Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

100 % frekwencja na naradzie Prezesów ROD Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej - 14.02.2024

Początek obecnego roku dla zarządów ROD oraz aktywu działkowego to okres intensywnych działań związanych z przygotowaniami do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Wszystkie zarządy muszą się zmierzyć z zadaniem przygotowania i opracowania kompleksowej dokumentacji dotyczącej różnych etapów walnego zebrania.

czytaj więcej

Narada Prezesów ROD w Olsztynie - 12.02.2024

W dniu 7 lutego 2024 r. odbyła się narada zarządów i komisji rewizyjnych ROD dotycząca przeprowadzenia walnego zebrania/konferencji delegatów sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2024 r. W spotkaniu uczestniczyło 165 osób z 82 Rodzinnych Ogrodów Działowych.

czytaj więcej

Spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem w celu przedstawienia problemów rodzinnych ogrodów działkowych PZD - 12.02.2024

W sobotę 10 lutego 2024r. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych we Wrześni odbyło się spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem członków Powiatowego Kolegium Prezesów we Wrześni. 

czytaj więcej

XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 09.02.2024

Dnia 8 lutego 2024 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

czytaj więcej

Debata w sprawie Wyspy Puckiej - 09.02.2024

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta, o którym informowaliśmy na stronie internetowej okręgu, dnia  2  lutego br. na specjalne spotkanie, zostali zaproszeni przedstawiciele gospodarki komunalnej, wodociągów i kanalizacji, spółki Wody Polskie oraz prezesi zarządów ROD i Przewodnicząca Rady Osiedla. Temat podstawowy dotyczył, podjęcia działań, w celu usprawnienia infrastruktury hydrologicznej, dla zabezpieczenia terenów rolnych i ogrodów działkowych przed skutkami powodzi. 

czytaj więcej

Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium Prezesów Rejonu Bydgoszcz Wschód-Siernieczek w dniu 31.01.2024 r - 08.02.2024

W dniu 31.01.2024 r., w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód.

czytaj więcej

Szkolenie członków organów gliwickich ROD dotyczące przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczo–Wyborczych - 08.02.2024

Szkolenie otworzył witając wszystkich członków aktywu ROD Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach Pan Zdzisław Kowalik. Na wstępie omówiono tematykę dotyczącą szkoleń, zmiany jakie zaszły w Delegaturze Rejonowej, czego dotyczyło ostatnie spotkanie z Posłanką na  Sejm Panią Martą Golbik i Senatorem RP Panem Zygmuntem Frankiewiczem.

czytaj więcej

Spotkanie z władzami miasta Piły - 08.02.2024

W dniu 5 lutego 2014 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim na prośbę Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka spotkanie z pełniącą funkcję Prezydenta miasta Piły Panią Beatą Dudzińską. W spotkaniu uczestniczyła również Ewelina Ślugajska Skarbnik Gminy Piła, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Ryszard Grzelak Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły. 

czytaj więcej

Szkolenia dla skarbników i księgowych ROD w okręgu PZD we Wrocławiu - 07.02.2024

W dniach 08.01.2024r., 09.01.2024r., 11.01.2024r. i 13.01.2024r. odbył się cykl szkoleń dla skarbników i księgowych ROD.Szkolenia przeprowadziła główna księgowa okręgu PZD we Wrocławiu pani Bożena Każura przy udziale kierownika Ośrodka Finansowo – Księgowego pani Beaty Brodeckiej. 

czytaj więcej

Wartość niematerialna działki - 06.02.2024

Od kilku lat obserwuję duży popyt na działki. Wartość odstępnego za naniesienia i nasadzenia z każdym rokiem zwiększa się. W jednym z ogrodów kwota odstępnego działki była określana na trzysta tysięcy złotych. Zastanawiam się skąd taki run na działki? Skąd takie ceny odstępnego? Czy to jeden ze sposobów inwestycji kapitałowej? Byłaby to trafna odpowiedz gdyby przedmiotem transakcji była działka.

czytaj więcej

Narada z Prezesami Zarządów ROD w Okręgu PZD we Wrocławiu - 06.02.2024

W dniach 30.01.2024r., 31.01.2024r., 01.02.2024r. i 03.02.2024r. odbył się cykl narad z prezesami zarządów ROD. Narady poprowadził Prezes okręgu PZD we Wrocławiu pan Janusz Moszkowski oraz Wiceprezes okręgu PZD Wrocławiu pani Ewa Gaicka. W naradach uczestniczyli oprócz prezesów zarządów ROD, członkowie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu nie będący prezesami zarządów ROD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu będący członkami Zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2024r.

czytaj więcej

Szkolenia członków organów ROD Okręgu Sudeckiego PZD - 05.02.2024

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 grudnia 2023 r. związane kampanią walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych (konferencji delegatów) w ROD w 2024 roku, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju w dniu 21 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 356/2023, w której przyjęto plan i zadania związane z walnymi zebraniami sprawozdawczo- wyborczymi w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2024.

czytaj więcej

Start cyklu szkoleń dla członków organów PZD w ROD z terenu Warszawy i okolic w zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024r. - 05.02.2024

W ramach przygotowania do tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej  w Okręgu Mazowieckim PZD rozpoczął się cykl szkoleń dla Zarządów i Komisji  Rewizyjnych ROD poświęconych przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań oraz konferencji delegatów. Pierwsze szkolenie dla członków organów PZD w ROD z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego odbyło się 2 lutego 2024r. 

czytaj więcej

Narada Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD w 2024 r. - 05.02.2024

Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie w dniu 01 lutego 2024 r. zorganizowało naradę Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD w 2024 roku. Na spotkaniu przedstawiano wytyczne uchwalone przez Krajowy Zarząd PZD. Omówione zostały wszystkie zagadnienia z jakimi mogą spotkać się osoby, które z ramienia Okręgowego Zarządu obsłużą walne zebrania w Ogrodach.

czytaj więcej

Nowa droga do ROD “Powstańców Śląskich w Raciborzu - 05.02.2024

Urząd Miasta w Raciborzu zakończył pierwszy etap budowy drogi, która prowadzi do ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu. Zarząd ogrodu zwrócił się z prośbą do Urzędu Miasta w Raciborzu o pomoc w rozwiązaniu wielu problemów, między innymi o naprawę nawierzchni drogi prowadzącej do ogrodu.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów Zarządów ROD z Burmistrzem Trzcianki - 05.02.2024

W dniu 1 lutego 2024 roku na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Pana Krzysztofa  Jaworskiego odbyło się w Urzędzie Miejskim w Trzciance spotkanie Prezesów Zarządów ROD miasta Trzcianki. W spotkaniu udział wzięła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Ewa Kubaczyk Kierownik Biura OZPZD.

czytaj więcej

Szkolenie w Delegaturze OZM PZD w Radomiu dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD dotyczące organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2024 - 05.02.2024

W dniu 30.01.2024r w Delegaturze Rejonowej OM PZD w Radomiu, odbyło się szkolenie dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD z zakresu przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2024. Zebranie odbyło się w dwóch terminach. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Obecnych powitał Pan Zygmunt Czyż – Wiceprezes OM PZD i Przewodniczący Delegatury Rejonowej Radomiu. Szkolenie przeprowadziła Pani Elżbieta Maziarz Kierownik Delegatury.

czytaj więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD w Okręgu Pilskim - 02.02.2024

W okresie 24.01. – 31.01.2024 r. w powiatach okręgu pilskiego przeprowadzono cykl 6 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD. Szkolenia odbyły się we Wronkach, Czarnkowie, Złotowie, Wągrowcu, Pile i Chodzieży.

czytaj więcej

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe - 02.02.2024

W dniu 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bardzo istotne z punktu widzenia ostrowieckich działkowców i tamtejszych ROD. W trakcie obrad omówiono bowiem i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące tworzeniu warunków do rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.  

czytaj więcej

Spotkanie Marszałek Senatu z Okręgowym Zarządem Mazowieckim i członkiniami zarządów ROD - 01.02.2024

Na zaproszenie Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, 30 stycznia br. w Kancelarii Marszałek odbyło się spotkanie z członkiniami zarządów ROD oraz członkinią Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W spotkaniu z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską ze strony zarządów ROD uczestniczyły: Agnieszka Korczyńska – ROD Mechanizacja, Anna Zaniewska – ROD Siekierki II, Małgorzata Zakrzewska – ROD Siekierki I, Sylwia Wąsikowska – ROD Kaloria oraz Agata Stępniewska – ROD Czerniaków. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD reprezentowała Katarzyna Maśna, a biuro OM PZD Anna Mioduszewska. W spotkaniu wziął również udział Radny Rady m.st. Warszawy – Piotr Żbikowski.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.