Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?" - 03.12.2014

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

"Zwracam się o szybkie przyjęcie naszego projektu do kalendarza sejmowego" - 03.12.2014

"Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan poddał w wątpliwość legalność budynków, które od początku istnienia ogrodów były nazywane przez wszystkich altanami. Stwierdzono, że altana to budynek o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach niezwiązanych trwale z gruntem" - pisze w liście do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz Helena Hańczyk Prezes ROD 'Szarotka' w Uhercach Mineralnych.

czytaj więcej

"Od 25 lat walczymy o przetrwanie ogrodów i PZD" - 03.12.2014

"Niedługo upłynie 2 miesiące od złożenia w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak do tej chwili w Sejmie nie podjęto żadnych prac, mimo że pan Marszałek skierował tenże projekt do pierwszego czytania. Wiem, że Sejm ma na to czas do stycznia przyszłego roku. Jednak my działkowcy nie mamy już czasu na beztroskie oczekiwanie w kolejce na rozpatrzenie naszego projektu. Gminy, korzystając ze słownikowej definicji altany, na którą powołał się NSA, uruchamiają windykatorów w celu opodatkowania naszych altan nawet za okres 5 lat wstecz" - pisze Jan Kołtok z ROD 'Chemik' w Jeleniej Górze.

czytaj więcej

"Wszelkie wątpliwości najlepiej rozwiać podczas spotkań z przedstawicielami PZD" - 03.12.2014

"Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim kolejna próba potwierdzenia możliwości prowadzenia ogrodów przez stowarzyszenia powołane przed wejściem w życie ustawy. Naszym zdaniem ustawa o ROD z 2013 roku wyraźnie precyzuje i ustala proces wyodrębnienia się ogrodu ze stowarzyszenia PZD oraz powołania nowego stowarzyszenia. Decyzję w tym względzie ustawodawca pozostawił samym działkowcom. Działkowcy podczas walnych zebrań ustawowych sami dokonują wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ w Częstochowie.

czytaj więcej

"Apeluję o zaniechanie antyobywatelskich działań" - 03.12.2014

"Apeluję do Pani o gruntowną analizę prawną ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku i odstąpienie od zamiaru podważenia jej konstytucjonalności. Pani działania, sprzyjające nielicznym oponentom naszego Związku, szukającym 'dziury w całym', odbierane są jako kontynuacja nagonki na działkowców, ogrody działkowe i PZD. Dla mnie dziwnym wydaje się fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciwko ustawie powstałej z obywatelskiej inicjatywy" - pisze Maria Seroczyńska z ROD 'Wypoczynek' we Włocławku.

czytaj więcej

"Nie warto burzyć tego, co zostało z takim wysiłkiem osiągnięte" - 03.12.2014

"Zwracamy się do Pani o to, aby podjęła Pani rozmowy z PZD w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zasugerowała Pani w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. My żyjemy w ogrodach na co dzień, znamy sytuację i wysiłek jaki musieliśmy podjąć, aby Sejm uchwalił nową dobrą ustawę o ROD, dlatego przeraża nas każda wątpliwość, gdyż groziłoby to rozpoczęciem walki o nasze prawa od nowa" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy ze Szczecina. 

czytaj więcej

"Jak długo będzie się nakręcać spirala niechęci do PZD?" - 03.12.2014

"Obserwując działania podjęte i podejmowane w stosunku do PZD, odnosi się wrażenie o niekończącej się ciągłości i sterowaniu tymi działaniami. Zaskakujący jest fakt, że instytucje, które winny stać na straży praworządności i miru obywatelskiego, dążą do zachwiania tej równowagi. Przykry jest fakt, że znaczna (czytaj milionowa) grupa obywateli jest wyłączona z opieki demokratycznie powołanego Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo często słyszy się o różnego rodzaju aferach i problemach finansowych różnych związków np. sportowych czy innego rodzaju stowarzyszeń. I dziwne, nikt nie występuje o ich likwidację" - pisze Leonard Niewiński z ROD im.A.Domagalskiego w Gdyni.

czytaj więcej

"Wyrok NSA jest oderwany od rzeczywistości" - 03.12.2014

"Altana działkowa od zawsze była budynkiem służącym działkowcom do wypoczynku oraz miejscem, w którym można przechowywać sprzęt i inne wyposażenie niezbędne na działce. Działkowcy chcą w spokoju uprawiać swoje działki i na nich odpoczywać w gronie najbliższych. Działkowcom niepotrzebne są niezrozumiałe zawirowania na szczytach władzy, uderzające z resztą nie pierwszy raz w żywotne interesy działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD w Lipnie i Rypinie.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni brakiem postępu w pracach nad projektem" - 03.12.2014

"Apelujemy o jak najszybsze procedowanie przez Sejm RP obywatelskiego projektu 'STOP rozbiórkom altan'. Wyrok NSA w sprawie altan jest ostatnio co raz częściej wykorzystywany przez niektóre miasta do podważenia zwolnienia podatkowego przysługującego działkowcom. Budzi to uzasadnione zaniepokojenie wśród działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '4 marca' w Stargardzie Szczecińskim.

czytaj więcej

"Władza nie może świadomie lekceważyć obywateli" - 03.12.2014

"Zalegalizowanie stanu zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przyjętego zwyczajem oraz zdrowym rozsądkiem, jest jedynym wyjściem z tej paradoksalnej, wręcz absurdalnej sytuacji, kiedy partia rządząca stawia się ponad oczekiwaniami wyborców. Jest to sytuacja nie tylko skandaliczna, ale przede wszystkim pozbawiona racjonalnych przesłanek, a kierowanie się ukrytym celem - chęcią zarobku na całej społeczności polskich działkowców w zakresie regulacji prawnej statusu altan - z góry skazuje taki sposób postępowania władzy na niepowodzenie" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Fiołek' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Apelujemy o wyzbycie się uprzedzeń do ustawy o ROD" - 03.12.2014

"Jesteśmy w okresie prowadzenia kampanii zebrań ustawowych w ROD w celu podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia stowarzyszenia prowadzącego każdy ogród. Ten obowiązek, wynikający z przepisów nowej ustawy o ROD, daje pełną gwarancję swobody wyboru przez działkowców. Dziwi nas jednak stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, występującego z wątpliwościami, co do ograniczenia swobody decyzji podejmowanych przez działkowców. Pozostałe wątpliwości również nie znajdują uzasadnienia" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Sejmu działkowcy z OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Tylko PZD jest w stanie nas bronić" - 03.12.2014

"Odnoszę wrażenie, ze ogrody działkowe i nasza ustawa są w Pani zainteresowaniu dzięki naszym przeciwnikom, których uwiera nasza organizacja i stowarzyszenie ogrodowe PZD. PZD nie jest organizacją uprzywilejowaną, bo zgodnie z Ustawą o ROD, to ja i moi koledzy działkowcy decydujemy do kogo będziemy należeć. Zdajemy sobie sprawę, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że w walce o nasze prawa, ogrody i ogrodnictwo działkowe w Polsce, tylko silne stowarzyszenie PZD może i jest w stanie w dalszym ciągu nas bronić przed zakusami naszych przeciwników, którzy tylko czekają, aby pozbawić mnie i moich kolegów dzierżawionych działek" - pisze Jan Dawidowicz z ROD im.M.Reja w Gdyni.

czytaj więcej

"Koncepcja ażurowych altan jest dowcipem sędziów NSA" - 03.12.2014

"W internecie, jak również w prasie otrzymywanej z KR PZD, dowiedziałam się, że jest Pan w świetnym kontakcie z naszym Związkiem, ale nie dostrzegłam nigdzie żadnej informacji o tym, aby podjął Pan jakieś realne działania. Jeśli się mylę, to bardzo przepraszam. Zawsze uważałam Pana za rzeczowego mężczyznę, dotrzymującego słowa. Dlatego też liczę, że tym razem nie zawiodę się na Panu" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Maria Piotrowska z ROD 'Kalina' w Toruniu.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów ROD z terenu delegatury OZM PZD w Ciechanowie - 02.12.2014

zdjęcia-ciechanów.jpg (2048×1536)

28 listopada 2014 roku  w siedzibie ZNP w Ciechanowie odbyło się spotkanie prezesów  zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury OZM PZD w Ciechanowie z Prezesem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Panem Zygmuntem Kacprzakiem i radcą prawnym okręgu Panią Eweliną Świątek. Na spotkaniu omówiono problemy, wynikające z wyroku NSA i stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, spotkanie działkowców z Premier Ewą Kopacz i zapisy nowego Statutu PZD.

czytaj więcej

Poseł PO Janusz Dzięcioł prosi Marszałka Sejmu o pilne podjęcie prac nad projektem - 02.12.2014

dzieciol-138193.jpg (640×530)"Jestem przekonany, ze w tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na interes społeczny i obronę własności niezamożnej grupy członków ROD, dla których możliwość korzystania z działek i czerpania z nich pożytków jest często jedyną dostępną formą wypoczynku oraz wsparcia domowego budżetu. W tym celu konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętów, a co za tym idzie odpowiedniego bezpiecznego miejsca, gdzie można je przechowywać, czyli zamkniętej altany, na co powinno zezwalać prawo" - pisze w liście do Marszałka Sejmu poseł PO Janusz Dzięcioł.

czytaj więcej

"Nadal zamierzamy walczyć o swoje prawa" - 02.12.2014

"Obserwujemy poparcie dla działkowców ze strony posłów, ale tylko wyrażane słowami, a nie czynami. O działania musimy się mocno upominać, włącznie z protestami przeciwko bezczynności. Przeciwko krzywdzeniu nas. PO, w której chcieliśmy mieć oparcie, okazuje się partią nieprzejmującą się problemami miliona polskich działkowców. Jesteśmy wyborcami, którzy dyskutują o politykach, którzy nas wpierają, i o tych, którzy nie traktują naszych spraw poważnie. Listy z prośbami, protesty, ale też nasze głosy przy wyborach są wyrazem naszych odczuć" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Bratek' w Stawiskach.

czytaj więcej

"Z satysfakcją przyjąłem Pani zapewnienie, że jeszcze w tym roku Sejm znowelizuje prawo budowlane" - 02.12.2014

"Osobiście liczę, podobnie jak i tysiące polskich działkowców, że w demokratycznym państwie prawa, Sejm RP nie dopuści do skrzywdzenia mnie i moich przyjaciół działkowców, abyśmy zostali zmuszeni do rozbiórki wybudowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD, budowanych dużym wysiłkiem, altan działkowych. Liczę, ze dotrzyma Pani Premier danego zapewnienia na spotkaniu z delegacją działkowców" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Jan Dawidowicz z ROD im.M.Reja w Gdyni.

czytaj więcej

"Swoim orzeczeniem NSA pragnie uczynić mnie przestępcą" - 02.12.2014

"W swoim długoletnim życiu zawsze kierowałem się poszanowaniem prawa, dlatego między innymi swoją altanę wybudowałem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przykładowymi planami publikowanymi w wydawnictwach działkowych. Tym bardziej teraz nie potrafię zrozumieć dlaczego NSA swoim orzeczeniem pragnie uczynić mnie przestępcą, wmawiając mi samowolę budowlaną" - pisze w liście do Marszałka Sejmu działkowiec z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Działkowcy czują się oszukani" - 02.12.2014

"Niezrozumiała wydaje się działkowcom interpretacja przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich definicji demokracji. Wzorem NSA sięgnęliśmy do encyklopedii i czytamy, że demokracja jest to system rządów i forma sprawowani władzy, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, sprawowana bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli. Jeśli znaczna większość działkowców w głosowaniach bezpośrednich opowiada się za pozostaniem w strukturach PZD, to po co niszczyć te struktury?" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD im.S.Żeromskiego w Kielcach.

czytaj więcej

"Racje działkowców są oczywiste" - 02.12.2014

"Przez ponad 120 lat istnienia ogrodów działkowych żadna dotychczasowa ustawa nie wymagała pozwoleń na altany. Obecnie NSA sprecyzował definicję altany w sposób nieżyciowy i w dalszym ciągu nieprzyjęty ustawą. Znając sposoby działania administracji i kaprysy urzędników w naszym kraju, tylko patrzeć jak otrzymamy nakazy rozbiórki naszych altanek albo też zostaniemy zaskoczeni kolejnymi obciążeniami podatkowymi" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Jan Krzyżanowski z ROD 'Pigwa' we Włocławku.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.