Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Działkowców ROD „Janowo” w Rumi w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi po zapoznaniu się z projektem Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz po konsultacji i uzyskaniu opinii działkowców naszego ogrodu uważa, iż zawarte w niej zapisy są dla nas bardzo niekorzystne, bowiem nie uwzględniają przepisów gwarantujących bezpiecznego użytkowania działek, a także pozbawią działkowców przysługujących im praw, o których jest mowa w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. 

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Na Rozdrożu” w Okonku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Rozdrożu" w Okonku po zapoznaniu się z uwagami i propozycjami zmian w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy przygotowanym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Pana Ministra z apelem o ich uwzględnienie. 

czytaj więcej

Obchody Święta Niepodległości w ROD "Sami Swoi" w Muranach - 12.11.2020

ROD "Sami Swoi" w Muranach postanowił  w  tym  roku  też  uczcić  Święto  Niepodległości  lecz  w  mniejszym  gronie   w związku  z  obecną  sytuacją . Złożono  kwiaty, zapalono  znicze  i  odśpiewano hymn państwowy.    

czytaj więcej

Rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - "Modernizacja ogrodzenia" w ROD Stefana Żeromskiego w Lidzbarku - 12.11.2020

Inwestycja dofinansowana była przez Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w kwocie 2500,00 zł, a całkowity koszt wyniósł 13986,91 zł. Prace rozpoczęły się 2 października i zakończyły 2 listopada, jednak przygotowania rozpoczęły się znacznie wcześniej uporządkowaniem terenu przez samych działkowców. Roboty realizowane były systemem gospodarczym wyłącznie siłami działkowców i wyniosły łącznie 293 roboczogodziny. 

czytaj więcej

ROD Kaprys – sukces w budżecie obywatelskim w Zabrzu - 12.11.2020

VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Należałoby zadać sobie pytanie, co to jest budżet partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy (działkowcy) współdecydują o podziale części budżetu miasta lub gminy. 

czytaj więcej

List Zarządu ROD "Polam” w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Prosimy Pana Ministra o wprowadzenie w projekcie ustawy zmian wskazanych przez Związek, gdyż zabezpieczają one prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą rodzinom działkowym oraz społecznościom lokalnym.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Stargardzkiego z dnia 08.10.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Głównym celem korzystania z wody w ROD jest podlewanie upraw czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby. Uważamy, że projektowana spec ustawa, jest bardzo potrzebna ale nie może być wprowadzana w życie, bez poszanowania interesów ogrodów działkowych i działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dnia 4.11.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach zapobiegających skutkom suszy - 12.11.2020

Wnosimy również, aby uregulować kwestię opłat za pobieraną wodę przez rolników i działkowców na potrzeby nawadniania gruntów i upraw w ustawie Prawo Wodne. Winniśmy być traktowani w opłatach jak rolnicy, a nie jak jest dzisiaj, że są równi i równiejsi. Dlatego kierujemy do Pana Ministra nasze stanowisko aby uwzględnić postulaty Polskiego Związku Działkowców w dalszych pracach nad ustawą. Liczymy, że w dalszych pracach nad ustawą zostaną zaproszeni przez Pana Ministra prawnicy Związku, którzy w imieniu działowców i samorządów ROD przedstawią nasze postulaty.

czytaj więcej

List otwarty Zdzisława Stankowiaka z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Winiary” w Gnieźnie Do Premiera RP Mateusza Morawieckiego W sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadza również zmiany w ustawie „Prawo wodne” w wyniku czego zmienione mają być warunki pobierania wody koniecznej do  podlewania prowadzonych na działkach upraw, a tym samym podniesione mają być opłaty za pobór tej wody. Działkowcy już wcześniej zrozumieli konieczność racjonalnego wykorzystywania wód opadowych, gromadząc między innymi wody opadowe spływające z dachów altan. Również instalowanie liczników poboru wody gwarantuje racjonalne jej wykorzystywanie.

czytaj więcej

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie odstępstw pobierania opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE - 10.11.2020

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.


czytaj więcej

Zarząd ROD "Malwa" w Pile urzęduje w swoim biurze - 10.11.2020

Budowę rozpoczęto w 2019 roku. Powierzchnia siedziby wynosi 35 m2 w obrysie ścian zewnętrznych oraz taras. Wewnątrz budynek jest bardzo funkcjonalny, w którym jest duże pomieszczenie na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, aneks kuchenny, pomieszczenie na archiwum, WC. Siedziba wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt do funkcjonowania zarządu.

czytaj więcej

Miasto Piotrków Trybunalski wspiera działkowców! - 09.11.2020

Swoje projekty zgłosiły cztery z piętnastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, znajdujących się na terenie miasta. Ostatecznie podczas głosowania mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wybrali do realizacji w 2021r. dwa projekty tj. "Punkt poboru czystej wody źródełko" w ROD im. Marii Konopnickiej na kwotę 26 500 zł (1029 oddanych głosów) i "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD Słoneczna Polana" na kwotę 90 000 zł (1002 oddane głosy).

czytaj więcej

List otwarty w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Zmiany klimatu i wynikające z nich m.in. intensywność i częstotliwość susz, ale także zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznych i efektywnych działań związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i adaptacją do zmian z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „POLPHARMA” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM z dnia 5 listopada 2020 roku W sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. - 09.11.2020

W naszej ocenie to jest specustawa, w której nie uwzględniono naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Nie uwzględniono również problemu równego traktowania w opłatach za pobraną wodę na własne potrzeby przez działkowców i rolników. Temat ten winien być sprawiedliwie uregulowany w ustawie Prawo Wodne.

 

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Po uzyskaniu opinii od działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sprawie obecnie procedowanej ustawy o inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy uważamy, że proponowane zapisy w niej pozbawiają działkowców przysługujących im praw odszkodowawczych w przypadku likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod w/w cele.

czytaj więcej

List Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 09.11.2020

Podjęta inicjatywa ustawodawcza przez Rząd RP jest słuszna, gdyż dotyczy inwestycji, które mają być realizowane w trybie uproszczonym i mają na celu przeciwdziałać skutkom suszy. Jednak działkowcy i członkowie samorządu ogrodu popierają uwagi wniesione do projektu ustawy przez Krajową Radę PZD, gdyż w ustawie nie są zabezpieczone prawa działkowców i ogrodów działkowych.

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną - 06.11.2020

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - 06.11.2020

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP. 

czytaj więcej

Aktywiści apelują do władz Krakowa o wykupy gruntów pod zieleń. "My chcemy nowych parków miejskich!" - 06.11.2020

Aktywiści miejscy apelują do władz Krakowa o zwiększenie nakładów na wykup terenów zielonych. Chcą, żeby z budżetu Krakowa na ten cel przeznaczać rocznie minimum 200 mln zł. Pod apelem do prezydenta Jacka Majchrowskiego podpisało się 25 organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw, a także Rady Wydziałów Biologii, Historii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWDA w Pile z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 06.11.2020

Nie zgadzamy się aby w tak ważanej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego a nie na podstawie opinii. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio