Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile wybrał nowe władze - 01.06.2015

W dniu 30 maja 2015 roku odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych  ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile.  

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście : Pan Tadeusz Jarzębak -  I Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, Senator RP z Platformy Obywatelskiej Mieczysław Augustyn, Posłowie na Sejm RP: Stanisław Kalemba z PSL oraz Maria Małgorzata Janyska z Platformy Obywatelskiej,  Starosta Pilski Franciszek Thamas, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły, Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki,  Grzegorz Kaźmierczak - Zastępca Burmistrza Czarnkowa , Eligiusz Komarowski Członek Zarządu Powiatu Pilskiego. Listy do delegatów i uczestników Zjazdu skierowali: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej  Rafał Grupiński, Poseł na Sejm RP  z Prawa i Sprawiedliwości Maks Kraczkowski,  Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz i Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór.

Zjazd obradował pod hasłami:

-        BRONIMY NASZYCH PRAW, TRADYCJI I WARTOŚCI.

-        JEDNOŚĆ ZWIĄZKU TO NASZA SIŁA.

-        RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE ZIELONYMI PŁUCAMI MIAST I GMIN.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ PZD Marian Praczyk, który powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości, a następnie przekazał prowadzanie Zjazdu wybranym Przewodniczącym: Delegatce Elżbiecie Thomas z  ROD im. Bratek w Krzyżu Wlkp., oraz Delegatowi Marianowi Ostaszewskiemu z ROD im. Kalinka w Pile. Następnie Zjazd powołał 8 osobowe Prezydium. Na Sekretarza Zjazdu powołano delegata Andrzeja Kierzkowskiego z ROD im. St. Staszica w Pile.

Zjazd powołał Komisje Zjazdowe: Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Komisjom przewodniczyli: Delegaci: Włodzimierz Michalski z ROD im. Malwa w Pile, Paweł Kolendowicz z ROD Transportowiec w Trzciance oraz Joanna Juszczyk z ROD im. Kolejarz w Wągrowcu.

Referat programowy wygłosił Prezes OZ PZD Marian Praczyk. Oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za kadencję dokonał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Mieczysław Gumny, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium  za okres kadencji dla ustępującego Okręgowego Zarządu PZD. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w mijającej kadencji przedstawił Lech Pluciński. W sprawie rejestracji  Statutu PZD  informacje przedstawił Sekretarz  OZ PZD Andrzej Kierzkowski.

Podczas Zjazdu wyróżniono najbardziej aktywnych  Prezesów  oraz członków Okręgowego Zarządu PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD odznakami związkowymi: "Za Zasługi dla PZD" oraz złotą odznaka "Zasłużony Działkowiec". Dekoracji dokonał I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak. Prezes OZ PZD Marian Praczyk wręczył podziękowania za prace ustępującym członkom Okręgowego  Zarządu PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile w kadencji 20011-2015.

W dyskusji  głos zabrało 9 Delegatów : Jolanta Mysiak z Chodzieży, Lech Pluciński z Wągrowca, Zygmunt Czarny z Trzcianki, Wojciech Urban z Czarnkowa, Andrzej Skomulski z Rogoźna, Aleksander Mańkowski z Wronek, Ryszard Pisula ze Złotowa oraz Ryszard Grzelak i Andrzej Krogulec z Piły.

W wystąpieniach odniesiono się do problemów mijającej kadencji oraz do programu okręgowego zarządu na kadencję 2015-2019 tj.:

-        współpracy z samorządami lokalnymi - gminami i powiatami,  Okręgowym Zarządem PZD oraz Związkiem,

-        odniesiono się do sprawy realizacji  przez Związek zapisów ustawy o ROD z 2013 roku- zebrań ustawowych oraz  problemów związanych z rejestracją Statutu PZD z powodu zastrzeżeń Organu Nadzoru Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy do statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD i przekazanego do rejestracji w KRS. Głos w tej sprawie delegaci skierowali do parlamentarzystów  obecnych na Zjeździe, 

-        roszczeń do  gruntów ROD, rozwiązywania tego problemu przez Okręgowy Zarząd PZD wspólnie z Burmistrzem Chodzieży i Rogoźna. Wskazano na ogromne trudności w rozwiązaniu roszczeń. Pozytywnie oceniono utworzenie w Krajowej Radzie PZD Funduszu Obrony ROD,

-        problemów związanych uregulowaniem stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy o ROD i roli  nowej ustawy  o ROD w tej sprawie,

-        zagospodarowaniu ogrodów,  delegaci pokazali osiągnięcia w budowie i remontach infrastruktury ogrodowej oraz źródła ich finansowania głównie ze środków działkowców i z samorządów Gmin, na które wnioski składa i rozlicza Okręgowy Zarząd PZD, z dotacji okręgowego zarządu PZD oraz Krajowej Rady PZD. Odnieśli się również w tej sprawie do przyszłości w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Apelowali o pomoc w sporządzeniu wniosków o te środki,

-        obronę ustawy  o ROD z 2013 roku oraz promocję jej roli i znaczenia dla członków samorządów ogrodowych PZD uznali za priorytetowe zadanie na następną kadencję,

-        odniesiono się do bezpieczeństwa ogrodów i działkowców,  współpracy z policją i strażą miejską,

-        dokonano pozytywnej oceny współpracy z mediami lokalnymi, roli radnych działkowców dla ogrodów i Związku,

-        wskazano na rolę ogrodów otwartych dla społeczności lokalnej, organizację imprez otwartych - integracyjnych  z okazji dnia działkowca, dnia dziecka dla dzieci z ROD i miasta wspólnie z wolontariatem i miejscowymi stowarzyszeniami, organizację wystaw na terenie miast na wzór Chodzieży, Piły i Trzcianki, kontynuowanie wczasów dla seniorów w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży. Udostępnianie ogrodów dla dzieci z przedszkoli i szkół na lekcje przyrody,

-        zaapelowano o program komputerowy do prowadzenia księgowości w ROD.

Po dyskusji Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD z kadencje 2011-2015.   

Głos w dyskusji zabrali również zaproszeni goście:

Piotr Głowski Prezydent Piły powiedział między innymi: Za nami bardzo ciekawy i trudny czas. Jako samorządy w tych wielu trudnych chwilach, które były znaczące dla ogrodów wspieraliśmy Was. Myślę, że to wsparcie odczuwaliście na każdym etapie. Dziękuję tym wszystkim, którzy dotychczas pracowali, a tych którzy zostaną wybrani szczególnie z ogrodów pilskich zapraszam do Urzędu gdzie będziemy mieć wiele wspólnych tematów na styku samorząd – Zarządy ROD. Zawsze udawało nam się znaleźć dobre rozwiązania dla miasta, mieszkańców, ogrodów działkowych i Związku.

Mieczysław Augustyn Senator RP: Ogrody działkowe wpisują się w trzy polityki Państwa. Wpisują się w politykę prozdrowotną, budzą aktywność obywatelską jak należy poruszać się w demokracji i na czym ona polega. Wpisujecie się w politykę, która zmierza do szacunku dla środowiska, w politykę i wychowanie proekologiczne. Jesteście silnym stowarzyszeniem, jedną z najliczniejszych i najsilniejszych organizacji w Polsce, która potrafi z tych nowych możliwości skorzystać. Byłoby to pięknym zwieńczeniem wieloletnich niepokojów gdyby zatwierdzony statut pozwolił Wam ubiegać się o liczne i bogate wyposażenie finansowe by można było ogrodom pomagać znacznie lepiej niż dotychczas.

Stanisław Kalemba Poseł na Sejm RP: Jesteście Okręgowym Zarządem jednym z najlepszych w Polsce. Walczycie o prawa działkowców jak kiedyś bohater narodowy Michał Drzymała walczył o Polską ziemię. Nowa ustawa o ROD, zmiana ustawy dot. altan oraz determinacja w walce o uchwalenie statutu jest zasługą działkowców zrzeszonych w PZD. Nie daliście się podzielić, jesteście silnym stowarzyszeniem i dlatego muszą się z Wami liczyć.

Franciszek Tamas Starosta Pilski: Problemy z jakimi się zmagacie były dzisiaj wyartykułowane bardzo poważnie, precyzyjnie i mądrze. Wasza siła to liczebność i siła Związku. Jeżeli będziecie nadal zjednoczeni to każdy będzie się musiał z Wami liczyć. Zapewniam Was, że Powiat Pilski będzie współpracował, wspierał organizacyjnie, finansowo, wspierał stanowiskami i apelami. Powiat Pilski będzie dumny móc z Wami współpracować. Większość z Was jest emerytami, rencistami i Waszą pracą zawodową jaką przeszliście zasłużyliście sobie aby działka dla Was była miłością i oddechem na zasłużoną jesień życia. Jeżeli Wam ktoś tą jesień zakłóca jest nic nie wart.

Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP: Jaka jest wartość ogrodów działkowych, która wpisuje się w działalność prospołeczność nie da się tego przecenić. W sprawie statutu i działań organu nadzorczego jaki jest Prezydent m. ST. Warszawy w rozwiązanie tego problemu włączyła się Premier Rządu Pani Ewa Kopacz. Jestem przekonana, że sprawa statutu zostanie pozytywnie rozwiązana. Przedmiotową sprawą zainteresowałam Przewodniczącego naszego Klubu Rafała Grupińskiego. Bardzo chciałam aby przyjechał ze mną tutaj ale ma obowiązki w Warszawie. Przywiozłam list od niego, którego fragmenty odczytam i przekażę. W najbliższy wtorek mamy posiedzenie Klubu i na pewno tego tematu będziemy pilnowali. Nie byłoby tutaj żadnej logiki kiedy wcześniej pracowaliśmy i uchwaliliśmy ustawę o ROD a teraz mielibyśmy zahamować ten proces.

Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes Krajowej Rady PZD: w swoim wystąpieniu odniósł się do zagrożeń jakie występowały w okresie kadencji i działań podejmowanych przez działkowców i Związek. Musimy być czujni, patrzyć politykom na ręce i odpowiednio reagować. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest statut. Związek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organu nadzoru podjął działania w kierunku zmian niektórych przepisów w statucie i do ich uchwalenie na XII Krajowym Zjeździe PZD. W dalszej części przedstawił informację dotyczącą roszczeń do gruntów i ustawy reprywatyzacyjnej.

X Okręgowy Zjazd PZD w Pile dokonał wyboru Okręgowego Zarządu PZD w 30 osobowym składzie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w 9 osobowym składzie. Prezesem Okręgowego Zarządu PZD na następna kadencję został Marian Praczyk. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD został Wojciech Urban.

Zjazd wybrał czterech  delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie : Mariana Praczyka, Marię Fojt, Jolantę Mysiak oraz Lecha Plucińskiego.

Zjazd przyjął uchwały w tym  Program działania Okręgowego Zarządu PZD w Pile na kadencję 2015 – 2019 oraz stanowiska w sprawach:

-        Statutu PZD,

-        Przyszłości   i  jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,

-        Wyborów parlamentarnych w 2015 roku,

-        Współpracy z samorządami lokalnymi,

-        Roszczeń do gruntów ROD i ustawy reprywatyzacyjnej,

-        Obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

MF/AK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio