaj więcej

"Jesteśmy przekonani, że Prezydent Warszawy wykorzystuje każdy sposób aby odebrać tereny ogrodów działkowych" - 11.05.2015

"W naszej ocenie wniesienie przez Panią zastrzeżeń do statutu PZD, który został uchwalony 23 października 2014 r. ma podtekst polityczny. W związku z powyższym stwierdzamy raz jeszcze, że tryb zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i uchwalenia na nim statutu, są zgodne z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Kierujemy nasze stanowisko w tej sprawie w przekonaniu, że odwołanie, które wszyscy popireramy, znajdzie pozytywną i oczekiwaną przez wszystkich działkowców odpowiedź" - piszą do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uczestnicy Walnego Zebrania w ROD "Wspólna Niwa" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"I znowu toczy się walkę z działkowcami" - 11.05.2015

"Tym razem Prezydent Warszawy kwestionuje sposób uchwalenia nowego statutu PZD i nie czekjąc na prawomocne rozstrzygnięcie przez sąd odnśnie statutu, wnosi o wycofanie wszelkich uchwał podjętych na podtawie nowego statutu. Może to spowodować chaos i paraliż w działalności ROD. Pozwlalam sobie zwrócić się do Pani o interwencję w tej sprawie. Dla mnie, działkowca, bardzo ważna jest możliwość spokojnego korzystania z działki, czego na pewno życzą sobie także działkowcy z całej Polski" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Krzysztof Tkaczyk z ROD "Międzylesie-Zachód" w Wudzynie.

czytaj więcej

Burmistrz Pszczyny reguluje stan prawny gruntów ROD "Owoc Naszej Pracy" - 08.05.2015

W mieście Pszczyna znajdują się dwa Rodzinne Ogrody Działkowe "Malwa" i "Owoc Naszej Pracy". Ogród "Malwa" ma uregulowany stan prawny gruntów, natomiast od 17 kwietnia br. także "Owoc Naszej Pracy" może pochwalić się zamkniętą sprawą regulacji stanu prawnego nieruchomości na której funkcjonuje i to dla powierzchni ponad 9 ha! Wszystko dzięki decyzji Burmistrza Pszczyny, który stwierdził nabycie przez PZD prawa użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej

Poznańskie ogrody działkowe nabywają prawa do gruntu - 08.05.2015

Realizacja art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD przynosi w Okręgu Poznańskim oczekiwane efekty. Biuro OZ PZD sukcesywnie składa wnioski do organów samorządowych gmin o wydanie decyzji dla ogrodów, które spełniają warunki ustawowe do ubiegania się o nabycie praw do zajmowanych gruntów. Dotychczas złożono 84 wnioski na planowane 98, z czego do Urzędu Miasta Poznania złożono 61 wniosków. W miarę gromadzenia materiałów źródłowych poszczególnych ogrodów sukcesywnie składane będą pozostałe wnioski.

czytaj więcej

"Wypracowana ponad podziałami ustawa o ROD nie powinna budzić kontrowersji, a jednak tak się dzieje" - 08.05.2015

"Od samego początku obowiązywania ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz Polskiego Związku Działkowców nie przyjmują do wiadomości wprowadznych uwarunkowań prawnych. Ponadto podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu utrudnienie PZD realzowania strategicznych działań ustawowych i statutowych. Uważamy, że istniejąca niespójność pomiędzy ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. a ustawą o ROD w kwestiach dotyczących początku obowiązywania nowego stautu powinna służyć rzeczowym i konstruktywnym rozmowom, a nie stosowaniu szantażu. Dlatego w pełni popieramy stanowsko Krajowej Rady, że na etapie prowadzonego sporu sądowego wymuszanie zmiany stanowiska KR przez organ nadzorczy jest niedopuszczalne" - pisze do Prezydenta m.st. Warszawy OZ we Wrocławiu.

czytaj więcej

"W naszym odczuciu niezarejestrowanie Statutu to nic innego jak chęć pozbawienia gruntów na których usytuowane są ogrody warszawskie" - 08.05.2015

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze" w Żaganiu zwraca się do Pani Premier z gorącym apelem o wstrzymanie blokowania rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców".

czytaj więcej

"Mamy do cznienia z permanentnym torpedowaniem ustawy o ROD" - 08.05.2015

"Już ponad 15 miesięcy minęło od wejścia w życie zapisów nowej ustawy o ROD. To był czas konsultacji i dyskusji nad nowymi regulacjami prawnymi, w tym nad statutem. W październiku 2014 r. Nadzwyczajny Zjazd niemal jednogłośnie przegłosował jego uchwalenie. Niestety, sprawa się na tym nie zakończyła za sprawą sprzeciwu Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Moja wiara w pozytywne działania Pani Prezydent jest chyba płonna. Dlatego też serdecznie Panią proszę, by podjęła Pani temat sprzeciwu wobec nowego statutu PZD i spróbowała wpłynąć na postawę Pani Prezydent. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, a jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przeisów prawa" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Piotr Gadzikowski z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wszyscy działkowcy chcą w spokoju i zgodnie z prawem użytkować działki" - 08.05.2015

"Apelujemy do Pani Prezydent o zaprzestanie działań mających na celu blokowanie rejestracji Statutu PZD"- piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD "1000-lecia" w Kolbuszowej.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.