Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Spotkanie Prezesów ROD miasta Piły z Senatorem Mieczysławem Augustynem (PO)" - 17.11.2014

"W dniu 14 listopada 2014 roku Prezesi ROD miasta Piły reprezentujący działkowców z ROD Malwa, Sempołowskiej, Sikorskiego, Nafta, Gwda, St. Staszica, Kusocińskiego oraz członkowie OZ z ROD Pod Lipami i Zalesie spotkali się z Senatorem PO Mieczysławem Augustynem. Delegacji przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk, który dokonał wprowadzenia do tematu spotkania".

czytaj więcej

"Spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Poznaniu z posłem Maciejem Banaszakiem (SLD)" - 17.11.2014

"W dniu 13 listopada 2014 r. w biurze OZ PZD w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z posłem Maciejem Banaszakiem (SLD). Spotkani odbyło się z inicjatywy OZ PZD, a uczestniczyli w nim Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, prezesi zarządów ROD: im. ks. Przyłuskiego, im. J. Mazurka i Relax – 27 w Poznaniu, członek OZ PZD Waldemar Witkowski oraz dyrektor biura OZ PZD Magdalena Klessa-Kiec".

czytaj więcej

"Kampania wdrażania nowo uchwalanego Statutu dla działkowców z powiatu kosciańskiego" - 17.11.2014

"W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli 13 rodzinnych ogrodów działkowych powiatu kościańskiego. Zasadniczym tematem spotkania było omówienie nowo uchwalonego Statutu stowarzyszenia ogrodowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajny XI Zjazd".

czytaj więcej

"Ogrody w Nowogardzie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy" - 17.11.2014

250px-POL_Nowogard_COA.svg.png (250×298)

Decyzja o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla ogrodów działkowych im. Słowackiego w Nowogardzie zapadła na 39. posiedzeniu Rady Miejskiej.

czytaj więcej

"Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu pisze do RPO" - 17.11.2014

"Zaprezetowane przez Biuro Rzecznika stanowisko zawiera ważne dla nas stwierdzenie, że wystąpienie Rzecznika do Ministra Infrastruktury i Rozwoju nie oznacza w żadnym przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To dobra informacja, bo polscy działkowcy niczego bardziej nie potrzebują jak prawa do spokojnej uprawy swoich działek. Niepokoi nas jednak dalsza część listu" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ PZD w Poznaniu.

 

czytaj więcej

"W trudnych czasach zawsze mogliśmy liczyć na opiekę i pomoc PZD" - 17.11.2014

"Nas, prawdziwych działkowców, ten Związek zawsze umacniał, stąd też oczywiste było, że podczas zebrania wszystkich działkowców, zwołanego zgodnie z Art. 69 Ustawy o ROD z 13.12.2014 roku, jednomyślnie podjęta została uchwała o powierzeniu prowadzenia naszego ogrodu PZD. Dziwimy się, że Pani, jako kobieta, nie dostrzega biedy szerzącej się w naszym kraju, że nie widzi Pani, że dla wielu rodzin - dziadków, dzieci i wnuków, jest to jedyne miejsce choćby namiastki wczasów, na które trzy czwarte polskich obywateli nie stać" - w liscie do Rzecznika Praw Obywatelskich piszą działkowcy z ROD im. 100-lecia Agromet - Unia w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wprowadzenie definicji altany sprawi, że przepisy staną się znowu jasne i przejrzyste" - 17.11.2014

"Zwracam się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o poparcie inicajtywy 'STOP rozbiórkom altan', co spowoduje szybkie wprowadzenie jej na odpowiednią drogę legislacyjną. Na taką decyzję czeka wiele rodzin posiadających działki w ROD" - pisze Janusz Piątek z ROD 'Tramwajarz' w Toruniu.

czytaj więcej

"STOP rozbiórkom altan - to projekt istotny z punktu widzenia społecznego i obywatelskiego" - 17.11.2014

"Główny cel to ochrona ponad 900 tysięcy altan ogrodowych, które znajdują się w ROD w całym kraju. Wszystko przez NSA, który wydał wyrok, pomijając przepisy prawa budowlanego i ustawę o ROD. Stąd też inicjatywa obywatelska w obronie altan. Projekt nasz wprowadza, do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego, definicję altany" - pisze do Marszałka Sejmu Stanisław Drozd z ROD 'Wspólna Niwa' z Rzeszowa.

czytaj więcej

"RPO nadal podnosi zarzut ograniczenia wolności zrzeszania się i nierównego traktowania stowarzyszeń" - 17.11.2014

"Żeby dobrze zrozumieć na czym polega dobrodziejstwo ustawy o ROD, trzeba tkwić w ogrodach, znać specyfikę życia i ich funkcjonowania. Tego nie da się rozstrzygnąć w gabinetach w oparciu o skargi, częstokroć tendencyjne i nie zawsze poparte konkretami. Istniejące stowarzyszenia powinny najpierw uporządkować stronę prawną, aby mogły zyskać poparcie działkowców. Jeżeli założą nowe stowarzyszenie i działkowcy udzielą właśnie im poparcia, to będzie właśnie pełna realizacja prawa. Mamy doświadczenia, że automatyczne przejęcie ogrodu byłoby właśnie naruszeniem demokracji" - pisze OZ PZD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Czy po raz kolejny politycy próbują zawładnąć gruntami ogrodów działkowych?" - 17.11.2014

"Pani inicjatywa skierowana przeciwko nowej ustawie o ROD zaskoczyła nas i spowodowała ogromne wzburzenie. Zadajemy pytanie: czy po raz kolejny politycy próbują zawładnąć gruntami ogrodów działkowych? Czy to jest jedyny sposób, aby podważyć ustawę o ROD, która chroni nasze prawa? Autorytet Rzecznika Praw Obywatelskich, naszym zdaniem, powinien dążyć do wspierania podejmowanych przez działkowców działań, a nie włączyć się w walkę z nimi. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania Pani Rzecznik" - piszą działkowcy z ROD 'Podzwierzyniec' w Łańcucie.

czytaj więcej

"Zlikwidowanie PZD doprowadzi do sukcesywnego likwidowania ogrodów w całej Polsce" - 17.11.2014

"Nieustannie atakowanie działkowców w naszym kraju jest działaniem niezrozumialym, wymierzonym w większości w ludzi podeszłym wieku, a więc biednych, którzy zrzeszają się w związku samofinansującym się, samorządnym. Chęć zliwkwidowania PZD, poprzez kwestionowanie ustawy z 13 grudnia 2013 roku, jest niczym innym jak chęcią pozbawienia działkowców jedynego gwaranta bezpieczeństwa" - piszą działkowcy z ROD im. 100-lecia Agromet - Unia w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Prosimy o przyjazną postawę wobec prawie milionowej rzeszy polskich działkowców" - 17.11.2014

"Bardzo duże znaczenie dla nas działkowców ma szybkie uchwalenie, proponowanych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, zmian w prawie budowalnym, gdyż cały czas jesteśmy w stanie poważnego zagrożenia konsekwencjami luk prawnych, istniejącyh w naszym ustawodastwie. Znalezienie luk prawnych w prawie budowalnym doprowadziło do zaskakujących orzeczeń NSA w interpretacji definicji altanki, które skutkują nakazami ich rozbiórki" - w liście do Wicemarszałków Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka i Marka Kuchcińskiego piszą działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

czytaj więcej

"Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom działkowców" - 17.11.2014

"Jesteśmy kontynuatorami naszych przodków, którzy ponad 115 lat temu na Ziemi Chełmińskiej zapoczątkowali ruch działkowy. Ruch, który dobrze służy do dnia dzisiejszego działkowym rodzinom. Warto w tym miejscu nadmienić, że od początku istnienia ogrodów działkowych, nigdy nie było altan o konstrukcji przytoczonej w feralnym orzeczeniu NSA z 9 stycznia 2014 roku" - piszą w liscie do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '1 maja' w Chełmnie.

czytaj więcej

"Działkowcy w ogromnej większości opowiadają się za przynależnością do PZD" - 17.11.2014

"Negowanie konstytucyjności mechanizmów zapisanych w ustawie, dzięki którym działkowcy sami, w sposób demokratyczny, podejmują decyzje o wyborze stowarzyszesznia, jest co najmniej wyrazem braku szacunku dla suwerennych decyzji działkowców. Czas pokaże czy na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 roku, powstaną inne organizacje, działające na rzecz działkowców. Jak na razie uznajemy, że PZD spełnia swoje zadanie i pewnie dlatego działkowcy darzą go zaufaniem" - piszą do RPO działkowcy z ROD w Zielonej Górze, Wilkanowej, Przylepu, Ochli, Świdnicy, Droszkowa, Czerwieńska i Nowego Kisielina.

czytaj więcej

"Stanowisko NSA prowadzi do uznania niezgodności z prawem wszystkich altan" - 17.11.2014

"Jak długo jeszcze działkowcy będą czekać na pełną akceptację ich działalności i uznanie ogrodnictwa działkowego, jako trwałego elementu w polskim krajobrazie. Jakie jeszcze określenia zawarte w ustawie o ROD będą rozkładane na czynniki pierwsze, aby ostatecznie skreślić ogrody działkowe z planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin" - piszą w liście do Posła PO Andrzeja Czerwińskiego działkowcy z ROD w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Projekt ustawy 'STOP rozbiórkom altan' spełnia oczekiwania działkowców" - 17.11.2014

"Docierają do nas niepokojące wieści z kraju co do manipulowania wyrokiem NSA, dotyczącym altan, przez konkretne organy państwowe, takie jak: Urzędy Skarbowe i Inspektoraty Państwowego Nadzoru Budowlanego. Jak łatwo wnioskować, takie działania mogą skutkować rychłym nałożeniem na działkowców obowiązku podatkowego od posiadanych przez nich nieruchomości, takich jak altany, lub nakazem ich rozbiórki w przypadku wystąpienia powierzchni ponadnormatywnej takiego obiektu" - piszą w liscie do arszałka Sejmu działkowcy z ROD w Żarach.

czytaj więcej

"Dla nas to jest być lub nie być" - 16.11.2014

"Jak donoszą media, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zgłosili ustną deklarację poparcia dla działkowców w sprawie obrony ogrodowych altanek" - pisze do Marszałka Sejmu RP Prezes ROD im. A. Czartoryskiego w Sieniawie.

czytaj więcej

"Czynnikiem, który ma w tej sprawie wielkie znaczenie i który nas niepokoi jest czas" - 16.11.2014

"Nowelizacja prawa budowlanego w zakresie doprecyzowania pojęcia altany działkowej jest oczekiwana przez wszystkich działkowców w Polsce" - piszą do Marszałka Sejmu RP Prezesi Ogrodów Działkowych z Zielonej Góry, Wilkanowa, Przylepu, Ochli, Świdnicy, Droszkowa, Czerwieńska i Nowego Kisielina.

czytaj więcej

"Po kilkunasu miejącach niepewności dostaliśmy ustawę, która zapewnia ogrodom bezpieczeństwo" - 16.11.2014

"Liczymy, że weźmie Pani pod uwagę, że inne ogrody - nie tylko nasz wbrew Pani twierdzeniom potrafią i korzystają z przysługującego im ustawowego prawa, a Pani ze względu na pełnioną funkcję publiczną stanie się również Rzecznikiem naszych praw, obywateli - działkowców" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD "Boryk" w Gródku.

czytaj więcej

"Chcemy, aby nikt nam nie zarzucał samowoli budowlanej i naginania prawa" - 16.11.2014

"Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania działki bez altanki, która daje możliwość wypoczynku i zabezpieczenia posiadanego sprzętu ogrodniczego" - pisze do Premier Ewy Kopacz Zarząd ROD "Ślązaczka" w Mysłowicach

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.