Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „Kadzielnia” w Kielcach wdraża program walki z bezdomnością kotów - 03.02.2022

Problem bezdomności wśród kotów dotyka dużej części populacji tych pięknych zwierząt. Bardzo często koty bytują na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, szukając tam schronienia i pokarmu. Niestety, niekontrolowane rozmnażanie kotów prowadzi do wzrostu ich populacji, przyczyniając się do przysłowiowego zamknięcia koła i stałego zwiększania problemu bezdomności. Dlatego tak ważna jest tu edukacja społeczeństwa i podejmowanie konkretnych działań, mających na celu pomoc zwierzętom.

Gdy w ROD „Kadzielnia” w Kielcach ilość wolno żyjących kotów zaczęła systematycznie wzrastać, zarząd ROD postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc zwierzętom, opracowując oraz wdrażając program walki z bezdomnością kotów. Inicjatywa taka jest niezwykle cenna, warto i należy ją naśladować oraz propagować. Poniżej zamieszczamy opis działań i materiały opracowane przez zarząd ROD „Kadzielnia”, mające na celu edukację działkowców oraz pomoc kotom – również w znalezieniu dla nich kochających, stałych domów.

założenia systemowe do programu walki z bezdomnością ROD Kadzielnia

ogłoszenia dla działkowców

koty z ROD Kadzielnia gotowe do adopcji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.