Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Święto plonów w ROD „Karolinka i Karliczek” w Gliwicach - 03.09.2019

W ostatni dzień sierpnia odbyły się dożynki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Karolinka i Karliczek” w Gliwicach. Część oficjalna poprzedzona była zabawą dla dzieci, w której nie zabrakło konkursów, wspólnych tańców i piosenek.

czytaj więcej

Słoneczny dzień w Starogardzie Gdańskim - 02.09.2019

Dzień 24 sierpnia – piękna słoneczna pogoda – na placu zabaw , przy świetlicy ROD ,,NEPTUN’’ w Starogardzie Gdańskim licznie zebrali się  działkowcy oraz ich pociechy, by jak co roku wspólnie świętować ,,Dzień Działkowca’’.

czytaj więcej

Obchody Okręgowych Dni Działkowca 2019 w Częstochowie - 02.09.2019

Tradycyjnie działkowe dożynki w Częstochowie mają szczególny charakter dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy. Od kilku lat Okręgowe Dni Działkowca są jednym z elementów Dni Częstochowy. W tym roku obchody odbyły się na placu za pętlą tramwajową w największej dzielnicy miasta Północ.

czytaj więcej

Apel Kolegium Prezesów ROD w Szczytnie do władz miasta - 02.09.2019

W dniu 26 sierpnia do Urzędu Miasta Szczytno Członkowie Kolegium Prezesów ogrodów działkowych PZD Szczytna złożyli apel do władz miasta o uwzględnienie w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkich ogrodów jako tereny zieleni działkowej

czytaj więcej

Pilscy działkowcy uczcili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 02.09.2019

80 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę – tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości. W dniu 1 września 2019 r. w Pile uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców

czytaj więcej

Święto Działkowców w Okręgu Podkarpackim PZD - 02.09.2019

W piękną, słoneczną niedzielę 25 sierpnia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie odbyły się obchody Okręgowych Dni Działkowca.

czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni - 02.09.2019

Wieloletnią tradycją w ROD im. Antoniego Domagalskiego są obchody Dnia Działkowca. Impreza przyciąga dziesiątki działkowców. Nie inaczej było i w tym roku.


czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD "Relaks i Wypoczynek" w Straszynie - 02.09.2019

W scenerii ogrodu na skrzyżowaniu dwóch alej w dniu 24 sierpnia w ROD "Relaks i Wypoczynek" w Straszynie odbył się Dzień Działkowca. Po ciężkiej pracy na działce nadszedł wreszcie czas na zasłużony odpoczynek i świętowanie. Pogoda dopisała, ale przede wszystkim dopisali działkowcy, którzy całymi wielopokoleniowymi rodzinami przybyli na uroczystość. Przybyłych powitał Prezes Zarządu ROD Stanisław Wica, zapraszając jednocześnie do wspólnej zabawy.

czytaj więcej

Okręgowe Dni Działkowca w Lidzbarku Warmińskim - 02.09.2019

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim 24 sierpnia odbyły się Okręgowe Dni Działkowca. Gospodarzem wydarzenia był Prezes Ogrodu – Kazimierz Borkowski. Na miejscu, gospodarze przygotowali miłe dla oka wiązanki z roślin oraz stół, na którym można było podziwiać plony z ogrodów Lidzbarka Warmińskiego.

czytaj więcej

Wizyta TVP-1 w bydgoskich ogrodach działkowych - 02.09.2019

Pretekstem przyjazdu ekipy TVP-1 z programu „Alarm” do kompleksu ogrodów działkowych położonych w rejonie Bydgoszcz - Wschód była sytuacja zagrożenia ich likwidacją. Problem pojawił się w związku pojawieniem się proponowanych zmian, które zostały poddane konsultacjom społecznym w ramach projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz w czerwcu bieżącego roku. Ekipa telewizyjna TVP-1 przyjechała z Warszawy w godzinach rannych 30 sierpnia 2019 r

czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY - 30.08.2019

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż Prezydent m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Warszawy.

Dotacje mogą być udzielone w szczególności na budowę i modernizację warszawskich ogrodów działkowych. Każdy ogród może złożyć tylko jeden wniosek.

czytaj więcej

Jubileusz 40-lecia w ROD „Karolin” w Koziegłowach - 30.08.2019

Jubileuszowe uroczystości z okazji 40-lecia ROD „Karolin” w Koziegłowach pod patronatem honorowym Starosty Poznańskiego odbyły się 17 sierpnia na terenie Ogrodu. 

czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD "Zatorze" w Zambrowie - 30.08.2019

W dniu 24 sierpnia na terenie ROD "Zatorze" w Zambrowie odbyły się obchody Dni Działkowca połączone z otwarciem nowo wybudowanego biura zarządu.

czytaj więcej

Jubileusz 35-lecia ROD "Ceramik" w Chodzieży - 30.08.2019

Rodzinny Ogród Działkowy „CERAMIK” w Chodzieży  24 sierpnia świętował 35. rocznicę powstania ogrodu. Z tej okazji odbyło się jubileuszowe spotkanie działkowców i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się min.: Adam Daszkowski – członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Jacek Gursz – burmistrz Chodzieży oraz prezesi i przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Chodzieży.

czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu - 30.08.2019

W słoneczną sobotę, 24 sierpnia działkowcy z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu obchodzili swoje święto. Na wydarzenie licznie przybyli sami działkowcy, jak i zaproszeni goście. Polski Związek Działkowców reprezentował  wiceprezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, prezes Okręgu PZD w Poznaniu, honorowy prezes Ogrodu im. 2 Armii Wojska Polskiego – Zdzisław Śliwa.

czytaj więcej

Jubileusz 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Elblągu - 30.08.2019

W minioną sobotę, 24 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Elblągu.W obchodach wziął udział  Zygmunt Wójcik, I wiceprezes pełniący obowiązki Prezesa Okręgu Elbląg Polskiego Związku Działkowców, sekretarz OZ PZD Regina Pawlukowska, główna księgowa Biura Okręgu – Bożena Raszkowska oraz członek OR – Ryszard Mikołajczyk. 

czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD „Malwa” w Szczecinie - 30.08.2019

Coroczne obchody Dnia Działkowca odbyły się w tym roku w ROD „Malwa” 24 sierpnia. Dożynki rozpoczęto tradycyjnie od Hymnu Działkowców. Uroczystość otworzył prezes zarządu Tadeusz Pabisiak. 

czytaj więcej

Dni Działkowca w ROD „Zacisze” w Żaganiu - 29.08.2019

Tra­dy­cyj­nie, jak każ­de­go roku u schył­ku lata spo­ty­ka­li­śmy się na ob­cho­dach Dnia Dział­kow­ca w na­szym ogro­dzie. To dla nas dzień szcze­gól­ny, który przy­bliża nas do sie­bie wza­jem­nie,

stwa­rza moż­li­wość bliższe­go po­zna­nia, po­chwa­le­nia się osią­gnię­cia­mi, wy­mia­ną doświad­czeń. Spo­ty­ka­li­śmy się w piękny, słoneczny dzień, by świętować nasze świę­to plo­nów i spędzić czas w miłej, przyjacielskiej at­mos­fe­rze.

czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia ROD „Morena” w Połczynie Zdroju - 29.08.2019

Uroczyste obchody jubileuszu powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Morena” w Połczynie Zdroju odbyły się 24 sierpnia. Jubileusz został zorganizowany przez Zarząd ROD „Morena”, którego prezesem jest Lech Karmelita.

czytaj więcej

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Kutnie - 29.08.2019

Święto Działkowca na stałe już wpisało się w kalendarz imprez posiadaczy niewielkich ogródków na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Kolejarz" w Kutnie. Obecni są na nim działkowcy, ich rodziny oraz znajomi. Na tegorocznej uroczystości, która odbyła się 17 sierpnia nie było inaczej. Wspólnie z działkowcami świętowali również: przewodniczący Rady Miasta Kutna – Mariusz Skora, sekretarz Okręgowego Zarządu Łódzkiego – Helena Wojna i zarządy z kutnowskich ogrodów działkowych oraz media kutnowskie.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio