Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

100 tys. zł na Rodzinne Ogrody Działkowe - 01.02.2022

W czwartek podczas LIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy, częstochowscy radni przyjęli projekt uchwały dotyczący dofinansowania rodzinnych ogrodów działkowych. To kontynuacja programu.  Program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Częstochowy będzie kontynuowany w latach 2022-2024.

Każdego roku na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł.

Dotacja może zostać udzielona, jeśli rodzinny ogród działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy stan techniczny działki jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek.

Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego ogrodu działkowego, a Urząd Miasta – poza jego granicami. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. nakładów na inwestycję. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia w danym roku budżetowym.

 

źródło: cz.info.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.