Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z posłem PO Arturem Gieradą - 07.05.2015

4 maja br. odbyło się spotkanie OZ Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczącym PO w województwie świętokrzyskim – Posłem Arturem Gieradą. Celem spotkania była aktualna sytuacja działkowców, ROD i Związku w obliczu trudności rejestracji nowego statutu PZD i działań ze strony organu nadzoru – Prezydenta m.st. Warszawy. Panu Posłowi przedstawiono nowe zagrożenia dla dalszego istnienia ROD w postaci walki o zapisy statutowe oraz kroki jakie podejmuje Prezydent Warszawy w odniesieniu do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, wymuszając podjęcie działań destabilizujących funkcjonowanie nie tylko samego stowarzyszenia ale i blisko pięciu tysięcy ogrodów.

Poseł Gierada ze zrozumieniem odniósł się do obaw środowiska działkowców zatroskanych ponownie o przyszłość swoich przysłowiowych „300 m²” i wypracowanego na przestrzeni lat majątku. Przypomniał jak ważna a zarazem trudna była historia uchwalenia nowej ustawy o ROD i jak wiele zależało od przygotowania dobrych zapisów rangi ustawowej aby móc zabezpieczyć dalsze istnienie ogrodów. Jego zdaniem także regulacje statutowe z uwagi na swoją funkcję, mają fundamentalne znaczenie w bieżącej działalności ogrodowej. W zakresie pism i żądań ze strony organu nadzoru zasugerował możliwość przełożenia tego problemu także na poziom Rady Miasta Warszawy z uwagi na fakt, że nadal trudną do rozstrzygnięcia sprawą jest również kwestia roszczeń do terenów warszawskich ROD ze strony byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

Jeśli tylko będzie to możliwe, Poseł A. Gierada postara się kwestię działań nadzorczych nad PZD podnieść i omówić na posiedzeniu Klubu Platformy Obywatelskiej. Ze swej strony zapewnił o stałym wsparciu dla świętokrzyskich i ogólnopolskich działkowców, ogrodów oraz PZD w zakresie troski o zachowanie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Panu Posłowi wręczono także niezbędne materiały, które pozwolą na dogłębne zapoznanie się z aktualnymi i podniesionymi problemami oraz ich ewentualne przedstawienie w środowisku PO.

Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio