Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Środki finansowe dla działkowców miasta Złotowa z Okręgu Pilskiego - 05.05.2023

W marcu 2023 roku Rada Miejska w Złotowie przyjęła uchwałę w sprawie  określenia  trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej  z budżetu Gminy Miasto Złotów na zadania  służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie Jakub Pieniążkowski  wystąpił na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2023 roku z wnioskiem o przyznanie  dotacji  w wysokości 100.000,- złotych  dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów  infrastruktury. Radni Rady Miejskiej  podjęli  uchwałę o przyznaniu  wnioskowanej kwoty. W imieniu działkowców Przewodniczący RM podziękował Radnym za podjęcie uchwały. W granicach administracyjnych miasta  Złotowa funkcjonują 4 rodzinne ogrody działkowe, w których działki posiada 635 rodzin. Kolegium Prezesów na swoim posiedzeniu dokonało  podziału przyznanej dotacji, dla każdego ogrodu po 25.000,- złotych. Zarządy ROD złoży już wnioski do Burmistrza z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań. ROD „Polna” na wymianę ogrodzenia, ROD „Wielatowo” na budowę monitoringu na terenach wspólnych oraz wymianę ogrodzenia, ROD „Wodociągi” na modernizacje sieci wodnej oraz ROD „Rodło”  na wymianę sieci elektrycznej.

M.F.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.