Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe na terenie OZ Podkarpackiego - 09.02.2015

Trwają narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD.

Pierwsze narady odbyły się w dniach 2-5 lutego 2015 r., kolejne odbędą się w dniach następnych. W szkoleniach uczestniczą prezesi, wiceprezesi, skarbnicy oraz księgowi rodzinnych ogrodów działkowych.

W trakcie narad uczestnicy są zapoznawani z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów działkowych i Związku. Duże zainteresowanie wzbudza wystąpienie Prezydenta Miasta Warszawy, na podstawie którego zostało przygotowane orzeczenie referendarza sądowego odmawiające rejestracji Statutu PZD. Zaistniała sytuacja spotyka się z reakcją uczestników szkoleń, którzy formułują listy i stanowiska w tej sprawie.

Narady szkoleniowe koncentrują się wokół właściwego przygotowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, prawidłowego opracowania uchwał przyjętych przez walne zebrania, spraw finansowo-księgowych oraz przygotowania i rozliczania inwestycji w ogrodach. Uczestnicy narad z zaangażowaniem biorą udział w dyskusjach we wszystkich sprawach omawianych podczas spotkań.  

(WM)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio