Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Prezydium OZ Podkarpackiego do Marszałka Województwa Podkarpackiego o współpracę w zakresie pozyskiwania funduszy UE dla ROD - 02.10.2015Rzeszów, 29 września 2015 r.
 

Pan
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
 

Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD występując w imieniu podkarpackich rodzinnych ogrodów działkowych zwraca się z apelem o nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla ogrodów działkowych. 
 
Rodzinne ogrody działkowe pełnią ważne funkcje społeczne poprzez przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, podnoszenie standardów ekologicznych oraz kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, które przyczyniają się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczności,  a w szczególności młodych małżeństw, emerytów, rencistów, a także najuboższych, których nie stać na drogie wakacje za granicą czy w kraju. Mają także duży wpływ na poprawę warunków socjalnych społeczności lokalnych, z tego też względu zasługują na pomoc ze środków unijnych.
 
Wsparcie finansowe z programów unijnych wpłynie na rozwój ogrodów w kierunku zachowania standardów europejskich, zastosowania nowoczesnych  i oryginalnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji infrastruktury ogrodowej. Jednakże do tego potrzebne są odpowiednie środki, których często rodzinnym ogrodom działkowym brakuje. Dlatego też bez wsparcia unijnego ogrody działkowe nie będą mogły rozwijać się w odpowiednim tempie. 
 
Prezydium OZP uważa, że należy wspierać działania ogrodów działkowych, które przystąpią do realizacji projektów ze środków unijnych w latach 2014-2020. Ponieważ jest to ostatnia transza pomocowa dla Polski, dlatego też trzeba ją dobrze wykorzystać, także przez ogrody działkowe. Największe szanse na uzyskanie dotacji mają działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego, przywracania społeczności i przyrodzie terenów poprzemysłowych, rozwoju infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Ważne jest również uzyskanie dofinansowania na aktywizację i różnego rodzaju szkolenia dla osób starszych oraz na tworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów. Dla ogrodów szczególnie istotne jest dofinansowanie w zakresie rozwoju terenów wspólnych poprzez modernizację alejek, budowę urządzeń małej architektury, oświetlenia, placów zabaw lub zewnętrznych siłowni.
 
Prezydium OZP zwraca się z prośbą do Pana Marszałka o aktywne wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych w trakcie przeprowadzenia całego procesu pozyskiwania i realizacji projektów unijnych. Szczególnie pomocne byłoby włączenie się pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspomogą działania władz ogrodów w tym zakresie. Uważamy, że przy wsparciu Pana Marszałka podkarpackie rodzinne ogrody działkowe osiągną wysoki poziom estetyczny, funkcjonalny, ekologiczny oraz wizerunkowy.
 
Z poważaniem
Prezydium OZP PZD


 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.