Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dziennik Trybuna : KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ... I NIE ŚMIECĘ - 06.05.2015

Sezon na wypoczynek na daczach i w ogrodach działkowych można uznać za otwarty. W związku z tym w rejonach turystycznie atrakcyjnych pojawiły się tłumy urlopowiczów. Niestety nie wszyscy z nich zostawiają po sobie porządek - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

List OZ we Wrocławiu do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - 06.05.2015

Od samego początku obowiązywania ustawy o ROD z 2013 r. mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych. Ponadto podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu utrudnianie PZD realizowania strategicznych działań ustawowych i statutowych. Mamy wrażenie, że prowadzona ze związkiem walka przeniosła się z płaszczyzny politycznej na płaszczyznę urzędniczą i że ma na celu utrudnianie działalności Związku, w tym także Rodzinnych Ogrodów Działkowych, i że jej głównym celem jest niedopuszczenie do pełnej realizacji ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. Dlatego też zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się omawianą sprawą oraz o wsparcie polskich działkowców w tej jakże trudnej sytuacji - piszą w listach do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza i Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego członkowie OZ we Wrocławiu.

czytaj więcej

Były ugory - są ogrody działkowe ! - 06.05.2015

Na gdańskich Stogach, w miejscu dawnego nieużytku o powierzchni ok. 3 ha, powstały nowe ogrody działkowe. Gospodarzem tego miejsca będzie Polski Związek Działkowców w Gdańsku.


czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego z Posłem Ireneuszem Rasiem - 06.05.2015

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego w dniu 4 maja 2015 r. spotkali się z Posłem na Sejm RP Platformy Obywatelskiej Ireneuszem Rasiem. W trakcie rzeczowych rozmów w sprawie rejestracji Statutu PZD w sądzie rejestrowym i trudnościach na jakie napotyka Związek ze strony organu nadzoru tj. Prezydenta m. st. Warszawy, przekazano Panu Posłowi obawy działkowców związane z możliwą dezorganizacją życia działkowego, wywołane pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi doniesieniami. Nakładanie na Związek przez organ nadzoru środków nadzorczych, przymuszających do uchylania uchwał, powoduje chaos i niepokój, a także podejrzenie o dążenie do likwidacji PZD i ROD. Poseł zdeklarował, że zwróci się do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz–Waltz z pismem w naszej sprawie.

czytaj więcej

Spotkanie poznańskich działkowców z Posłem Maciejem Banaszkiem (SLD) - 06.05.2015

Trwają spotkania działkowców z parlamentarzystami. Zdzisław Śliwa i Sylwester Chęciński odwiedzili w poniedziałek 4 maja br.  posła SLD Macieja Banaszaka. Pretekstem do spotkania były zawirowania w sprawie statutu PZD wywołane inicjatywą Prezydent m.st. Warszawy, która wykonując uprawnienia organu nadzorczego postawiła się ponad organy sądownicze i nie czekając na prawomocne orzeczenie sądu rejestrowego już orzekła o nieważności statutu PZD, uchwalonego 23.10.2014r.  oraz zażądała uchylenia podjętych na podstawie tego  statutu uchwał KR PZD.

czytaj więcej

Poseł Izabela Mrzygłodzka obiecała zająć się sprawą działań organu nadzorczego nad PZD - 06.05.2015

Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO) złożyła taką deklarację podczas spotkania z przedstawicielami działkowców zrzeszonych w Sudeckim Okręgu PZD. Działkowców reprezentowała grupa działaczy z Prezesem OZ Sudeckiego Wincentym Kulikiem na czele. Tematem spotkania było przedstawienie Pani Poseł aktualnej sytuacji prawnej Związku wynikającej z decyzji nadzorczej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zastosowaniu środków nadzorczych wobec naszego stowarzyszenia. Dostrzegając potrzebę podjęcia pilnych działań zmierzających do obrony PZD, Pani Poseł zobowiązała się do przedstawienia problemu na najbliższym posiedzeniu prezydium klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej oraz poinformowania Zarządu naszego Okręgu o podjętych w tym gremium ustaleniach.

czytaj więcej

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na interpelację Posła Kazimierza Ziobro w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej - 06.05.2015

Pismo Posła Kazimierza Ziobro skierowane do Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego dotyczące odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na złożoną w Sejmie interpelację w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

czytaj więcej

Działkowcy z ROD Piast w Szczecinie dziękują Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu - 06.05.2015

"Bezgraniczne Pana oddanie idei rodzinnych ogrodów działkowych oraz wytrwałość i precyzyjnie opracowana strategia kierowania Krajową Radą PZD skutkuje tym iż po 30 latach istnienia PZD możemy nadal się cieszyć wielopokoleniową pracą na naszych ogrodach" - piszą działkowcy z ROD "Piast" w Szczecinie.

czytaj więcej

Ogród działkowy "Narcyz" w Kielcach solidaryzuje się z działkowcami z Warszawy - 06.05.2015

"Działki to oaza zieleni i nie należy ich likwidować. Wobec tego, że w naszym ogrodzie "Narcyz" też są zakusy odebrania nam działek, rozumiemy zatem obawy warszawskich dzialkowców i w pełni się z nimi solidaryzujemy" - pisze Zarząd ROD "Narcyz' w Kilecach.

czytaj więcej

"Nowy statut w pełni spełnia wymagania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jest także aktem regulującym działanie ogrodów działkowych na miarę XXI wieku" - 06.05.2015

"Jako działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców pragnę wystosować do Pani apel, by podjęła Pani kroki zmierzające do przekonania Pani Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz -Waltz, do wycofania swojego stanowiska w sprawie nowego statutu PZD" - pisze w swoim liście do Premier RP Ewy Kopacz Józef Strzałkowski z Chełmży.

czytaj więcej

Stanowisko ROD im. Bolesława Chrobrego" w Szczecinie w sprawie Statutu PZD - 06.05.2015

"Apelujemy do Prezydenta Warszawy o szukanie takich rozwiązań które pomagają, a nie przeszkadzają w funkcjownowaniu ROD" - pisze w swoim stanowisku Rodzinny Ogród Działkowy im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie.

czytaj więcej

Wrocław chce zabetonować ogrody - 05.05.2015

Kilka dni temu pisaliśmy, że władze Wrocławia zamierzają wyrzucić działkowców z terenów zarezerwowanych niegdyś pod budowę autostrady, a niewykorzystanych na ten cel. Choć miasto nie ma prawa do tych gruntów, ma już pomysł, by postawić na nich biurowce.  Walkę wrocławskiego magistratu o tereny wszystkich ogrodów w tym mieście opisują ostatnio lokalne media.

czytaj więcej

XVIII posiedzenie PZD OZ Śląskiego w Katowicach - 05.05.2015

W dniu 30.04.2015r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, które otworzył Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Józef Noski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD- Kierownik Wydziału Prezydialnego Pan Marek Pytka.

czytaj więcej

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze - 05.05.2015

W dniu 04.05.2015r obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. Zebranie prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński. W obradach uczestniczyli posłowie RP- Pan Bogusław Wontor (SLD) i pan Jerzy Materna (PiS). Obecni byli  pan Jan Gwóźdź członek Krajowej Rady PZD i pani Alina Nocuń- przewodnicząca okręgowej komisji rewizyjnej.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Zielonej Górze do Prezydenta m.st. Warszawy - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, działając w imieniu 30 tysięcy działkowców okręgu zielonogórskiego PZD, niniejszym listem wyraża swoje zaniepokojenie działaniami urzędu stołecznego odnoszącymi się do stowarzyszenia PZD. W naszym przekonaniu urząd, którym Pani Prezydent kieruje, nadużywa swoich uprawnień jako organu nadzorującego" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st Warszawy Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Zielonej Górze do Premier RP Ewy Kopacz - 05.05.2015

"Kierujemy do Pani Premier niniejszy list w imieniu ponad trzydzestu tysięcy działkowców zielonogórskiego okręgu PZD i jest on wyrazem determinacji wobec działań Prezydenta m.st. Warszawy i podległych Prezydentowi urzędników, którzy naszym zdaniem, podejmując budzące wątpliwości działania wobec stowarzyszenia PZD, naduzywają uprawnień organu nadzorczego" - piszą w swoim stanowisku do Premiera RP członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników obrad OZ PZD w Zielonej Górze w sprawie senackiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wyraża poparcie dla inicjatywy Senatu RP w sprawie przyjętego projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Uważamy, iż zasady, na których dziś zadośćuczyniane są roszczenia byłych właścicieli gruntów mają charakter rabunkowy i stwarzają pole do wielu nadużyć" - piszą w swoim stanowisku do Marszałka Senatu RP i Marszałka Sejmu RP uczestnicy obrad Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Pile w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 05.05.2015

"Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile reprezentujący 16 tysięcy członków Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców po zapoznaniu się z kolejnym pismem organu nadzoru w sprawie rejestracji Statutu Związku informują Panią Prezydent, że działkowcy oraz samorządy Rodzinnych Ogrodów naszego okręgu bardzo źle odbierają działania tego organu w tej sprawie" - piszą do Prezydenta m.st.Warszawy Członkowie Prezydium OZ PZD w Pile.

czytaj więcej

"Stanowisko OZ w Kaliszu w sprawie działań organu nadzorczego dotyczące odmowy rejestracji Statutu PZD. - 05.05.2015

"Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo-wschodniej zwraca się do Pani Premier ze skargą i wyraża swój sprzeciw na działania organu nadzorującego Polski Związek Działkowców dotyczące rejestracji Statutu PZD" - pisze w swoim stanowisku do Premiera RP Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu.

czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich z działkowcami - 05.05.2015

30 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD z Wicemarszałkiem Sejmu RP – p. Jerzym Wenderlichem. Ze strony Polskiego Związku Działkowców w spotkaniu udział brali Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, Sekretarz OZ PZD – p. Leszek Konefał oraz Członek Prezydium OZ PZD – Mirosław Piechocki.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio