Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ustawa zabezpiecza nasze prawa, jak i prawa PZD" - 20.11.2014

"Nasz ogród, jak i altany, nie powstały na terenach rekreacyjnych lecz na terenach zalewowych wysoce zdegradowanych. To my działkowcy swoją pracą doprowadziliśmy te terany do użytku. Działki dla wielu emerytów, rencistów, jak i rodzin, są terenem spotkań rodzinnych, wypoczynku, jak i rozwijania swojego hobby. Są po prostu dla nas wszystkim! W związku z powyższym udzielamy poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - STOP rozbiórkom altan"- piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Posła PO Rafała Grupińskiego działkowcy z ROD 'Budowlani' w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Zależy nam, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej" - 20.11.2014

"Pomimo, iż wyrok NSA jest absurdem, docierają do nas informacje, że powołując się na definicję w nim przedstawioną, miejskie wydziały podatkowe przymierzają się do naliczenia podatków od nieruchomości - od altan. Innym zagrożeniem, jakie płynie z wyroku NSA, jest pozbawienie działkowców odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodu oraz ewentualny nakaz rozbiórki altan" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Leśne oczko' w Nowym Kisielinie. 

czytaj więcej

"Inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich odbieramy jako próbę destabilizacji ogrodów" - 20.11.2014

"Uważamy, że Ustawa o ROD spełnia nasze oczekiwania w zakresie prowadzenia ogrodu działkowego. Cieszymy się z pełnej swobody oraz praw, które otrzymaliśmy w tej ustawie. Nie oczekujemy, aby ktokolwiek narzucał nam i wymuszał podjęcie decyzji w sprawie organizacyjnej naszego ROD. Stoimy na stanowisku, że nowa ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku potrzebuje czasu, aby pokazać swoje walory" - piszą działkowcy z ROD 'Brzezińskiego' w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Budując altany na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, byliśmy przekonani, że postępujemy zgodnie z prawem" - 20.11.2014

"To nie wina działkowców, że tworzenie prawa przystającego do rzeczywistości nie nadąża za intensywnością i potrzebami codziennego życia i jego realiów. Definicja altany, na której oparł się NSA w żaden sposób nie przystaje do obiektu budowlanego jakim jest altana działkowa. Nasze obawy budzi realna możliwość wykorzystania tego wyroku do uznania legalnie wybudowanych altan ogrodowych za samowolę budowlaną, a wnioski wynikają same z takiego wyroku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Śnieżka' w Gliwicach.

czytaj więcej

"Wprowadzenie zmian do prawa budowlanego uspokoi działkowców" - 20.11.2014

"Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu zmiany prawa budowlanego wniesionego do Sejmu pod hasłem 'STOP rozbiórkom altan'. 70 tysięcy działkowców, którzy podpisali ten projekt, czuje się zagrożonych rozbiórką swoich altan, które w przeszłości były budowane według obowiązujących przepisów" - piszą działkowcy z ROD 'Pod gruszą' w Kruszwicy.

czytaj więcej

"Rzecznik Praw Obywatelskich powinien chronić obywateli, a nie ulegać naciskowi grup biznesowych" - 20.11.2014

"Dziwny jest dla nas fakt, że podczas tworzenia nowej ustawy nie kwestionowała Pani jej zapisów. Uczyniła to Pani dopiero teraz. Pytamy się dlaczego teraz, po uchwaleniu ustawy Rzecznik Praw Obywatelskich włącza się w walkę? czyżby po raz kolejny kryła się chęć zawładnięcia gruntami ogrodów działkowych?" - piszą działkowcy z ROD 'Wrzos' w Łańcucie. 

czytaj więcej

"Bój o altany wciąż trwa" - 19.11.2014

"Toruński przypadek ogrodów działkowych, które dostały pisma od windykatorów z wydziału podatków urządu miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli altan poruszył lawinę, która zaczyna nabierać tempa także w innych regionach kraju" - możemy przeczytać na łamach Trybuny.

czytaj więcej

Podziękowania dla KR PZD od ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu - 19.11.2014

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu przesyła wyrazy wdzięczności i podziękowania Prezydium Krajowej Rady PZD, a w szczególności Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, za pomoc finansową na dokończenie zadania pn. wymiana odcinka sieci wodociągowej" - pisze w podziękowaniach KR PZD Zarząd ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"OZ we Wrocławiu odpowiada na list od Rzecznika Praw Obywatelskich" - 19.11.2014

"Działkowcy w licznych wypowiedziach wskazywali na konieczność zachowania jedności i solidarności, gdyż tylko one gwarantują dalszy spokojny byt ogrodów i zachowanie ich praw. Podkreślali, że każdy ogród działkowy realizuje te same cele i zadania określone w ustawie i w związku z tym rodzinne ogrody działkowe w kraju powinny być zrzeszone w jednej, demokratycznej organizacji, jaką jest PZD, będący kontynuatorem historii i tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zatem sami działkowcy z pełnym przekonaniem dokonali wyboru stowarzyszenia ogrodowego i nie można w żaden sposób stwierdzić, że pogwałcone zostały ich prawa" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ PZD we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Dlaczego nie szanuje się spraw, które przez dziesiątki lat służyły dobrze ludziom o niższym statusie materialnym?" - 19.11.2014

"Altana ogrodowa w realiach ogrodnictwa działkowego to miejsce, gdzie działkowiec przechowuje niezbędne rzeczy służące do uprawy działki, zmiany odzieży, a czasem także przechowywania plonów działkowych. Przez dziesięciolecia taką funkcję spełniała, akceptowana przez funkcjonujące w tym czasie ustroje i systemy oraz dobrze służyła i służy pokoleniom działkowców. Dzisiaj chce to się zmienić, posługując się niezaprzeczalnym autorytetem słownika języka polskiego. Czemu ma to służyć? Szczęśliwości użytkowników działek? Ich najbliższym? W naszym odczuciu chyba nie!" - piszą działkowcy z ROD w Powiecie Kościańskim. 

czytaj więcej

"My działkowcy potrzebujemy Pani pomocy w obronie naszych praw" - 19.11.2014

"18 miesięcy pracy zaowocowało dobrą stawą o ROD, którą wcielamy w życie. Po co więc teraz i w imię czyjego interesu próbuje się za wszelką cenę szukać argumentów na niekonstytucyjność niektórych jej przepisów. Dlaczego nie pozwoli Pani, nam działkowcom, decydować, tylko chce Pani, aby państwo decydowało o nas? Jako Rzecznik powinna Pani chronić nasze prawa obywatelskie, a nie stwarzać sytuacje zagrażające naszym prawom" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Kuźniki' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Pani Rzecznik zamiast bronić obywateli, jest przeciwko nim" - 19.11.2014

"Nowa ustawa spełnia wymogi demokratycznego państwa, podkreśla wolność zrzeszania się obywateli, rozwiązuje sprawy funkcjonalne, organizację i zakładanie ogrodów działkowych. Niestety, jest kwestinowana przez Panią Rzecznik. Miliony rodzin działkowych, a w rzeczywistości kilka milionów obywateli, którzy uprawiają działki, jest zbulwersowanych i zdziwionych postawą Pani Rzecznik Praw Obywatelskich w stosunku do działkowców" - pisze OZ w Kaliszu.

czytaj więcej

"Należy wprowadzić jasne pojęcie altany działkowej" - 19.11.2014

"Na terenie Szczecina jeszcze do niedawna można było spotkać w niektórych ogrodach altany działkowe murowane, pozostałość po użytkownikach okresu przedwojennego i wojny. Oczywiście, że zostały one odremontowane i przywrócono im funkcje altany działkowej. Jak to się jednak ma do treści wyroku NSA, który taką altanę uznałoby za niezgodną z przepisami ustawy, gdyż nie jest to lekka budowla o ścianach ażurowych, zadaszona, zabezpieczająca przed deszczem i wiatrem. Czy w tym przypadku Sąd będzie miał podobną interpretację? Jeżeli tak, to byłby to oczywisty absurd" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Działkowcy nie udźwigną ciężaru opłat podatkowych" - 19.11.2014

"Posługiwanie się określeniem 'altany' przez NSA może doprowadzić do likwidacji budynków rekreacyjno - wypoczynkowych, gdyż działkowcy nie udźwigną ciężaru opłat podatkowych, które mogą zostać nałożone. W niektórych ogrodach zostały nałożone podatki od altan, cofając się do trzech lat wstecz. Są to ogromne wydatki dla działkowców. Prosimy Marszałka o jak najszybsze wskazanie terminu pierwszego czytania złożonego projektu" - piszą działkowcy z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Wyrok NSA kolejny raz zasiał niepokój wśród działkowców" - 19.11.2014

"Działkowcy po raz kolejny zostali zmuszeni do zabezpieczenia swoich praw poprzez złożenie w sejmie projektu obywatelskiego, dotyczącego zmiany ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw, opracowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan', pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy obywateli. Wzniesiony do Sejmu obywatelski projekt, w sprawie zmiany w Prawie budowalnym oraz innych ustaw, umożliwi rozwiązanie tego problemu. Panie Marszałku to nie działkowcy są winni tego, że przez dzisięciolecia budowali altany, które były zgodne z obowiązującymi przepisami" - piszą działkowcy z Gliwic.

czytaj więcej

"Działkowcy nadal nie mogą oddychać z ulgą" - 19.11.2014

"Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku zabezpieczyła prawa działkowców i ogrodów. Dała im pełną i niczym nieograniczoną możliwość decydowania o swojej przynależności organizacyjnej. Pogodziła istnienie ogrodów z prawami właścicielskimi samorządów i Skarbu Państwa. Dała wreszcie podstawy do działalności organizacyjnej ROD na co dzień. Wydaje się, że powinno to raz na zawsze zakończyć zamieszanie jakie tworzy się niemal non stop wokół ogrodów działkowych. Nic jednak bardziej mylnego" - piszą Instruktorzy Społecznej Służby Ogrodniczej w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Dlaczego w dalszym ciągu na siłę szuka się podstaw do podważenia konstytucyjności niektórych przepisów nowej ustawy o ROD?" - 19.11.2014

"Jako świadomy obywatel interesuję się na bieżąco jaki los czeka ogrody i działkowców w wyniku batalii wokół nowych rozwiązań prawnych podjętych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązująca Ustawa o ROD, której projektodawcami byli również sami działowcy, w wyniku wielu debat i konsultacji, uchwalona została niemal jednogłośnie przez Sejm oraz podpisana, bez wahania, przez Prezydenta RP. Daje ona działkowcom poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz możliwość podjęcia nieskrępowanej decyzji komu powierzyć prowadzenie ogrodu" - pisze Alfons Blachura z ROD im. Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej. 

czytaj więcej

"Mamy nadzieję, że jest Pan orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad naszym projektem" - 19.11.2014

"Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców, chociaż stawiali oni swoje altany zgodnie z określonymi w ustawie wymogami dotyczącymi powierzchni zabudowy i wysokości altan w ROD" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OZ Śląski Delegatura Rejonowa Gliwice.

czytaj więcej

"Za orzeczeniem NSA stoi kolejna próba dobrania się do ogrodów" - 19.11.2014

"Bez względu z kim mam teraz walczyć, pragnę włączyć się w działania innych działkowców i niniejszym listem zwrócić się do Pana Marszałka o objęcie szczególnym zainteresowaniem złożonego projektu obywatelskiego. Cieszy sie on ogromnym poparciem społecznym, gdyż ludzie widzą orzeczenie NSA, jego potencjalne skutki i w żaden sposób racjonalnie wytłumaczyć ich sobie nie potrafią" - piszą działkowcy z ROD 'Magnolia' w Kielcach.

czytaj więcej

"Poseł Waldemar Sługocki złożył interpelacje w sprawie Altan" - 18.11.2014

W trakcie spotkania przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD z Posłem Waldemarem Sługockim, które odbyło się 27.10.2014r omówiono problem wyroku NSA w sprawie altan i możliwych konsekwencji jakie w jego rezultacie mogą ponieść działkowcy.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio