Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja Delegatów w ROD "Skarbówka" w Szczecinie - 09.05.2023

Zgodnie z procedurą statutową w dniu 29 kwietnia br. Odbyła się konferencja sprawozdawcza w ROD Skarbówka. W ogrodzie jest to swoiste święto, gdzie następuje podsumowania dorobku roku 2022, przyjęcia sprawozdań organów statutowych, dyskusja gospodarska o sprawach społeczności ogrodowej, przyjęcia planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 rok a także uchwał o opłatach ogrodowych, pozwalających na funkcjonowanie ogrodu.

Konferencja sprawozdawcza odbyła się zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, wydawanymi rokrocznie, by ułatwić zarządom ROD przeprowadzenie procedur zgodnie z prawem związkowym. Materiały sprawozdawcze i planistyczne przygotowane i przedstawione zostały delegatom w sposób jasny i nie było zastrzeżeń by ich nie akceptować.

W ten oto sposób zamknięty został rok sprawozdawczy.

Ale konferencja to także dobry moment by podziękować komu trzeba za pracę na rzecz społeczności działkowej.

W zarządzie ROD  Skarbówka jest Pani Salomea Sus Witkowska, która nieprzerwanie od 1972 roku pełni społecznie funkcję członka zarządu.

Jest to przypadek rzadko spotykany a jednocześnie godny podkreślenia z uwagi na Jej zaangażowanie, poświęcenie się pracy na rzecz ogółu i stanowiący wzór działacza społecznego dla rozwoju ROD.

Zasług przez te 50 lat uzbierało się nie mało.

Była więc doskonała okazja do podziękowania przy tak znamiennym audytorium i w tak doniosłej chwili, dla zasłużonej bohaterki pracy pokojowej dla ogrodu o bogatym dorobku .

Podziękowanie od Zarządu Okręgu oraz pamiątkową monetę w blistrze „Zasłużonemu dla ROD Pomorza Zachodniego”, przekazał Prezes Okręgu PZD w Szczecinie. 

Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki uhonorował Jubilatkę medalem 40 lecia PZD „BENE MERITUS" za jej długoletnią pracę społeczną. 

Zarząd ROD wraz z bukietem kwiatów i upominkiem złożył oprawione podziękowanie w imieniu całego ogrodu za tak niespotykaną ofiarność i oddanie sprawom swojego ogrodu działkowego.

Jubilatka, osoba skromna, nieco zaskoczona, podziękowała za te zaszczyty. Uczestnicy, delegaci nagrodzili ją rzęsistymi brawami. 

Piękny akcent poprzedzający obrady konferencji, niech będzie przykładem godnym naśladowania ludzi ,których dzisiaj w tym nieco odmienionym świecie, trudno znaleźć do  pracy społecznej, ludzi idei, kochających rodzinne ogrody działkowe, ofiarnych, bezinteresownych, dzięki którym te nasze ogrody trwają, rozwijają się i mają jasną przyszłość.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.