Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gmina Chełmża dziękuje za zaangażowanie działkowców w obchody Święta Niepodległości - 04.12.2014

Gmina Chełmża, w postaci okolicznościowego dyplomu, wyraziła wdzięczność za udział działkowców w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. To nie pierwszy raz kiedy działkowcy angażują się w podtrzymywanie patriotycznych tradycji w lokalnym środowisku. Władze gminy dostrzegają i chwalą sobie postawę działkowców. Ich zachowanie jest wzorem godnym do naśladowania dla innych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Spotkanie działkowców z Panią Burmistrz Połczyna Zdroju - 04.12.2014

W dniu 4 grudnia br. przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych Połczyna Zdroju, przy udziale Prezesa OZ PZD w Koszalinie Stanisława Suszka i Wiceprezesa OZ Ryszard Nowaka, spotkali się z  Burmistrz Połczyna Zdroju Panią Barbarą Nowak. Tematem przewodnim spotkania była inicjatywa obywatelska zmiany ustawy prawo budowlane w odniesieniu do altan ogrodowych.

czytaj więcej

"Kto stoi za zamachem na polskich działkowców?" - 04.12.2014

"Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w zakresie doprecyzowania definicji altany działkowej jest oczekiwana przez blisko milion obywateli Polski. Ich obawy są wynikiem niekorzystnego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 roku, kwestionującego legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Dlaczego chce się przeprowadzić zamach na polskich działkowców? Kto za tym stoi? A może chodzi o to, żeby działkowców sprowadzić do podziemia. Wyburzyć wszystkie altanki, wykopać ziemianki. Byłoby to bardzo praktyczne, ponieważ znacznie zwiększyłaby się powierzchnia zielona, a co za tym idzie kąsek do zgarnięcia byłby jeszcze atrakcyjniejszy" - piszą działkowcy z ROD 'Bajka' w Jędrzejowie. 

czytaj więcej

"Wyrok NSA zakwestionował ponad 100-letnią tradycję altan w ROD" - 04.12.2014

"Aby złożony w Sejmie projekt mógł się stać obowiązującym prawem potrzeba jeszcze pokonać całą ścieżkę legislacyjną. Mamy jednak nadzieję, że przy pomocy i osobistym zaangażowaniu Pana Marszałka, uda się ten proces przejść jak najszybciej. Pomyślne rozstrzygnięcie i przyjęcie regulacji proponowanych ze strony Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, zabezpieczy ponad 900 tysięcy altan w polskich ROD od niekorzystnych decyzji organów nadzoru budowlanego" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Golejów' w Staszowie.

czytaj więcej

"Nowelizacji prawa budowlanego oczekuje milion polskich obywateli" - 04.12.2014

"Obawy działkowców są wynikiem niekorzystnego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 roku, kwestionującego legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Altany ażurowe nie sprawdzą się w naszym klimacie i nie zabezpieczą w pełni potrzeb działkowców, czyli przechowywania narzędzi, odpoczynku czy przygotowania posiłku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Nadbrzezie' w Sandomierzu.

czytaj więcej

"Bez zmiany prawa budowlanego 900 tysięcy działkowców będzie musiało rozebrać swoje altany" - 04.12.2014

"Projekt ustawy jest wyrazem troski całego środowiska działkowców o swój majątek, którego jednym z głównych elementów są altany. To kolejna nasza inicjatywa. Tak, jak poprzednia, dotycząca obowiązującej już ustawy o ROD z dnia 13.12.2913 roku, która zakończyła się sukcesem obywatelskim, tak liczymy, że i ta zakończy się wprowadzeniem definicji altany działkowej i rozwieje wątpliwości co do ich legalności" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Pod Lipą' w Starachowicach.

czytaj więcej

"Wyrok NSA to nowa forma nękania działkowców" - 04.12.2014

"Wyrażamy oburzenie! Kolejny raz w sprawach dotyczących ROD na najwyższych szczeblach władzy w naszym kraju podjęto działanie niezrozumiałe, krzywdzące, mające znamiona nękania i ogłupiania milionowej rzeszy działkowców. Chodzi oczywiście o wyrok wydany przez NSA. Wyrok ten definiuje altanę działkową, jako lekką ażurową konstrukcję i jest przykładem naciągania prawa. Sędziowie wpadli na to po 100 latach, kiedy wybudowano 900 tysięcy altan zgodnie z obowiązującym prawem" - piszą działkowcy z ROD 'Elektryk' w Połańcu.

czytaj więcej

"Liczyliśmy na Pani pomoc w walce o nasze ogrody" - 04.12.2014

"Mija rok od podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o ROD, a Pani zmienia całkowicie pogląd na temat ustawy o ROD. Dlaczego teraz Pani opowiada się za zmianą Ustawy? Dlaczego w 2013 roku nie była Pani za rozwiązaniami dobrymi dla działkowców, które krzywdziły część obywateli? Dlaczego w 2014 roku jest Pani za rozwiązaniami krzywdzącymi działkowców? Dlaczego nie broni Pani emerytów i rencistów, dla których działki są drugim domem?" - pytają w liście Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Kolejarz w Oleśnicy.

czytaj więcej

"Komu przeszkadzają altanki?" - 04.12.2014

"Nasze altanki ogrodowe, zadbane i kolorowe w cieniu zielonym położone mają się wyśmienicie. Służą nam znakomicie: do wypoczynku weekendowego na łonie natury spędzonego, do narzędzi schowania i gości przyjmowania. Po co je dewastować i inne budowle stosować? Komu przeszkadzają? Komu zagrażają? Komu spać nie dają? Komu solą w oku? Kogo niepokoją? Kogo denerwują? Kto zyskuje? Kto traci? Kto się wzbogaci?" - pytają w liście Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Łączność' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Najwyższy czas rozwijać ogrody, a nie tworzyć kolejne zagrożenia" - 04.12.2014

"Wyrok NSA w sprawie altan znajdujących się na ternie ROD jest dla działkowców wysoce krzywdzący, nasze altany budowane były w dobrej wierze i nierzadko dużym nakładem finansowym oraz własną ciężką pracą fizyczną. A teraz nowa definicja pojęcia 'altana' daje podstawę do uznania ich za samowole budowlane i pozwala na nagonkę na działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Sezam' w Kiełczowie.

czytaj więcej

"Podpis Prezydenta pod ustawą jest dla nas najbardziej wyczekiwanym prezentem noworocznym" - 04.12.2014

"Z entuzjazmem przyjęliśmy informację dotyczącą projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie dotyczącym altan działkowych. Projekt ten uzyskał poparcie ponad 700 tysięcy polskich obywateli, co w sposób jednoznaczny dowodzi, że kwestia ta zajmuje większość, której głos nie może zostać zignorowany czy też pominięty. Jest to dla nas ważne, ponieważ docierają do nas sygnały, że niektóre urzędy podejmują działania, zmierzające do podważenia legalności naszych altan, a w konsekwencji uznania ich za samowole budowlane, co budzi nasz kategoryczny sprzeciw" - piszą działkowcy z ROD 'Jubilat' w Jelczu-Laskowicach.

czytaj więcej

"Prawo budowlane powinno być dostosowane do milionowej rzeszy działkowców w Polsce" - 04.12.2014

"Obecna ustawa o ROD jest projektem obywatelskim, pochodzącym od działkowców zrzeszonych w PZD. Związek ten, który obecnie jest stowarzyszeniem, popiera około 90 procent działkowców, a świadczą o tym wyniki przeprowadzonych zebrań w poszczególnych ROD. W ostatnim czasie PZD zainicjował obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w której dostosowano przepisy prawa do stanu faktycznego podważone wcześniej przez orzeczenie NSA oraz kaprys urzędników w kwestii legalności altan postawionych na terenach ROD" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Wspólnota' w Gnieźnie.

czytaj więcej

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego - 03.12.2014

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

czytaj więcej

"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?" - 03.12.2014

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

"Zwracam się o szybkie przyjęcie naszego projektu do kalendarza sejmowego" - 03.12.2014

"Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan poddał w wątpliwość legalność budynków, które od początku istnienia ogrodów były nazywane przez wszystkich altanami. Stwierdzono, że altana to budynek o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach niezwiązanych trwale z gruntem" - pisze w liście do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz Helena Hańczyk Prezes ROD 'Szarotka' w Uhercach Mineralnych.

czytaj więcej

"Od 25 lat walczymy o przetrwanie ogrodów i PZD" - 03.12.2014

"Niedługo upłynie 2 miesiące od złożenia w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak do tej chwili w Sejmie nie podjęto żadnych prac, mimo że pan Marszałek skierował tenże projekt do pierwszego czytania. Wiem, że Sejm ma na to czas do stycznia przyszłego roku. Jednak my działkowcy nie mamy już czasu na beztroskie oczekiwanie w kolejce na rozpatrzenie naszego projektu. Gminy, korzystając ze słownikowej definicji altany, na którą powołał się NSA, uruchamiają windykatorów w celu opodatkowania naszych altan nawet za okres 5 lat wstecz" - pisze Jan Kołtok z ROD 'Chemik' w Jeleniej Górze.

czytaj więcej

"Wszelkie wątpliwości najlepiej rozwiać podczas spotkań z przedstawicielami PZD" - 03.12.2014

"Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim kolejna próba potwierdzenia możliwości prowadzenia ogrodów przez stowarzyszenia powołane przed wejściem w życie ustawy. Naszym zdaniem ustawa o ROD z 2013 roku wyraźnie precyzuje i ustala proces wyodrębnienia się ogrodu ze stowarzyszenia PZD oraz powołania nowego stowarzyszenia. Decyzję w tym względzie ustawodawca pozostawił samym działkowcom. Działkowcy podczas walnych zebrań ustawowych sami dokonują wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ w Częstochowie.

czytaj więcej

"Apeluję o zaniechanie antyobywatelskich działań" - 03.12.2014

"Apeluję do Pani o gruntowną analizę prawną ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku i odstąpienie od zamiaru podważenia jej konstytucjonalności. Pani działania, sprzyjające nielicznym oponentom naszego Związku, szukającym 'dziury w całym', odbierane są jako kontynuacja nagonki na działkowców, ogrody działkowe i PZD. Dla mnie dziwnym wydaje się fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciwko ustawie powstałej z obywatelskiej inicjatywy" - pisze Maria Seroczyńska z ROD 'Wypoczynek' we Włocławku.

czytaj więcej

"Nie warto burzyć tego, co zostało z takim wysiłkiem osiągnięte" - 03.12.2014

"Zwracamy się do Pani o to, aby podjęła Pani rozmowy z PZD w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zasugerowała Pani w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. My żyjemy w ogrodach na co dzień, znamy sytuację i wysiłek jaki musieliśmy podjąć, aby Sejm uchwalił nową dobrą ustawę o ROD, dlatego przeraża nas każda wątpliwość, gdyż groziłoby to rozpoczęciem walki o nasze prawa od nowa" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy ze Szczecina. 

czytaj więcej

"Jak długo będzie się nakręcać spirala niechęci do PZD?" - 03.12.2014

"Obserwując działania podjęte i podejmowane w stosunku do PZD, odnosi się wrażenie o niekończącej się ciągłości i sterowaniu tymi działaniami. Zaskakujący jest fakt, że instytucje, które winny stać na straży praworządności i miru obywatelskiego, dążą do zachwiania tej równowagi. Przykry jest fakt, że znaczna (czytaj milionowa) grupa obywateli jest wyłączona z opieki demokratycznie powołanego Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo często słyszy się o różnego rodzaju aferach i problemach finansowych różnych związków np. sportowych czy innego rodzaju stowarzyszeń. I dziwne, nikt nie występuje o ich likwidację" - pisze Leonard Niewiński z ROD im.A.Domagalskiego w Gdyni.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.