Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

INFORMACJA z narady zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 06.02.2015

                                                                                   Warszawa, dnia 5.02.2015 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INFORMACJA

z narady zorganizowanej w dniach 4-5.02.2015r.

przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

 

W dniach 4-5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

Na zaproszenie Przewodniczącej wzięli w niej udział:

- Główna Księgowa KR PZD Mirosława Marks,

- Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka,

- Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD Mariola Kobylińska

- Radca Prawny KR PZD Bartłomiej Piech.

W pierwszym dniu narady Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka w przystępny merytorycznie sposób przybliżył uczestnikom aktualną sytuację Związku oraz prawne funkcjonowanie ROD i OZ PZD zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku i Statutem PZD.

Dokonał szczegółowego omówienia uchwał przyjętych przez Krajową Radę PZD i Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w 2015 roku, określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, podziału i podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki oraz funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Obrony ROD.

Następnie omówił zadania organów statutowych PZD w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku w 2015 roku.

Na kierowane pytania Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD udzielał wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych złożyli swoje podpisy pod stanowiskiem w sprawie działań zmierzających do likwidacji warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z inicjatywy stowarzyszenia „Dekretowiec”.

W drugim dniu narady Główna Księgowa KR PZD Mirosława Marks omówiła sprawozdania finansowe ROD i OZ PZD za 2014 rok i rolę Komisji Rewizyjnych Związku w badaniu tych sprawozdań. Następnie odniosła się do preliminarzy finansowych ROD i OZ PZD na 2015 rok. Zapoznała uczestników narady ze stanem prac nad nowym Zakładowym Planem Kont PZD zgodnym z ustawą o rachunkowości i Statutem PZD.

Udzielała także wyczerpujących odpowiedzi na kierowane do niej pytania.

Informację z posiedzenia  Komisji Infrastruktury z dnia 4 lutego 2015 roku podczas której odbyło się drugie czytanie projektu obywatelskiego "Stop Rozbiórkom Altan" przedstawił mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel  Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Udzielił uczestnikom narady odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sprawach  Statutu PZD oraz  funkcjonowania ROD.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt omówiła kontrole prowadzone w 2014 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. Uczestnikom narady przekazała stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w tym zakresie dokonując ich oceny oraz wynikających z nich wniosków.

Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski omówił znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD oraz wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych w 2015 roku.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzali, że postawa niektórych Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD, Okręgowych Zarządów PZD i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w wyjaśnianiu skarg winna ulec zdecydowanej poprawie, bowiem skutki zaniechania statutowych działań są szkodliwe dla Związku.

Wszyscy Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD lub ich przedstawiciele brali aktywny udział w dyskusji odnosząc się do poszczególnych tematów narady.

 

                                                                    Sekretarz    

                                                   Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

                                                

                                                        Roman Żurkowski   

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio