Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Rzeszowa nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Należało się tego spodziewać, widząc jakie jest Pani nastawienie do działkowców warszawskich, rod w Warszawie, a w szczególności do gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe. Dlatego też uważamy, że w tak ważnej sprawie jak rejestracja statutu PZD nie powinien działać pieniądz i polityka, a rozsądek i prawo. Dziwne wydaje się nam też, iż zastrzeżenia w imieniu organu nadzoru złożył urzędnik, a decyzję odmawiającą rozpatrzył jednoosobowo referendarz sądowy. Wynika z tego, że dwie osoby zadecydowały zamknąć niekorzystną sprawę dla PZD" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

Apel działkowca z Gniezna o pozostawienie w spokoju warszawskich ogrodów - 05.02.2015

"To nie PZD odebrał właścicielom nieruchomości, to państwo i państwo winno zaspokoić roszczenia wąskiej grupy społecznej nie przez zabór mienia tysięcy osób, którzy działali w dobrej wierze i nie mieli żadnego wpływu na decyzje podejmowane w przeszłości przez organy ówczesnego państwa. Nie może być tak, aby kosztem działkowców i ich rodzin były pozyskiwane grunty i środki finansowe na zaspokojenie roszczeń przede wszystkim deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Bezpardonowe działania Dekretowców mogą sprawić, że swoje działki utraci aż 18.000 stołecznych działkowców i ich rodzin" - pisze w liście do Prezydent Warszawy, Pani Premier i Marszałka Senatu Paweł Wełnic z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie.

czytaj więcej

Projekt „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury - 04.02.2015

W Sejmie RP w dniu 4 lutego 2015 roku odbyło się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Do projektu ustawy została zgłoszona jedna poprawka przez posła Zbyszka Zaborowskiego (SLD), który wnioskuje o zalegalizowanie wszystkich altan wybudowanych przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy, bez względu na ich parametry. Z tego powodu Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. 

czytaj więcej

Władze Starachowic inwestują w ogrody działkowe - 04.02.2015

Colour PencilsDziałkowcy ze Starachowic mają powody do radości. Już niedługo będą mieć prąd na swoich działkach. 30 stycznia br. Rada Miasta przyjęła budżet na 2015 rok i uwzględniła w planowanych wydatkach inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Urzędnicy przeznaczyli 2.500 zł na wykonanie przyłącza energetycznego dla dwóch terenów ROD „Skałka” przy ul. Iglastej i ul. Skalistej w Starachowicach, które użytkuje blisko 100 działkowców.

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Nieudany demontaż PZD - 04.02.2015

"Polski Związek Działkowców to organizacja, która od lat wzbudza duże zainteresowanie. Ostatnio, gdy nasiliły się ataki na ustawę o ROD, a Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pewne zapisy poprzedniej ustawy mogą świadczyć o monopolu PZD w zarządzaniu ogrodami i nakazał poprawienie lub uchwalenie nowej ustawy, wielu zacierało ręce. Na łamach kilku tytułów prasowych zapowiadano koniec ery PZD i wyzwolenie działkowców, jakby co najmniej byli ciemiężeni. Na siłę próbowano szukać w PZD afer, krytykowano każdy aspekt jego działalności i przeinaczano fakty. Związek, który od lat żelazną ręką broni dostępu do ogrodów, przeciwstawiając się bezprawnej likwidacji i rozprzedaży cennych terenów ogrodów działkowych, jest dla wielu solą w oku. Ale nie dla samych działkowców" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

Informacja z narad szkoleniowych Prezesów ROD, Skarbników i Księgowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego - 04.02.2015

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zebrani Prezesi świętokrzyskich ogrodów działkowych, Skarbnicy i Księgowi w dniach 27 oraz 30 stycznia br., po serdecznym powitaniu przez Prezesa Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pana Edwarda Galusa, zostali poinformowani o aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD. 

czytaj więcej

ROD ze Starego Sącza nawiązał współpracę z ogrodem ze Słowacji - 04.02.2015

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Poprad' w Starym Sączy informuje, że w dniu 31.01.2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ogrodami: ROD 'Poprad' w Starym Sączy a ZO SZZ 'Siroke' na Słowacji.

czytaj więcej

List OZ Śląkiego do red. Wielgo w sprawie jego artykułów obrażających działkowców - 04.02.2015

Newspaper With Cuppacino 1"OZ Śląski ponownie zmuszony jest sprostować Pana niepełne oraz nieprawdziwe informacje zawarte w artykułach. Znów posługuje się Pan zarzutami, które są co prawda chwytliwe medialnie, ale nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. OZ Ślaski chciałby się kiedyś doczekać rzetelnego artykułu Pana autorstwa o działkowcach. O tym jak naprawdę funkcjonują ogrody działkowe, dlaczego ogromna większość wybrała PZD do prowadzenia swoich ROD. Mamy nadzieję, ze to w końcu nastąpi, aczkolwiek ta nadzieja z każdym Pana artykułem jest coraz mniejsza" - pisze OZ Śląski.

czytaj więcej

OZ Sudecki przeciwko artykułowi "Marek Wielgo odpowiada na zarzuty PZD" - 04.02.2015

Roll"Można się zgodzić jedynie, że nie jest to Pana osobisty cel, a jedynie zlecone zadanie, które wykonuje Pan za pomocą manipulacji świadomością działkowców, aby przekonać ich do zachowań oczekiwanych przez elity rządzące zwiedzone wynikiem zebrań ustawowych wszystkich działkowców. Nie zaprzeczy Pan bowiem, że władza liczyła na to, że zebrania ta doprowadzą do demontażu PZD. Bez wątpienia jest Pan posłuszny swoim mocodawcom, co wprost wynika z treści Pana artykułów i włączonych do ostatniego z nich kopii listów rzekomo pokrzywdzonych przez PZD działkowców. Taki sposób przekazywania informacji może mieć tylko jeden cel - skłonienie działkowców, którzy pozostali w PZD do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem" - pisze OZ Sudecki.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski w sprawie kolejnych ataków red. Wielgo na działkowców - 04.02.2015

"Redaktor Wielgo, podając się za zapalczywego obrońcę i orędownika działkowców, za wszelką cenę stara się dowieść swoich racji. Nie mając w zanadrzu logicznych argumentów - sięga po spektakularne i sensacyjne przypadki nieprawidłowości, aby celnie ugodzić w wizerunek PZD. Jego retoryka polega wyłącznie na obrażaniu, szarganiu dobrego imienia i ciągłym powtarzaniu utartych haseł i chwytliwych, acz odosobnionych, przykładów, co dobitnie poświadczył w odpowiedzi z 31.01.2015 roku na konstruktywną krytykę udzieloną mu przez działkowców i ich prośbę o przeprosiny" - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika OZ Świętokrzyski.

czytaj więcej

Apel do Prezydent Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców - 04.02.2015

"Jesteśmy przekonani, że zrzeszenie Dekretowiec nie docenia włożonej pracy działkowców. Dekretowcy widzą tylko swój zabrany majątek. Uważamy, że projekt likwidacji skutków dekretu Bieruta jest niezgodny z Konstytucją i ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Apelujemy do Pani Prezydent Miasta Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców i wypracowanie ustawowych rozwiązań zadowalających Dekretowców i działkowców" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD '1 maja - wolność' w Częstochowie.

czytaj więcej

Działkowiec komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 04.02.2015

Pens"Wysoka świadomość naszych działkowców, a nie jak Pan Wielgo sugeruje niedojrzałość, spowodowała, że prawie wszystkie ogrody pozostają w PZD. Zawsze należy wybrać najlepsze rozwiązanie. Mam wrażenie, ze Pan Redaktor Wielgo pisał na zamówienie jakiegoś niezarejestrowanego przez KRS stowarzyszenia, które popełniło zbyt wiele błędów formalnych, żeby zaistnieć. Czy więc warto przechodzić do stowarzyszenia, które nawet nie potrafi się zarejestrować? - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika Mirosław Waszkiewicz z ROD im. Waltera w Rzeszowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły nie zgadzają się z zarzutami wobec statutu PZD - 04.02.2015

Luxury Pen"Nie rozumiemy dlaczego organ wniósł wobec statutu PZD takie same zastrzeżenia jak w 2006 roku, gdy rejestrowaliśmy statut zgodnie z ustawa o ROD z 2005 roku. Wówczas Sąd Rejestrowy nie uznał ich za niezgodne z prawem i zarejestrował statut. My działkowcy te zarzuty z 2006 roku znamy i pamiętamy jak było. Oczekiwaliśmy więc innej decyzji. Tą jesteśmy oburzeni. Uznajemy to postanowienie jako działanie w calu utrudnienia nam działkowcom i działaczom pracy w ogrodzie zgodnie z prawem" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Pile.

czytaj więcej

"Pani działania odbieram jako atak na PZD" - 04.02.2015

Working With Computer"Podważa Pani wybór delegatów na Zjazd, a ten wybór był dokonany według klucza zgodnego z przepisami. Więc albo Pani nie zna się na przepisach, albo referent wydający opinię opartą na Pani argumentach. Stawiam na to, ze obydwoje posuneliście się za daleko w ocenie Zjazdu. KRS nie zarejestrował naszego statutu, ale my nadal działamy. Obronimy po raz kolejny nasz Związek i ogrody. Bo chroni nas wszystkich ustawa o ogrodach działkowych, zapomniała Pani o tym?" - pyta Prezydent Warszawy Danuta Szczych z ROD im. Henryka Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach - 03.02.2015

W dniu 30 stycznia 2015r odbyło się XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski. Tematami posiedzenia były następujące  zagadnienia:aktualne sprawy Związku i podejmowane działania, zebrania ustawowe wszystkich działkowców, zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, sprawy organizacyjne OZ Śl. i Delegatur oraz inne zagadnienia wynikające z dyskusji.

czytaj więcej

Działkowcy z ROD „Energetyk 1” w Poznaniu walczą o swój ogród - 03.02.2015

Ink Pen

ROD „Energetyk 1” na wyspie Ostrów Tumski w Poznaniu to kolejny ogród zagrożony likwidacją. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno – usługową. Działkowcy ROD „Energetyk 1” swoje uwagi do studium zgłosili już w sierpniu ubiegłego roku. Zostały one jednak odrzucone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Urzędnicy powołali się na zapis w dokumentach planistycznych, w których ten teren był przeznaczony pod zabudowę już od 1994 roku. Działkowcy podejmują jednak dalsze starania o ocalenie swojego ogrodu.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski odpowiada na artykuł redaktora Marka Wielgo - 03.02.2015

Tea Cup"Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zwraca się do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej o zamieszczenie odpowiedniego sprostowania i przeprosin na łamach wydawnictwa, gdyż artykuł ten godzi w uczucia bardzo wielu osób, o czym sygnały docierają do nas już od momentu ukazania się przedmiotowego wydania Gazety. Mamy tez ogromną nadzieję, że podobna sytuacja nigdy nie będzie mieć już miejsca. Kolejne bowiem tego typu publikacje, bezpośrednio szargające dobre imię milionowej organizacji oraz jej aktywnych członków – będą stanowiły podstawę do wystąpienia na drogę sądową z powództwem o zniesławienie".

czytaj więcej

OZ Mazowiecki w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 03.02.2015

Pencils"Trudno oprzeć się wrażeniu, ze odmowa rejestracji statutu PZD nie jest niestety przejawem dbałości sądu o budowanie państwa prawa, dbającego o obywateli, a tylko kolejna próbą pognębienia miliona działkowców, nie tylko przez podmioty, które ostrzą sobie zęby na grunty zajmowane przez ogrody, ale też przez władze, które powinny kierować się dobrem obywateli. Możemy zapewnić, ze działkowcy gotowi są walczyć o swoje prawa wszystkimi legalnymi sposobami, także manifestując swoje zdanie na ulicach stolicy. Mamy nadzieję, iż nie będziemy zmuszeni sięgać po środki ostateczne, zaś ponowne pochylenie się nad uchwalonym statutem PZD pozwoli wyjaśnić wszystkie wątpliwości" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ Mazowiecki.

czytaj więcej

"Apelujemy o niekwestionowanie uprawnień Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do uchwalenia statutu PZD!" - 03.02.2015

Paper Work"Dlaczego podważana jest legalność wyboru delegatów? Przecież wszystkie zasady funkcjonowania stowarzyszeń ogrodowych reguluje wspomniana ustawa o ROD. Niestety referendarz sądowy, który zajmował się sprawą wziął pod uwagę tylko ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Pominął szczegółowe zapisy odnoszące się do stowarzyszeń ogrodowych zawarte w ustawie o ROD. Popieramy działania podejmowane przez Krajową Radę PZD dotyczące skierowania skargi na postanowienie referendarza sądowego" - piszą działkowcy z ROD 'Za Gajem' w Wójtowie.

czytaj więcej

Działkowcy Powiatu Kościańskiego nie zgadzają na likwkidację ogrodów w stolicy - 03.02.2015

People At Work"Sądzimy, iż zdecydowana większość Polaków uznaje własność za rzecz świętą. Jednakże w tym przypadku apelujemy do Pani Prezydent, aby w sprawie likwidacji warszawskich ogrodów działkowych i pozbawienia działek paru tysięcy mieszkańców Warszawy poczekać na rozstrzygnięcia ustawowe w tej materii dotyczące roszczeń. Dopiero wtedy będzie można poznać rzeczywistych właścicieli gruntów, którzy być może uznają ogromny wkład pracy i nakładów obecnych użytkowników na rzecz zagospodarowania terenów zielonych w Warszawie" - piszą w liście do Prezydent Warszawy przedstawiciele działkowców z 13 ogrodów Powiatu Kościańskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio