Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza - 05.11.2020

W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Nowy Sad" w Stargardzie z dnia 03.11.2020r. - 05.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy „O inwestycjach w zakresie przeciw- działania skutkom suszy” stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie zabezpieczył praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie         z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 550- lecia m. Chodzieży w Chodzieży - 05.11.2020

Nasze uwagi i postulaty do projektu Ustawy do Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazała Krajowa Rada Poslkiego Związku Działkowców. Popieramy wszystkie postulaty ze stanowiska i je akceptujemy oraz prosimy o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad Ustawą.

czytaj więcej

Stanowisko Leszka Konefała Krajowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy, to poważna liczebnie grupa polskiego społeczeństwa, która jak chyba żadna inna zna problematykę ochrony środowiska w tym pogłębiającej się z roku na rok suszy "od podszewki". Wysychające studnie na wskutek wciąż obniżającego się poziomu wód podskórnych jak i głębinowych, to codzienność trosk wielu ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Apel Karoliny Ciechomskiej – Okręgowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Obecna forma projektu omawianej ustawy rażąco zagraża przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także nasuwa wiele wątpliwości, co do sprawiedliwości ustawodawców wobec wszystkich działkowców. 

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. Zielony Zakątek w Chodzieży z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy i członkowie samorządu ROD popieramy tą ustawę, gdyż należy przeciwdziałać skutkom suszy. Klimat się zmienia, wody brakuje a bez wody nasze warzywa, drzewa owocowe oraz piękne kwiaty nie będą rosły na naszych działkach i nas działkowców nie będą cieszyć.

czytaj więcej

STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu idąc w ślad za priorytetowymi działaniami ze strony Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, a także Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu pragnie przestawić swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Powiatu Gryfickiego z 3.11.2020 w sprawie projektu ustawy o inwestycjach z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Kolegium Prezesów działające w powiecie gryfickim woj. Zachodniopomorskie - reprezentuje 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z niepokojem obserwuje trwające prace w Ministerstwie nad Ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy W specustawie zaproponowane rozwiązania prawne nie uwzględniają praw działkowców jak i PZD oraz pomijają zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Interpelacja Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrcha skierowana do Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Szanowny Panie Premierze, przedstawiciele toruńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy ich krytycznej oceny projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Przede wszystkim pragnę poprzeć i wzmocnić stanowisko Działkowców w przedmiocie zgłaszanych uwag. Mają one bowiem na celu zabezpieczenie ich praw. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Malwa” w Pile w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malwa” w Pile w imieniu 236 rodzin posiadających działki w naszym ogrodzie, informuje Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, że zapoznaliśmy się z projektem Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania rządu mające na celu zapobieganiu skutkom suszy, ale chcemy aby prawa działkowców i ogrodów działkowych były właściwie zabezpieczone w projektowanej ustawie. A tak nie jest.

czytaj więcej

Zabrze uczestniczy w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” - 04.11.2020

Zabrzańskie działki uczestniczyły w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” w okresie od sierpnia do 15.09.2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadził konkurs tematyczny, adresowany do właścicieli działek i przydomowych ogródków, na najlepszy teren małej zieleni w województwie śląskim, prowadzony przy zastosowaniu efektywnych metod oszczędzania wody. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dokumentacji zdjęciowej działki (3 zdjęcia) wraz z krótkim opisem stosowanych metod oszczędzania wody.

czytaj więcej

Rozmowy o przyszłości i bezpieczeństwie istnienia grudziądzkich ROD - 04.11.2020

W dniu 02 listopada 2020 roku na zaproszenie Wiceprzewodniczącego rady Miasta Grudziądza – p. Pawła Napolskiego doszło do spotkania z Prezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotrem Gadzikowskim. Tematem rozmów podczas spotkania było przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXI/262/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. 

czytaj więcej

Apel Bogumiły Biernackiej z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Z uwagi na kompletny brak zabezpieczenia praw działkowców w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jako Okręgowy Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej pragnę wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z projektem ustawy dostrzegam szereg zaniechań i zagrożeń, głównie w sferze zabezpieczenia praw działkowców oraz PZD. Zapisy w projekcie w obecnym formacie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości ogrodów działkowych.

czytaj więcej

List otwarty Hanny Wicikowskiej z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Energetyk" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców chciałabym zaapelować, aby w pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą kierowano się obiektywizmem, mając na uwadze też dobro działkowców. Trudno się zgodzić z tym, że woda do podlewania upraw dla rolników i działkowców będzie na innych warunkach, co moim zdaniem jest krzywdzące działkowców i niesprawiedliwe. Po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wskazać należy, że ustawa zawiera kilka krzywdzących działkowców uregulowań

czytaj więcej

Stanowisko Zofii Radtke - Instruktora SSI ROD "Mikołaja z Ryńska" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jako długoletni działkowiec dostrzegam szereg zaniechań głownie w sferze zabezpieczenia praw działkowców oraz największego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Zapisy w projekcie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Wiersz Antoniego Gieczewskiego "Jesień na działce" - 03.11.2020

Antoni Gieczewski "Jesień na działce" W porze jesieni Działka w żółto-zieleni Jesień liśćmi sypie Powodując smutek jak na stypie Nostalgia nastrojem w duszy Resztki letniej radości głuszy

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Omawiany projekt rażąco godzi w prawa działkowców przyznane na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt jest również niezgodny z innymi, od dawna obowiązującymi ustawami powodując sprzeczność pomiędzy podyktowanymi zapisami prawa.

czytaj więcej

Apel działkowca ROD „Elana” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, a także do działkowców o podjęcie natychmiastowych działań ku zapewnieniu dalszego istnienia ROD - 03.11.2020

Za każdym razem czytam dziesiątki stanowisk napływających z całego Okręgu, które ukazują się na stronie internetowej. Zawsze są w punkt. Zawsze są w czas. I co najważniejsze- zawsze przynoszą pozytywny skutek. Tym razem i ja postanowiłem przedstawić na łamach strony internetowej swój apel i o to samo zwracam się do pozostałych działkowców.

czytaj więcej

Apel Pana Zenona Modrzejewskiego - byłego działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Wiele lat temu z ogromnym bólem musiałem pożegnać się ze swoją działką, gdyż cały ogród został zlikwidowany wskutek decyzji o planowanej inwestycji na cel publiczny, dlatego też wiem z autopsji, co dla działkowców oznacza utrata działki- jedynego własnego poletka wśród miejskiego zgiełku.

czytaj więcej

Stanowisko zarządu ROD "Ustronie" w Pieńkach Królewskich w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Dostrzegamy konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych odnośnie przeciwdziałaniam suszy, jednak nie może odbywać się kosztem pogwałcenia praw przysługujących działkowcom na mocy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio