Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Spotkanie Posła PO Janusza Dzięcioła i OZ Toruńsko - Wrocławskiego" - 21.11.2014

3 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie w biurze poselskim z Posłem na Sejm RP – p. Januszem Dzięciołem, w którym uczestniczył Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza – p. Mieczysław Chrapiński.
 
Podczas rozmowy nad inicjatywami wypływającymi ze strony działkowców, Pan poseł Janusz Dzięcioł podkreślił, iż na szczególną uwagę zasługują działania Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w tym powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o ROD” czy chociażby ostatnich działań związanych z zagrożeniem dla polskich działkowców, wynikających z niekorzystnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji definicji altany działkowej.
 
W trakcie omawiania bieżących problemów z jakimi przyszło zderzyć się działkowcom, Pan Poseł w dobitny sposób wyraził swoją opinię, że wypracowana Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku jest bardzo dobrym aktem prawnym w pełni satysfakcjonującym wszystkie zainteresowane strony. A nade wszystko gwarantuje on działkowcom spokojny byt prawny i możliwość korzystania z działek. Tym bardziej nie zrozumiałe są w Jego ocenie działania pani Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan poseł zadeklarował, iż zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami parlamentarzysty, wystąpi do pani  Rzecznik o uzasadnienie takich działań. Zapewnił także, że wesprze działania działkowców o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego w Sejmie, w sprawie zmian w ustawie „Prawo budowlane” dotyczące zapisów definicji altany działkowej.
 
„Aby móc tworzyć dobre prawo, trzeba rozmawiać z tymi, którzy mają z daną dziedziną życia do czynienia na co dzień” – tymi słowami, pan poseł spuentował, konieczność prowadzenia dialogu z działkowcami, by tworzyć dla nich przydatne prawo.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.