Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wystąpienie Okręgowego Zarządu we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 13.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesłał drogą mailową pismo z dnia 12 lutego 2020r., które skierowano do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej wyłączenia z uproszczonego postępowania legalizującego obiektów zlokalizowanych na działkachw ROD.

czytaj więcej

Przeciwdziałajmy skutkom suszy - 12.02.2020

Hiszpania już od 2007 roku walczy z suszą, USA od 2010 roku, a Bułgaria od 2011 roku. A my jesteśmy trochę spóźnieni. W 2017 roku zespół autorski powołany przez Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie opracował materiały merytoryczne do sporządzenia projektów planów do przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Brzmi poważnie ale co za tym idzie? Wody Polskie miały ruszyć z kampanią społeczną Stop skutkom suszy: jest strona internetowa, plakaty i filmik do pobrania ale poza tym w świecie analogowym niewiele się dzieje. Wody Polskie działają przez portal społecznościowy ale ilu działkowców z niego korzysta i na bieżąco monitoruje tą akcję?

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do posłów RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku we Wrocławiu przesłał wystąpienie drogą mailową do wszystkich 14-tu posłów na Sejm RP z okręgu wrocławskiego w sprawie przyjęcia poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej niestosowania uproszczonego postępowania legalizującego w stosunku do obiektów zlokalizowanych na działkach w ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie w sprawie: poparcia poprawki rządowej nowelizacji ustawy-Prawo budowlane - 12.02.2020

Zgodnie z ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych altany działkowe są szczególnymi obiektami budowlanymi występującymi tylko i wyłącznie na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko przewodniczących komisji rewizyjnych ROD z województwa świętokrzyskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Wiele razy w naszej historii musieliśmy bronić tereny ROD przed zakusami przeróznych środowisk, które dążyły do ich likwidacji, zmiany przeznaczenia, przejęcia terenów. Dlatego uczuleni jesteśmy na wszelkie sytuacje, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla ogrodnictwa działkowego.

czytaj więcej

Pismo działkowca z ROD w Kielcach - 12.02.2020

Nie można pozwolić aby część działkowców jawnie łamała prawo i budowała altany ponad dopuszczalne gabaryty, by kolejno miała możliwość ich zalegalizowania. Już teraz widzimy problemy zamieszkiwania w niektórych ogrodach.

czytaj więcej

Spotkanie Zarządu ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim z Prezydentem Miasta - 12.02.2020

W dniu 11.02.2020 Zarząd Rodzinnego ogrodu działkowego Gajówka w Wodzisławiu Śląskim spotkał się z Prezydentem miasta p.Mieczysław Kieca. W dyskusji poruszono szereg  problemów nurtujących ogród. Jednym z zadań to rozprowadzenie wody pitnej po ogrodzie. Czekamy na przyłącze wody. Prezydent zapewnił nas że są środki w budżecie na tą inwestycję są zapewnione.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim z dnia 06.02.2020 w sprawie projektu nowelizacji Prawo budowlane - 12.02.2020

Zarząd ROD „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim, po zapoznaniu się z proponowanymi przez ustawodawcę zmianami w Prawie budowlanym, jest zaskoczony przyzwoleniem na łamanie przez działkowców naszej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.  poprzez legalizację budowy ponadnormatywnych altan. Zarząd ogrodu to organ przestrzegający prawo i tego samego prawa i obowiązku  wymagamy od naszych działkowców.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu do Senatorów RP w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 12.02.2020

Uważamy, że ta nowelizacja, ogólnie rzecz biorąc jest potrzebna i korzystana dla obywateli. Jednakże naszym zdaniem zawiera rozwiązania, które nie tylko że nie przyczynią się do wygaszenia problemu ale go spotęgują na niekorzyść działkowców naszego stowarzyszania ogrodowego.

czytaj więcej

Z Senator Jadwigą Rotnicką o problemie samowoli budowlanych i mieszkalnictwie na działkach - 12.02.2020

Prowadzona przez parlament nowelizacja prawa budowlanego jest przyczynkiem do dyskusji o problemie samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przekształcaniu ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe. Aktem prawa regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Zakazuje ona zamieszkiwania na działkach, ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nakłada obowiązek zgłaszania do organów administracji państwowej stwierdzonych przypadków budowania na działkach altan ponadnormatywnych. Niestety prawo to jest łamane przez niektórych działkowców w części ogrodów położonych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego .

czytaj więcej

Narada Prezesów ROD z Delegatury rybnickiej z czynnym sprzeciwem wobec nowelizacji prawa budowlanego - 12.02.2020

4 lutego 2020 roku  w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku  odbyła się narada prezesów ROD. Lucyna Cyrek – Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD i Przewodniczącą Delegatury w Rybniku – przywitała zaproszonych gości, Prezesów ROD, oraz przybyłych wykładowców.          

czytaj więcej

Spotkanie z Prezesami ROD w Zabrzu - 12.02.2020

W dniu 06.02.2020 r. odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ogrodów w Zabrzu. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes Okręgu Śląskiego – Jan Radoła, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze – Barbara Chamiga, Michał Góźdź, Krzysztof Gumiński oraz zaproszony na spotkanie poseł na Sejm IX kadencji – Maciej Konieczny. Pani Barbara Chamiga – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze przypomniała wszystkim, że w dniu 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Przyjęte przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu w dniu 07.02.2020r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych Ustaw - 11.02.2020

Projekt, który został przyjęty przez sejmową Komisję Infrastruktury w naszej opinii w bardzo dużym stopniu godzi w interesy Polskiego Związku Działkowców, a co za tym idzie, zezwala działkowcom na naruszanie przepisów Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. bez żadnej konsekwencji karnej.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Zielonej Górze z dnia 11.02.2020r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane - 11.02.2020

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze z dużym zainteresowaniem śledzą pracę nad nowelizacją prawa budowalnego. Z dużą ulgą i satysfakcją odnotowaliśmy, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lutego 2020 r. przyjął poprawki, pośród których znalazł się zapis dotyczący braku możliwości zastosowania uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowalnych znajdujących się na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Spotkanie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju - 11.02.2020

W dniu 05.02.2020 roku w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się spotkanie Zarządów jastrzębskich ROD z kadrą kierowniczą PSP z Jastrzebia-Zdroju. W spotkaniu ze strony PSP uczestniczyli: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, bryg.Wojciech Piechaczek, pt. Łukasz Cepiel, mł. bryg. Daniel Lebiod, kpt. Piotr Markiewicz. Urząd Miasta reprezentował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego inż. Wojciech Długosz. Ze strony PZD: Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkanie miało charakter informacyjno-edukacyjny. Głównym tematem spotkania było: bezpieczeństwo pożarowe oraz profilaktyka w ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Informacja z narady szkoleniowej instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) okręgu bydgoskiego PZD - 11.02.2020

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy odbyła się narada szkoleniowa dla instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej okręgu bydgoskiego PZD. Spotkanie prowadziła dr inż. Agnieszka Bartkowska - instruktor ds. ogrodnictwa przy Okręgowym Zarządzie PZD. W pierwszej części spotkania przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych oraz Panią dr inż. Anitę Woźny, pracownika naukowego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych ustaw - 11.02.2020

Okregowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju z niepokojem przyjęła informacje o pracach nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane i skutkach prawnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych wynikających z proponowanych zmian.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Pod Świerkiem" w Stroniu Śląskim w sprawie projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane i niektórych innych Ustaw - 11.02.2020

W imieniu działkowców-Zarządu ROD "Pod Świerkiem" w Stroniu Śląskim wyraża sprzeciw wobec Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane w zakresie legalizacji samowoli budowlanych na terenach ogrodów PZD. Działkowcy są oburzeni możliwością legalizacji budowli wzniesionych samowolnie i nie odpowiadających normom altany ogrodowej-na terenach ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Pismo Zarządu ROD "Górnik" oraz Komisji Rewizyjnej ROD "Górnik" w Zabrzu - 11.02.2020

Ogrody działkowe to zielone płuca miasta, służące rodzinom działkowym do wypoczynku oraz produkcji zdrowej żywności. Ustawa ta w naszym odczuciu jest pierwszym krokiem do tego aby zmienić ogrody działkowe w sąsiadujące ze sobą domy mieszkalne. Zarząd ROD "Górnik" od lat stoi na straży regulaminu który w art. 13 wyraźnie mówi o wymiarach altanek.

czytaj więcej

Stanowisko Delegatury Rejonowej w Zabrzu wraz z prezesami zabrzańskich ogrodów w dniu 30.01.2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy-Prawo budowlane - 11.02.2020

Kryteria proponowanej ustawy ułatwiającej legalizację wybudowanych niezgodnie z przepisami altan działkowych, są zjawiskiem niepożądanym z uwagi na charakter i specyfikę działania ogrodów działkowych w Polsce. Budowanie niezgodnie z przepisami altan działkowych ma swoje zamiary ich wykorzystywania do zamieszkania lub w innym bliżej nieokreślonym celu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio