Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji ogrodów w Warszawie - 05.02.2015

Fountain Pen"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców, wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i apelujemy do adresatów naszego wystąpienia o spowodowanie odrzucenia przez władzę ustawodawczą w całości propozycji stowarzyszenia Dekretowiec w ramach przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej dla miasta Warszawy. Tak nikczemne działanie stowarzyszenia Dekretowiec i Prezydent Warszawy odbieramy jednoznacznie, jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego fundamenty demokracji".

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu w sprawie likwidacji warszawskich rod - 05.02.2015

"Szczególnie niepokojący jest fakt, że niefortunne propozycje Dekretowców znalazły akceptację Pani Prezydent i jej urzędu. Dobitnym tego dowodem jest postępowanie zespołu powołanego przez Panią do współpracy z rod. Trudno tu mówić o współpracy skoro jeden z prominentnych urzędników, a zarazem człowiek zespołu, informuje, że prawie wszystkie warszawskie ogrody ulegną likwidacji, a obrona ogrodów przed konsekwencjami wynikającymi z dekretu Bieruta nie jest priorytetem dla stołecznych władz. Wydawało się nam, że stołeczny zespół powoła Pani po to, żeby traktować się po partnersku i dochodzić do konsensusu. Stało się inaczej, liczymy, że się to zmieni" - pisze do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu. 

czytaj więcej

OZ w Koszalinie zaniepokojony działaniami Zrzeszenia Dekretowiec - 05.02.2015

Pencil 1"ROD okręgu koszalińskiego w ujęciu geograficznym znajdują się daleko od Warszawy. Zarówno my, jak i nasi koledzy z ogrodów warszawskich jesteśmy członkami jednej organizacji - PZD. Dlatego też czujemy niepokój związany z roszczeniami osób, które domagają się zwrotu gruntów ogrodów w związku z dekretem Bieruta. W naszej ocenie działalność stowarzyszenia Dekretowiec jest działaniem obliczonym na milionowe zyski i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym zwrotem własności byłym właścicielom. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej i idei państwa prawa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii Prezydent Warszawy w gruncie rzeczy dotykają całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich ogrodach. Trudno jest też powstrzymać się od uwagi, że formacja, której Prezydent Warszawy jest prominentnym członkiem, miała dość czasu, aby zająć się rozwiązaniem problemu roszczeń, a nie uciekać się teraz do 'sztuczek', przy pomocy których można by odebrać ziemię po raz kolejny, po to, aby po raz kolejny dać ją komuś innemu. Uprzedzamy, że w okresie przedwyborczym jest to dosyć ryzykowna zabawa" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego PZD w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

"Brak dobrej woli i chęci współpracy z PZD to przejaw ignorancji" - 05.02.2015

"Zagrożenie utraty ogrodów działkowych poprzez ich likwidację, aby zaspokoić roszczenia osób objętych dekretem Bieruta świadczy tylko o nieudolności władz Warszawy. Nie możemy się zgodzić, aby warszawscy działkowcy 'zapłacili' za zakusy na tereny, na których znajdują się ogrody, deweloperom, którzy wykpili roszczenia dekretowe. Mamy nadzieję, że władze Warszawy rozwiążą ten problem zgodnie z prawem, a ich działania nie doprowadzą do krzywdy tysięcy warszawskich działkowców i ich rodzin" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy Kolegium Prezesów Poznań - Jeżyce.

czytaj więcej

Delegatura Rejonowa w Gliwicach nie zgadza się na zaspokajanie roszczeń kosztem działkowców - 05.02.2015

"Żaden z działkowców nie zajmował bezprawnie terenu, aby mu to odbierać bez żadnego odszkodowania. Bo decyzje o zakładaniu ogrodów wydawały urzędy i samorządy miast, a czy ich decyzje były zgodne z prawem, to nie jest winą działkowców, których chce się ukarać, tylko za co? Za winy, których oni nie popełnili. To samorządy miast, które wydawały decyzje lub pozwolenia na zakładanie ogrodów, muszą się z tym tematem uporać. Następne pytanie jakie się nasuwa, to czy działkowcy mają pokryć wielomilionowe odszkodowania dla żądnych wysokich odszkodowań właścicieli, a przecież to nie działkowcy samowolnie zagospodarowali te tereny" - pisze w liście do Prezydenta RP Delegatura Rejonowa w Gliwicach.

czytaj więcej

Działkowcy ze Szczecina w sprawie medialnego zniekształcania wizerunku PZD - 05.02.2015

"Artykuł redaktora Marka Wielgo zamieszczony w Gazecie Wyborczej 21.01.2015 roku pod tytułem "Ogrody nadal w PZD" wprowadza w błąd czytelników powielając niesprawdzone u źródła zarzuty podnoszone przez osoby mało przyjazne dla PZD. Każdy ma prawo mieć swoje spojrzenie na sprawy i określony pogląd, ale głoszenie takich tez jak sabotaż ustawy, ograniczanie wolności działkowców przy wyborze decyzji kto ma prowadzić ogród działkowy oraz podsycanie obaw działkowców przez działaczy PZD jest nie do przyjęcia" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu Myśliborza piszą w sprawie ogrodów warszawskich - 05.02.2015

"Pomysł Stowarzyszenia "Dekretowiec", aby rekompensaty z tytułu roszczeń rozwiązać poprzez likwidację ogrodów działkowych w Warszawie jest z natury niedorzeczny. Pomijając szkody społeczne takiego pomysłu, jego realizacja przyniosłaby rozgoryczenie i brak zaufania obywateli do porządku prawnego Państwa. Że trzeba rozwiązać problem roszczeń, zdajemy sobie z tego sprawę. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest projekt ustawy zgłoszony przez SLD, by raz na zawsze zamknąć problem rekompensat, ale jednocześnie ukrócić proceder nieuczciwego handlu roszczeniami lub prawami spadkowymi" - pisza działkowcy z ROD z Rejonu Myśliborza.

czytaj więcej

List otwarty Działkowców z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudnienia rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Zgłoszone zastrzeżenia przez Prezydenta Stołecznego Warszawy do Sądu Rejestrowego w sprawie statutu PZD są odczytywane przez nas jako próba utrudnienia rejestracji statutu dla organizacji obejmującej swoim zasięgiem cały Kraj. Wydaje się, iż u podstaw takiego działania leżą inne przesłanki, niż prawne a mianowicie sprawa ogrodów warszawskich, na które cały czas czatuje niebezpieczeństwo likwidacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że zarówno ceny gruntów w Warszawie, jak też od lat nie uregulowana czytelnie sprawa prawna tych gruntów powoduje pojawianie się tendencji do częściowego lub całkowitego wyrugowania ogrodów z miasta" - piszą działkowcy z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudniania rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z Częstochowy w sprawie zaspokojenia roszczeń dekretowców gruntami warszawskich ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Pozbawienie działkowców ich dorobku życia bez żadnego odszkodowania jest kradzieżą. Jeśli nawet przyjmiemy, że dekret Bieruta skrzywdził jakąś część obywateli warszawy, to należałoby jednak przyjąć, ze nie można tamtej krzywdy naprawić krzywdząc działkowców. Jak by nie patrzeć, w tamtym czasie chodziło jednak o odbudowę straszliwie zniszczonego miasta. Teraz chodzi o zniszczenie działkowców i straszliwą niesprawiedliwość" - pisze w liście do Marszałka Senatu RP, Prezydent Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich prezes ROD 'Wypalanki' w Częstochowie Barbara Powązka.

czytaj więcej

Działkowcy z Rzeszowa nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Należało się tego spodziewać, widząc jakie jest Pani nastawienie do działkowców warszawskich, rod w Warszawie, a w szczególności do gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe. Dlatego też uważamy, że w tak ważnej sprawie jak rejestracja statutu PZD nie powinien działać pieniądz i polityka, a rozsądek i prawo. Dziwne wydaje się nam też, iż zastrzeżenia w imieniu organu nadzoru złożył urzędnik, a decyzję odmawiającą rozpatrzył jednoosobowo referendarz sądowy. Wynika z tego, że dwie osoby zadecydowały zamknąć niekorzystną sprawę dla PZD" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

Apel działkowca z Gniezna o pozostawienie w spokoju warszawskich ogrodów - 05.02.2015

"To nie PZD odebrał właścicielom nieruchomości, to państwo i państwo winno zaspokoić roszczenia wąskiej grupy społecznej nie przez zabór mienia tysięcy osób, którzy działali w dobrej wierze i nie mieli żadnego wpływu na decyzje podejmowane w przeszłości przez organy ówczesnego państwa. Nie może być tak, aby kosztem działkowców i ich rodzin były pozyskiwane grunty i środki finansowe na zaspokojenie roszczeń przede wszystkim deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Bezpardonowe działania Dekretowców mogą sprawić, że swoje działki utraci aż 18.000 stołecznych działkowców i ich rodzin" - pisze w liście do Prezydent Warszawy, Pani Premier i Marszałka Senatu Paweł Wełnic z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie.

czytaj więcej

Władze Starachowic inwestują w ogrody działkowe - 04.02.2015

Colour PencilsDziałkowcy ze Starachowic mają powody do radości. Już niedługo będą mieć prąd na swoich działkach. 30 stycznia br. Rada Miasta przyjęła budżet na 2015 rok i uwzględniła w planowanych wydatkach inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Urzędnicy przeznaczyli 2.500 zł na wykonanie przyłącza energetycznego dla dwóch terenów ROD „Skałka” przy ul. Iglastej i ul. Skalistej w Starachowicach, które użytkuje blisko 100 działkowców.

czytaj więcej

Informacja z narad szkoleniowych Prezesów ROD, Skarbników i Księgowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego - 04.02.2015

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zebrani Prezesi świętokrzyskich ogrodów działkowych, Skarbnicy i Księgowi w dniach 27 oraz 30 stycznia br., po serdecznym powitaniu przez Prezesa Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pana Edwarda Galusa, zostali poinformowani o aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD. 

czytaj więcej

ROD ze Starego Sącza nawiązał współpracę z ogrodem ze Słowacji - 04.02.2015

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Poprad' w Starym Sączy informuje, że w dniu 31.01.2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ogrodami: ROD 'Poprad' w Starym Sączy a ZO SZZ 'Siroke' na Słowacji.

czytaj więcej

List OZ Śląkiego do red. Wielgo w sprawie jego artykułów obrażających działkowców - 04.02.2015

Newspaper With Cuppacino 1"OZ Śląski ponownie zmuszony jest sprostować Pana niepełne oraz nieprawdziwe informacje zawarte w artykułach. Znów posługuje się Pan zarzutami, które są co prawda chwytliwe medialnie, ale nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. OZ Ślaski chciałby się kiedyś doczekać rzetelnego artykułu Pana autorstwa o działkowcach. O tym jak naprawdę funkcjonują ogrody działkowe, dlaczego ogromna większość wybrała PZD do prowadzenia swoich ROD. Mamy nadzieję, ze to w końcu nastąpi, aczkolwiek ta nadzieja z każdym Pana artykułem jest coraz mniejsza" - pisze OZ Śląski.

czytaj więcej

OZ Sudecki przeciwko artykułowi "Marek Wielgo odpowiada na zarzuty PZD" - 04.02.2015

Roll"Można się zgodzić jedynie, że nie jest to Pana osobisty cel, a jedynie zlecone zadanie, które wykonuje Pan za pomocą manipulacji świadomością działkowców, aby przekonać ich do zachowań oczekiwanych przez elity rządzące zwiedzone wynikiem zebrań ustawowych wszystkich działkowców. Nie zaprzeczy Pan bowiem, że władza liczyła na to, że zebrania ta doprowadzą do demontażu PZD. Bez wątpienia jest Pan posłuszny swoim mocodawcom, co wprost wynika z treści Pana artykułów i włączonych do ostatniego z nich kopii listów rzekomo pokrzywdzonych przez PZD działkowców. Taki sposób przekazywania informacji może mieć tylko jeden cel - skłonienie działkowców, którzy pozostali w PZD do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem" - pisze OZ Sudecki.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski w sprawie kolejnych ataków red. Wielgo na działkowców - 04.02.2015

"Redaktor Wielgo, podając się za zapalczywego obrońcę i orędownika działkowców, za wszelką cenę stara się dowieść swoich racji. Nie mając w zanadrzu logicznych argumentów - sięga po spektakularne i sensacyjne przypadki nieprawidłowości, aby celnie ugodzić w wizerunek PZD. Jego retoryka polega wyłącznie na obrażaniu, szarganiu dobrego imienia i ciągłym powtarzaniu utartych haseł i chwytliwych, acz odosobnionych, przykładów, co dobitnie poświadczył w odpowiedzi z 31.01.2015 roku na konstruktywną krytykę udzieloną mu przez działkowców i ich prośbę o przeprosiny" - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika OZ Świętokrzyski.

czytaj więcej

Apel do Prezydent Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców - 04.02.2015

"Jesteśmy przekonani, że zrzeszenie Dekretowiec nie docenia włożonej pracy działkowców. Dekretowcy widzą tylko swój zabrany majątek. Uważamy, że projekt likwidacji skutków dekretu Bieruta jest niezgodny z Konstytucją i ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Apelujemy do Pani Prezydent Miasta Warszawy o uszanowanie warszawskich działkowców i wypracowanie ustawowych rozwiązań zadowalających Dekretowców i działkowców" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD '1 maja - wolność' w Częstochowie.

czytaj więcej

Działkowiec komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 04.02.2015

Pens"Wysoka świadomość naszych działkowców, a nie jak Pan Wielgo sugeruje niedojrzałość, spowodowała, że prawie wszystkie ogrody pozostają w PZD. Zawsze należy wybrać najlepsze rozwiązanie. Mam wrażenie, ze Pan Redaktor Wielgo pisał na zamówienie jakiegoś niezarejestrowanego przez KRS stowarzyszenia, które popełniło zbyt wiele błędów formalnych, żeby zaistnieć. Czy więc warto przechodzić do stowarzyszenia, które nawet nie potrafi się zarejestrować? - pisze w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika Mirosław Waszkiewicz z ROD im. Waltera w Rzeszowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.