Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jedno słowo i wielkie zamieszanie wśród działkowców. Jak z tymi składkami? - 28.03.2022

Działkowców zmroziły zmiany w ustawie o podatku. Pojawiły się głosy, że członkowie władz stowarzyszeń będą musieli płacić dodatkową składkę zdrowotną. Ile w tym prawdy? Jest już ostateczne rozstrzygnięcie.

Na początku roku niektórzy eksperci przestrzegali, że działkowiec, który wejdzie do zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego i otrzyma nawet symboliczną kwotę za pełnienie swojej funkcji nie zapłaci podatku, ale składkę zdrowotną - owszem. Będzie musiał zgłosić się do ZUS i prowadzić osobną dokumentację, a ROD stanie się płatnikiem składek i będzie musiał realizować przelewy do ZUS.

Czy osoby wybrane do władz stowarzyszeń rodzinnych ogródków działkowych rzeczywiście podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, uregulowanemu w art. 66 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Z prośbą o wyjaśnienie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. Jego wątpliwości wzbudziła interpretacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, a ściślej art. 66 ust. 1 punkt 35a. Mowa w nim o tym, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. A w przypadku stowarzyszeń działkowców wielu członków zarządów otrzymuje mniejsze lub większe wynagrodzenie.

Do sprawy odniósł się wiceminister Waldemar Kraska. Uspokoił, że działkowcy nie będą objęci obowiązkową składką zdrowotną z tytułu pełnienia funkcji w organach stowarzyszeń ponieważ nie zostali „powołani” na swoje funkcje a „wybrani”. Z tytułu pełnienia funkcji nie będą zatem również posiadali tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Taką odpowiedź otrzymali również posłowie Arkadiusz Myrcha i Tomasz Szymański (obaj z Platformy Obywatelskiej), którzy złożyli w tej sprawie interpelację.

 

Źródło: expressbydgoski.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.