Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 35 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka” - 10.09.2015

W dniu 5 września 2015 na terenie naszego ogrodu odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia świętowaliśmy koralowy jubileusz. Otwierając uroczystość Prezes zarządu Marian Ostaszewski serdecznie przywitał przybyłych działkowców oraz zacnych gości w osobach: Wicestarostę Pilskiego Stefana Piechockiego, Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Marię Fojt.

W swoim wystąpieniu Prezes nawiązał do początków powstania ogrodu oraz do aktualnej sytuacji naszego stowarzyszenia „najstarsi działkowcy pamiętają cały trud budowania, zagospodarowania ogrodu i działki. Mozolne przeobrażanie wysypisk, nieużytków i bagien w piękny, kwitnący ogród. Dziś to zielony skarb każdego miasta, doceniany przez środowisko i samorządy, ale niekiedy z uporem zwalczany przez niektóre środowiska polityczne. Świętując nasz jubileusz jako działkowcy, możemy dziś czuć się bezpiecznie. Mamy dobrą ustawę o ROD, którą z wielkim trudem i po ciężkich bojach sami wywalczyliśmy nie tylko dla siebie, ale również dla następnych pokoleń”.

Prowadzący uroczystość Wiceprezes Piotr Bury i Sekretarz Danuta Michalska przedstawili w skrócie historię powstania „Kalinki”: „w 1979 r. ówczesny Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców w Pile – uwzględniając potrzeby mieszkańców Piły oraz ich dążenia do gospodarowania na działkach – podjął starania o przydzielenie odpowiedniego terenu. Pierwotnie władze miasta zaproponowały jako – jako teren przyszłego ogrodu – łąki znajdujące się miedzy rzeką Gwdą a drogą Piła – Kalina. Nazwę ogrodu przyjęto od pobliskiej miejscowości Kalina. Stąd wzięła się nazwa naszego ogrodu „Kalinka”. Wiosną 1980 r. w czasie roztopów podniósł się poziom wody w rzece i woda zalała na okres kilku tygodni teren proponowanego ogrodu. Po zasięgnięciu opinii okolicznych mieszkańców organizatorzy doszli do wniosku, że sytuacja taka może powtarzać się w przyszłości – zrezygnowali z pierwotnie oferowanego terenu – nazwa „Kalinka” jednak pozostała. W kolejnej ofercie wskazano tereny pastwisk i gruntów ornych administrowanych przez Gminę Szydłowo, bezpośrednio przyległych do terenu miasta Piły. Propozycja została przyjęta. Są to tereny obecnego  ROD „Kalinka”. Teren miał różna strukturę. Należało go zrekultywować i zmeliorować. W rejonie bagien należało zawieść ziemi. Przygotowaniem terenu pod ogród zajęło się ówczesne Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Ogromnego wsparcia w tworzenie naszego ogrodu wniosły zakłady pracy z terenu miasta Piły.5 maja 1980 r. w Sali widowiskowej Domu Kolejarza w Pile odbyło się zebranie założycielskie ,  na którym zostały wybrane władze statutowe naszego ogrodu, tj. zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza.

Zaproszeni goście przekazali gratulacje oraz życzyli działkowcom i ich rodzinom satysfakcji i dalszej owocnej pracy na rzecz ogrodu. Pani Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego złożyła życzenia i przekazała pamiątkowy puchar, dyplom oraz wydawnictwa związkowe.

Z okazji jubileuszu przeprowadzono w ogrodzie konkurs plastyczny dla dzieci. Tego też dnia uhonorowano nagrodami i dyplomami młodych artystów. Wśród nich znaleźli się: Izabela Hałas, Kacper Krzeszewski, Antosia Strzelecka, Pola Rybacka, Julia Sadoch, Alicja Ostaszewska, Kacper Chrabkiewicz, Nadia Michalska, Julia Leciej, Wojtek Kordek, Roksana Sokołowska oraz Izabela Ostaszewska. Dla dzieci przygotowano atrakcyjne konkursy, gry i zabawy. Wyróżniono także 20 działkowców posiadających najpiękniejsze działki. Zasłużeni działkowcy otrzymali odznaczenia PZD: brązowe, srebrne i złote odznaki „zasłużony działkowiec” a kol. Henryk Siwkowski, wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odznakę „za zasługi dla PZD”. Imprezę finansowo i rzeczowo wsparli: Starosta Pilski Franciszek Tamas, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak. Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali w miłej atmosferze. Wieczorem bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego do późnych godzin nocnych. Tak więc „Kalince” stuknęło 35 lat.

 

Marian Ostaszewski

Prezes ROD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio