Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 29.01.2020

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu wypełniając społecznie swój mandat powierzony przez działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku Ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wyrażają absolutne poparcie dla działań i stanowiska Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie koncepcji zmian w zacytowanej powyżej ustawie.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądz Południe - 29.01.2020

Działając w imię dobra działkowców użytkujących działki zgodnie z obowiązującą ustawą przyjętą przez Parlament 13 grudnia 2013 roku, zwracamy się do Senatorów, aby w trakcie dalszych prac legislacyjnych, przychylili się do postulatów zgłaszanych przez Polski Związek   Działkowców oraz zwykłych działkowców.

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegiów Prezesów w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane legalizującej samowole budowlane - 29.01.2020

W dniu 27 stycznia 2019 r. Prezes Okręgu Pomorskiego zwołał pilnie posiedzenie Przedstawicieli Kolegiów Prezesów, którego głównym tematem była uchwalona w dniu 23 stycznia 2020 r. zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.Prezes Okręgu Józef Matwies wprowadził wszystkich obecnych w temat posiedzenia oraz zaapelował o podjęcie działań przez Pomorskie Kolegia Prezesów, zarządy ROD i działkowców zmierzających do wysyłania apeli i stanowisk do parlamentarzystów wywodzących się z Okręgu Pomorskiego.

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem w Okręgu Pomorskim - 29.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem. Głównym tematem spotkania były zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Franciszek Potulski członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

czytaj więcej

Natura leczy…rodzinne ogrody działkowe elementem zielonej infrastruktury - 29.01.2020

Ludzie są najszczęśliwsi, kiedy są opleceni siecią społeczności i przyjaźni, ich podstawowe potrzeby są zaspokojone, a umysły pobudzone i aktywne natomiast najmniej są szczęśliwi w pracy i gdy chorzy leżą w łóżku.Uczestnicy badań przywołani w książce „Natura Leczy” autorstwa Florence Williams są bardziej szczęśliwi na świeżym powietrzu, w naturalnych i obfitujących w zieleń okolicach niż w środowisku miejskim. Różnica w radości odczuwanej przez respondentów w warunkach miejskich i naturalnych była większa niż różnica między byciem samemu a z przyjaciółmi.

czytaj więcej

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa? - 29.01.2020

Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do* wzrostu kosztów* trudności we wdrażaniu segregacji* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych * różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do RODRodzinne ogrody działkowe są specyficznym podmiotem gromadzącym odpady, co wynika z wielkości, różnorodności oraz trudności w dopasowaniu się do obowiązujących przepisów.Wzrost ogólnych kosztów, jest wynikiem:* nałożenie na odbiorców dodatkowych wymagań w zakresie monitoringu, kaucji, rejestru, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost 10-krotnty

czytaj więcej

Realizujemy programy PZD - 29.01.2020

Z inicjatywy Okręgu PZD odbyło się w dniu 24.01 br., spotkanie przedstawicieli Okręgu z Urzędem Miasta w Szczecinie, które miało na celu przedstawienie problemów PZD na terenie miasta Szczecin. W naradzie wzięli udział Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa oraz Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Wydziału Inicjatyw Obywatelskich, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji.

czytaj więcej

List Zarządu ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji prawa budowlanego - 29.01.2020

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące, legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nie uczciwe. Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych. Czy parlamentarzyści powinni być zaczynem legalizacji łamania prawa? W czyim interesie jest wprowadzona abolicja budowlana?

czytaj więcej

Narada szkoleniowa w Płocku - 28.01.2020

25 stycznia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zarządów ROD z terenu działania płockiej delegatury. Spotkanie prowadził p. Marcin Werner – przewodniczący delegatury i członek ORM PZD, przy udziale p. Henryka Strausa – członka Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD  oraz p. Józefa Sielaczka – członka ORM PZD i okręgowej komisji inwestycyjnej.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.01.2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 28.01.2020

Dokonanie legalizacji obiektów wybudowanych samowolnie bez opłat legalizacyjnej, w tym również altan ponadnormatywnych bez zbadania zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania jest zjawiskiem niebezpiecznym dla istoty istnienia i  działalności ROD, gdyż może stać się dodatkową zachęta do zamieszkiwania na terenie ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 28.01.2020

Organy statutowe PZD respektując obowiązujące prawo, przeciwdziałały zjawisku samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, występowały zdecydowanie w postaci przeprowadzanych kontroli, podejmowania stanowisk w tej kwestii oraz zgłaszania przypadków naruszania prawa do organów nadzoru budowlanego.  

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Burmistrzem Miasta Oleśnicy 27.01.2020r. - 28.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020r. w Urzędzie Miasta Oleśnicy odbyło się spotkanie kolegium prezesów ROD. W spotkaniu wziął również udział sam burmistrz  Miasta Jan Bronś. Burmistrz przywitał  serdecznie przybyłych na spotkanie i podziękował im za przybycie i przypomniał, że w przeszłości takie spotkania były normą i warto by było do nich wrócić. Nadmienił również kwestię miejskich inwestycji, których realizacja wymagała ustępstw ze strony  ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 28.01.2020

W związku z przejętym przez sejmową Komisję Infrastruktury projektem nowelizacji ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 156), Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju niniejszym w imieniu ponad 40 tysięcy sudeckich działkowców wnosi o wyłączenie z w/w projektu propozycji legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

Dzięki Działkowcom - 28.01.2020

Jak podaje portal www.swidnica24.PL,na terenie Rodzinnych Ogrodów działkowych „Aronia” w Świdnicy odkryto pamiątkę z dziejów miasta a mianowicie chodzi tu o dwie kamienne głowy- maszkarony, które w odległych czasach zdobiły wieżę ratuszową.

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem PSL Krzysztofem Paszykiem w Pile. - 28.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie z Posłem Krzysztofem Paszykiem. Głównym tematem spotkania były zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych  innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli : Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski członek OZPZD oraz Ryszard Grzelak  członek Okręgowej Rady PZD w Pile.

czytaj więcej

Spotkanie szkoleniowe w Okręgowym Zarządzie PZD w Słupsku z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 27.01.2020

W dniu 24 stycznia 2020r. w Okręgowym Zarządzie PZD w Słupsku odbyło się szkolenie  dla Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowych  z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania okręgu. 

czytaj więcej

Dziki w ROD "Relax- Umultowo" w Poznaniu - 27.01.2020

Na terenie ogrodu zaczęły pojawiać się dziki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców i wyrządzają szkody materialne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  fakt  ten został zgłoszony do Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.  Dzięki współpracy z tymi jednostkami oraz z leśniczym postawiono na terenie ROD specjalną klatkę. 

czytaj więcej

Jak dbać o działkę w zimie? - 24.01.2020

Zimowe miesiące, to świetny czas na planowanie nowych nasadzeń na działce oraz wykonanie niektórych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Warto też stale kontrolować zimowe osłony, którymi zabezpieczamy wrażliwe na mróz rośliny oraz dbać, aby śnieg nie zniszczył roślin.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 22.01.2020

Uwaga: Nie przegapcie najnowszego, lutowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. aktualne porady i wiele wspaniałych inspiracji na zbliżający się sezon! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

czytaj więcej

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu PZD w Szczecinie - 22.01.2020

W dniu 13 stycznia 2020 roku w Szczecinie odbyła się trzecia z czteroczęściowego cyklu szkoleniowo – instruktażowego narada zorganizowana przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. W naradzie wzięli także udział członkowie OKR PZD Zastępcy Przewodniczącego Kazimiera Wadowska i Marcin Cis, Członkinie Teresa Lewandowska i Krystyna Soroczyńska, członek Krzysztof Kowalik oraz Księgowa OFK Pani Katarzyna Seweryn.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio