Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Życzenia ROD "Wspólnota" w Warszawie z okazji 35-lecia PZD - 19.05.2016


Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskiego Związku Działkowców


Usamodzielnienie się ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce w 1981 roku datuje się jako powstanie Polskiego Związku Działkowców, samorządnej organizacji kierującej ruchem ogrodnictwa działkowego w Polsce. Powstanie Polskiego Zawiązku Działkowców przyczyniło się do znacznego rozwoju ogrodnictwa działkowego, powstawały nowe ogrody jak grzyby po deszczu.

W tym szczególnym czasie proszę przyjąć słowa uznania za upór i wytrwanie w działaniu przyczyniającym się do zachowania ogrodów działkowych w Polsce i uchwaleniu w 2013 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W okresie 35 lat istnienia PZD było dużo radości, były też i chwile zwątpienia, ale dzięki uporowi i przemyślanym działaniom Pana, Panie Prezesie, udało się zachować ogrody działkowe i prawa przysługujące działkowcom. Jubileuszowy rok 2016 na pewno przyniesie działaczom Polskiego Związku Działkowców wiele zadowolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i poszczególnych działkowców. Życzymy Panu, Panie Prezesie, dużo zdrowia i uporu w dalszych działaniach na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

W imieniu Zarządu ROD „Wspólnota" w Warszawie i działkowców

Prezes Stanisław Ćwiek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio