Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolegium ROD Poznań Wilda - Kampania sprawozdawcza 2021 - 20.08.2021

W lipcu i sierpniu 2021 w ROD na poznańskiej Wildzie sprawnie odbywa się kampania sprawozdawcza walnych zebrań 2021. Członkowie PZD w ROD są zainteresowani sprawami bieżącymi ogrodu oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które w wybranych ROD dotyczą lat 2019-2020, ponieważ nie wszystkie ogrody z przyczyn epidemicznych odbyły walne zebrania w 2020 roku.

czytaj więcej

Ogródki Działkowe w Elblągu otrzymały dotacje - 20.08.2021

Sześć Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymało dotacje na wsparcie planowanych inwestycji. Łącznie z miejskiego budżetu przeznaczono na ten cel 38 tys. zł. Dziś z prezesami ROD, które zdobyły dofinansowanie spotkał się Prezydent Witold Wróblewski.

czytaj więcej

Akcja szczepień przeciw COVID-19 w ROD Sierosław II w Sierosławiu - 20.08.2021

Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii POZCERO w porozumieniu z Zarządem ROD „Sierosław II” w Dopiewie przeprowadziło 24 lipca i 14 sierpnia 2021 roku szczepienie szczepionką Pfizer przeciwko COVID-19.   Dodatkowo w dniu...

czytaj więcej

Rozmowy PZD z KGP nt. bezpieczeństwa w ROD - 19.08.2021

W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Jednostki Krajowej PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD i Komendy Głównej Policji. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy KGP uczestniczyli Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wanda Mende oraz nadkom. Jacek Rybicki. PZD reprezentowali Dyrektor Biura Prawnego mec. Bartłomiej Piech oraz Anna Mioduszewska i Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy PZD i Komendy Głównej Policji w zakresie działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych a także zaangażowaniu PZD w promocję podejmowanych przez Policję programów służących ochronie seniorów.  

czytaj więcej

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - 19.08.2021

W dniu 17 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W spotkaniu brali udział, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński, członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Franciszek Potulski oraz Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz.

czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Podchorążych w Elblągu - 18.08.2021

W sobotę 14 sierpnia  w Okręgu Elbląskim PZD odbyły się kolejne zebrania sprawozdawcze, wśród nich zebranie sprawozdawcze w ROD im. Podchorążych w Elblągu.

 

czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Aster w Żorach - 18.08.2021

13 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Aster. Ze względów epidemiologicznych Covid -19 i obostrzeń  z tym związanych,  zebranie zorganizowano przed Domem Działkowca z zachowaniem pewnego reżimu sanitarnego. Prezes zarządu – Lucyna Cyrek przekazała informację działkowcom, że rok 2021 to szczególny czas dla naszej organizacji. Dokładnie 6 maja 1981 roku powołano do życia Polski Związek Działkowców. Dziś Polski Związek Działkowców ma 40 lat.

czytaj więcej

Jubileusz 75-lecia ROD im. Pstrowskiego Elblągu - 18.08.2021

W minioną sobotę, 14 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pstrowskiego Elblągu. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaproszono jedynie wszystkich zasłużonych i odznaczonych, którzy z zachowaniem zasad zajęli miejsca w świetlicy ROD.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 17.08.2021

Na rynku ukazał się już najnowszy, wrześniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze, bogate w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze, pomocne w letniej pielęgnacji i modernizacji działki!

czytaj więcej

Wrześniowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku od 18 sierpnia! - 17.08.2021

„Mój Ogródek” możesz mieć w wersji tradycyjnej – papierowej lub cyfrowej: adnroid https://bit.ly/3kjiWb3; IOS: https://apple.co/2TdaoGH  Wakacje się kończą, ale sezon na działce nadal trwa. Aby nie przeoczyć ważnych, ogrodniczych zadań, warto sięgnąć po wrześniowy „Mój Ogródek”. W artykule „Jesienne wysiewy” podpowiadamy – co można wysiać jeszcze teraz, aby wzbogacić nasz warzywny asortyment o tej porze roku.

czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Silesia w Rybniku - 17.08.2021

8 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Silesia. Prezes zarządu – Pan Leszek Czapek – dokonał otwarcia Walnego Zebrania. Ze względu na brak frekwencji WZ odbyło się w drugim terminie. Do obsługi Walnego Zebrania została wyznaczona Lucyna Cyrek – sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach. 

czytaj więcej

Świętujemy 40-lecie PZD w ROD Wiśnia w Zabrzu - 16.08.2021

Rok 2021 jest wyjątkowy dla naszego Związku. Świętujemy 40 lat owocnej pracy wszystkich członków i sympatyków PZD. Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia zorganizował w dniu 7 sierpnia 2021 roku obchody Dnia Działkowca przyjmując nieco inny charakter. Konieczność przestrzegania przepisów sanitarnych nie pozwoliło na zorganizowanie uroczystości jak w latach poprzednich.

czytaj więcej

Konferencja Delegatów w ROD "Rekreacja" w Szczecinie - 16.08.2021

W ogrodzie "Rekreacja" w Szczecinie, w dniu 07-08-2021 na Konferencji Delegatów przedstawiciel Okręgu PZD w Szczecinie goszcząc w roku Jubileuszu 40 lecia Związku i rocznicy 40 lecia ROD przypomniał, że w latach 80 ubiegłego stulecia Związek oddał niemal 2 tys. ogrodów nowym działkowcom i był to sukces na miarę światową. Jednym z tych ogrodów był ogród "Rekreacja" historia związku, wszystkich działaczy i działkowców była bardzo trudna, pełna walki o istnienie ogrodów, ale jednocześnie zwycięska, dzięki temu, że ludzie związku byli i są zjednoczeni wokół ogrodnictwa działkowego, solidarni i zawsze razem.

czytaj więcej

Dotacje z budżetu miasta Łodzi szansą na finansowe wsparcie dla łódzkich ROD - 16.08.2021

Okręg Łódzki PZD informuje, że  23 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkursu ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe o udzielenie w 2021 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych. Ideą konkursu jest przyznanie w 2021 r. dotacji z budżetu Miasta Łodzi w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 43 358,00 zł.

czytaj więcej

Dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla żyrardowskich ROD-ów. - 16.08.2021

Dnia 13 sierpnia 2021 r. w Żyrardowie gościli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wizyta związana była z zawarciem umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na projekty, które w najbliższym czasie realizowane będą w Żyrardowie.

czytaj więcej

Dzielnicowi odwiedzają działkowców - 16.08.2021

Dzielnicowi z wyszkowskiej komendy oraz posterunków policji odwiedzają właścicieli ogródków działkowych w związku z akcją informacyjno-edukacyjną „Mazowiecka Policja Ostrzega!”. Akcja ma na celu poszerzenie świadomości mieszkańców w związku z falą oszustw. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie oszustwom finansowym poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat aktualnych form wyłudzania środków finansowych i dóbr materialnych oraz danych osobowych.

czytaj więcej

Poprawki PZD do specustawy uwzględnione - 13.08.2021

W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. 

czytaj więcej

W Stalowej Woli ma szansę powstać 250 działek - 13.08.2021

W Urzędzie Miasta Stalowej Woli kończą się prace nad wyznaczeniem i przygotowaniem nowego miejsca pod ogródki działkowe. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami mają powstać na osiedlu Sochy. W Stalowej Woli brakuje ogrodów działkowych. Około 270, głównie z ROD Hutnik I zostało zlikwidowanych z uwagi pod budowę obwodnicy. Mimo że ich użytkownikom wypłacono odszkodowanie z tytułu utraconych nieruchomości, nasadzeń lub innych elementów infrastruktury, znaczna część tych osób ma problem z nabyciem nowego ogródka.

 

czytaj więcej

Sieć wodociągowa na działkach, utwardzenie dróg i wymiana bramy - 13.08.2021

Kwota 16 tys. zł z budżetu gminy Jarocin zostanie przeznaczona na inwestycje na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Prace mają zostać wykonane do 20 listopada.  - Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jarocin złożyły trzy Rodzinne Ogrody Działkowe.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku - 12.08.2021

Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną istniejąca nieprzerwanie od przeszło 40 lat. Status organizacji społecznej oznacza, że o jej losach i kierunkach działania decydują zrzeszeni w niej członkowie. Natomiast członkowie PZD o funkcjonowaniu i najistotniejszych kwestiach dotyczących swojego ogrodu decydują w trakcie walnych zebrań. Dotychczasowe funkcjonowanie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych zostało znacznie zakłócone przez trwającą od zeszłego roku pandemię. Przeszło połowa ROD nie przeprowadziła w ubiegłym roku walnych zebrań. Nie ulega więc wątpliwości, że wszystkie struktury Związku powinny aktualnie zrobić wszystko co w ich mocy, aby doprowadzić do odbycia walnych zebrań w 2021 r. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.